Sabina Paulauskaitė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Thomson Reuters Web of Science duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2015 - Parfentyeva Natalia; Valančius, Kęstutis; Samarin Oleg; Paulauskaitė, Sabina; Čiuprinskienė, Jolanta. Solving the problem of pipeline freezing with respect to external heat exchange. Mechanika. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1207. Vol. 21, Nr. 5 (2015), p. 393-396.. [M.kr.:06T; 09T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2015 - Valančius, Kęstutis; Motuzienė, Violeta; Paulauskaitė, Sabina. Redeveloping industrial buildings for residential use: energy and thermal comfort aspects. Energy for sustainable development. Amsterdam : Elsevier science BV, 2015. ISSN 0973-0826. Vol. 29 (2015), p. 38-46.. [M.kr.:02T; 06T; 09T] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2011 - Vaitkus, Audrius; Žilionienė, Daiva; Paulauskaitė, Sabina; Tuminienė, Faustina; Žiliūtė, Laura. Research and assessment of asphalt layers bonding. The Baltic journal of road and bridge engineering. Vilnius : Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 6, no.3 (2011), p. 210-218.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Thomson Reuters Web of Science duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2009 - Samarin Oleg; Lushin Kirill; Paulauskaitė, Sabina; Valančius, Kęstutis. Influence of the outside climate parameters on the selection of the optimum combination of the energy saving measures. Technological and economic development of economy: Baltic journal on sustainbility. Vilnius : Technika.. ISSN 1392-8619. Vol. 15, no. 3 (2009), p. 480-489.. [M.kr.:04S; 06T] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Tarptautinių konferencijų leidiniuose, referuojamuose Thomson Reuters duomenų bazėje Proceedings

2014 - Parfentyeva Natalia; Paulauskaitė, Sabina. Approximate solutions to problems in building thermal physics. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers. Vilnius : Technika, 2014. ISSN 2029-7092, p. [1-7].. [M.kr.:02T; 06T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2011 - Lapinskienė Vilūnė; Paulauskaitė, Sabina; Motuzienė, Violeta. The analysis of the efficiency of passive energy saving measures in office building. 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania: selected papers. Vol. 2. Water Engineering. Energy for Building. Vilnius : Technika, 2011. ISSN 2029-7106, p. 769-775.. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2011 - Parfentyeva Natalia; Samarin Oleg; Lushin Kirill; Paulauskaitė, Sabina; Valančius, Kęstutis. Temperature efficiency of rotary heat recovery units in ventilation and air conditioning. 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania: selected papers. Vol. 2. Water Engineering. Energy for Building. Vilnius : Technika, 2011. ISSN 2029-7106, p. 799-801.. [M.kr.:06T; 09T] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2008 - Parfentjeva Natalija; Samarin Oleg; Lushin Kirill; Paulauskaitė, Sabina. The numerical and analytical methods of calculations of two-dimensional temperature fields in dangerous members of building enclosures. The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 2. Vilnius : Technika, 2008. ISBN 9789955282648, p. 854-858.. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2008 - Paulauskaitė, Sabina; Valančius, Kęstutis; Parfentjeva Natalija. Results of the investigation of microclimate created by radiant heating/cooling system. The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 2. Vilnius : Technika, 2008. ISBN 9789955282648, p. 859-863.. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2005 - Parfentjeva Natalija; Samarin Oleg; Paulauskaitė, Sabina; Valančius, Kęstutis. Temperature field design of exterior walls with flexible braces. Energy for buildings. Vilnius : Technika, 2004. ISBN 998605771X, p. 479-486.. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2005 - Valančius, Kęstutis; Paulauskaitė, Sabina. Energy conservation law appliance for intermittent heating analysis. Energy for buildings. Vilnius : Technika, 2004. ISBN 998605771X, p. 540-547.. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2015 - Valančius, Kęstutis; Paulauskaitė, Sabina; Motuzienė, Violeta. Daugiabučių gyvenamųjų namų vėdinimo tyrimai ir sistemų atnaujinimo galimybių analizė. Mokslas - Lietuvos ateitis. Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 7, Nr. 4 (2015), p. 485-492.. [M.kr.:02T; 06T; 09T] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2012 - Vitkauskaitė Rasa; Paulauskaitė Sabina. Energijos poreikių kitimas iš dalies įstiklintame šiltnamyje. Mokslas - Lietuvos ateitis. Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 4, nr.5 (2012), p. 513-517.. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2011 - Valančius, Kęstutis; Sasnauskaitė, Violeta; Paulauskaitė, Sabina; Vaičaitis, Arnoldas. Universiteto pastatų detaliųjų energinių auditų ir energijos taupymo priemonių analizė. Mokslas - Lietuvos ateitis. Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 3, nr.5 (2011), p. 70-76.. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2010 - Lapinskienė, Vilūnė; Paulauskaitė, Sabina. Šilumos ir šalčio poreikių analizė administraciniame didelių stiklo fasadų pastate. Mokslas – Lietuvos ateitis. Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 2, nr. 5 (2010), p. 75-80.. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2010 - Sasnauskaitė, Violeta; Paulauskaitė, Sabina; Valančius, Kęstutis. Pastato įstiklinimo charakteristikų įtaka šildymo, vėsinimo bei apšvietimo sistemų energijos poreikiams. Energetika. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla.. ISSN 0235-7208. T. 56, nr. 1 (2010), p. 48-53.. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2007 - Samarin Oleg; Lushin Kirill; Paulauskaitė, Sabina. Energy savings efficiency in public buildings under market conditions in Russia. Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas. Vilnius : Technika.. ISSN 1392-8619. T. 13, nr. 1 (2007), p. 67-72.. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2006 - Valančius, Kęstutis; Skrinska, Alfonsas Kazys; Paulauskaitė, Sabina. Investigation of unsteady heat transfer process in an one-cell building. Journal of civil engineering and management. Vilnius : Technika.. ISSN 1392-3730. Vol. 12, no. 1 (2006), p. 97-101.. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2005 - Skrinska, Alfonsas Kazys; Čiuprinskienė, Jolanta; Paulauskaitė, Sabina; Valančius, Kęstutis. Sezoninės žemės šalčio saugyklos – didelis atsikuriančios energijos šaltinis pastatams aušinti. Energetika. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla.. ISSN 0235-7208. 2005, Nr. 2, p. 53-40.. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: -0.857]
2003 - Parfentjeva Natalija; Samarin Oleg; Paulauskaitė, Sabina. Oscillations of freezing front in external enclosures. Journal of civil engineering and management. Vilnius : Technika.. ISSN 1392-3730. Vol. 9, no. 2 (2003), p. 88-91.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2013 - Parfentjeva Natalija; Truchanov S. V.; Paulauskaitė Sabina. Метод суперпозиции при расчетах нестационарных потенциалов. Научно-технический вестник Поволжья. Казань, Татарстан : Научно-технический вестник Поволжья. ISSN 2079-5920. 2013, No. 13, p. 42-45.. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2011 - Paulauskaitė, Sabina; Lapinskienė, Vilūnė. Оптимальное энергопотребление в зданиях с большой площадью остекления. Научно технический журнал. Москва, 2011. ISSN 1997-0935. 2011, № 7, p. 90-98.. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2011 - Valančius, Kęstutis; Paulauskaitė, Sabina; Vaičaitis, Arnoldas. Анализ детального энергетического аудита. Научно технический журнал. Москва, 2011. ISSN 1997-0935. 2011, № 7, p. 50-58.. [M.kr.:06T; 09T] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2009 - Парфентьева Н.А.; Самарин О.Д.; Paulauskaitė, Sabina. Решение уравления теплопроводности для задач диффузии вредных примесей при наличии источников и стоков. Экология урбанизированных территорий. Москва : Изд. дом "Камертон". ISSN 1816-1863. 2009, № 2, p. 34-36.. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2006 - Paulauskaitė, Sabina. Internationale Partnerschaft. HLK - Heizung Lüftung Klimatechnik. Wien : Springer Business Media.. 2006, no. 6-7A, p. 19.. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2002 - Valančius, Kęstutis; Skrinska, Alfonsas Kazys; Paulauskaitė, Sabina. Šilumos režimai daugiasluoksnėje pastato atitvaroje veikiant saulės spinduliuotei. Energetika. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla.. ISSN 0235-7208. 2002, nr. 3, p. 30-34.. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
1998 - Parfentjeva Natalija; Samarin Oleg; Paulauskaitė, Sabina. Optimization of the power and control parameters of HVAC systems in condition of the unsteady duties. Statyba. Vilnius : Technika.. ISSN 1392-1525. T. 4, nr. 3 (1998), p. 202-205.. [M.kr.:04T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
1996 - Gedgaudas Marijonas; Juodis, Egidijus Saulius; Paulauskaitė, Sabina. Faktinės šilumos sąnaudos šildymui gyvenamuosiuose ir visuomeniniuose pastatuose. Aplinkos inžinerija. Vilnius : Technika.. ISSN 1392-1622. 1996, nr. 1(5), p. 66-70.. [M.kr.:04T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
1995 - Gedgaudas Marijonas; Paulauskaitė, Sabina. Šilumos sąnaudos gyvenamųjų pastatų šildymui. Aplinkos inžinerija. Vilnius : Technika.. ISSN 1392-1622. 1995, nr. 1(3), p. 54-57.. [M.kr.:04T] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2014 - Parfentjeva Natalija; Paulauskaitė Sabina. О целесообразности применения приближенных методов к решению задач строительной теплофизики. Строительная физика. Системы обеспечения микроклимата и энергосбережения в зданиях. Москва : Московский государственный строительный университет, 2014, p. 183-187.. [M.kr.:02T; 06T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2014 - Antanavičiūtė, Rasa; Paulauskaitė Sabina. Apsaugos nuo saulės priemonių įtaka šiltnamio mikroklimatui. 17-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Pastatų inžinerinės sistemos" straipsnių rinkinys, 2014 m. balandžio 11-12 d. Vilnius : Technika, 2014. ISSN 2029-7157, p. 5-12.. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2014 - Parfentyeva Natalia; Paulauskaitė Sabina. Approximate solutions to problems in building thermal physics. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD. Vilnius : Technika, 2014. ISBN 9786094576904, p. [1-7].. [M.kr.:02T; 06T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2013 - Lapinskienė, Vilūnė; Paulauskaitė Sabina; Martinaitis, Vytautas. Оценка рациональности альтернативных решений при оптимизации архитектурно-конструктивной части здания. Пятая международная научно-техническая конференция "Теоретические основы теплогазоснабжения и вентиляции", 20-22 ноября 2013 г., сборник докладов. Москва : МГСУ, 2013, p. 390-396.. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2013 - Bartkus, Edvinas; Paulauskaitė Sabina. Didelių erdvių su stiklinėmis atitvaromis mikroklimato užtikrinimo galimybių modeliavimas. 16-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Pastatų inžinerinės sistemos" straipsnių rinkinys, 2013 m. balandžio 25-26 d. Vilnius : Technika, 2013. ISSN 2029-7157, p. 31-37.. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2012 - Vitkauskaitė, Rasa; Paulauskaitė, Sabina. Šiltnamių konstrukcinių sprendimų įtaka energijos poreikiams. 15-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2012 metų teminės konferencijos "Pastatų inžinerinės sistemos" straipsnių rinkinys, 2012 m. balandžio 12-13 d. Vilnius : Technika, 2012. ISSN 2029-7157, p. 152-156.. [M.kr.:06T; 09T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2012 - Babelytė, Aistė; Paulauskaitė, Sabina. Įstiklintų balkonų įtakos patalpų mikroklimatui ir šilumos poreikiams analizė. 15-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2012 metų teminės konferencijos "Pastatų inžinerinės sistemos" straipsnių rinkinys, 2012 m. balandžio 12-13 d. Vilnius : Technika, 2012. ISSN 2029-7157, p. 16-20.. [M.kr.:06T; 09T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2012 - Paulauskaitė, Sabina; Lapinskienė, Vilūnė. Aнализ энергопотребления для отопления и охлаждения в административных зданиях с большой площадью остекления. Качество внутреннего воздуха и окружающей среды. Budapest, 2012, p. 353-359.. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2011 - Lapinskienė Vilūnė; Paulauskaitė, Sabina; Sasnauskaitė, Violeta. The analysis of the efficiency of passive energy saving measures in office building. 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD. Vilnius : Technika, 2011. ISBN 9789955288312, p. 769-775.. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2011 - Parfentyeva Natalia; Samarin Oleg; Lushin Kirill; Paulauskaitė, Sabina; Valančius, Kęstutis. Temperature efficiency of rotary heat recovery units in ventilation and air conditioning. 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD. Vilnius : Technika, 2011. ISBN 9789955288312, p. 799-801.. [M.kr.:06T; 09T] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2010 - Lapinskienė, Vilūnė; Paulauskaitė, Sabina. Energijos taupymo didelių stiklo fasadų pastatuose galimybės. 13-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2010 m. teminės konferencijos "Pastatų inžinerinės sistemos" (2010 m. balandžio 15-16 d.) straipsnių rinkinys. Vilnius : Technika, 2010. ISBN 9789955285601, p. 80-85.. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2009 - Paulauskaitė, Sabina; Sasnauskaitė, Violeta; Valančius, Kęstutis. Затраты энергии систем отопления и охлаждения в зависимости от характеристик остекления здания. Третья Международная научно-техническая конференция "Теоретические основы теплогазоснабжения и вентиляции", 11-13 ноября 2009 г.: сборник докладов. Москва : МГСУ, 2009. ISBN 5726404866, p. 58-62.. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2008 - Parfentjeva Natalija; Samarin Oleg; Lushin Kirill; Paulauskaitė, Sabina. The numerical and analytical methods of calculations of two-dimensional temperature fields in dangerous members of building enclosures. The 7th International conference "Environmental engineering". Vilnius : Technika, 2008. ISBN 9789955282563, p. [1-5].. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2008 - Jelinskienė Kristina; Paulauskaitė, Sabina. Termoizoliacinių medžiagų, esančių išorinėse atitvarose, gyvavimo ciklo analizė. Pastatų inžinerinės sistemos: respublikinės mokslinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2008 m. balandžio 24-25 d., medžiaga. Vilnius : Technika, 2008. ISBN 9789955282570, p. 111-117.. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2008 - Paulauskaitė, Sabina; Valančius, Kęstutis; Parfentjeva Natalija. Results of the investigation of microclimate created by radiant heating/cooling system. The 7th International conference "Environmental engineering". Vilnius : Technika, 2008. ISBN 9789955282563, p. [1-5].. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2007 - Paulauskaitė, Sabina; Valančius, Kęstutis. Влияние активной теплоемкости здания на микроклимат и теплопотребление помещений. Материалы Второй Международной научно-технической конференции «Теоретические основы теплогазоснабжения и вентиляции». 21-23 ноября 2007 г. МГСУ, Москва. Москва : МГСУ, 2007. ISBN 5726404386, p. 54-58.. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2007 - Kajutis Jonas; Paulauskaitė, Sabina. Spindulinės šildymo - vėsinimo sistemos sukurto mikroklimato analizė. Pastatų inžinerinės sistemos: respublikinės mokslinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2007 m. balandžio 26-27 d., medžiaga. Vilnius : Technika, 2007. ISBN 9789955281191, p. 20-26.. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2006 - Valančius, Kęstutis; Paulauskaitė, Sabina. Aktyviosios atitvarų šiluminės talpos įtaka pastato šilumos poreikiams. Šilumos energetika ir technologijos: konferencijos pranešimų medžiaga: Kaunas, 2006 m. vasario 2, 3 d. Kaunas : Lietuvos energetikos institutas, 2006. ISBN 9986492920, p. 235-240.. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2005 - Paulauskaitė, Sabina; Valančius, Kęstutis. Некоторые аспекты анализа нестационарных теплообменных процессов в здании. Материалы Международной научно-технической конференции «Теоретические основы теплогазоснабжения и вентиляции» Москва 2005. Москва : МГСУ, 2005. ISBN 5726403614. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.000]
2004 - Paulauskaitė, Sabina; Martinaitis, Vytautas. Effizienz einer Schulrenovation in Litauen. e-nova - International Kongress 2004. 18 und 19. November 2004. Pinkafeld, 2004, p. 239-252.. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2003 - Paulauskaitė, Sabina; Martinaitis, Vytautas. О результатах реновации школьных зданий и ее мониторинга в Литве. Стены и фасады. Актуальные проблемы строительной теплофизики. Москва : НИИСФ, 2003, p. 241-247.. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2002 - Paulauskaitė, Sabina; Valančius, Kęstutis. Некоторые результаты экспериментального исследования влияния солнечной радиации на процесс теплопередачи в многослойных конструкциях. Актуальные проблемы строительной теплофизики, p. 62-69.. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2002 - Karbauskaitė J.; Stankevičius Vytautas; Paulauskaitė, Sabina. Energijos suvartojimo pastatuose vertinimo aspektai. Pastatų aprūpinimas šiluma. Vilnius : Technika, 2002. ISBN 9986055253, p. 73-79.. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2002 - Parfentjeva Natalija; Samarin Oleg; Paulauskaitė, Sabina. Calculation of temperature wave spread in a wall with regard to phase transitions. Pastatų aprūpinimas šiluma. Vilnius : Technika, 2002. ISBN 9986055253, p. 105-113.. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2000 - Гедгаудас М.; Paulauskaitė, Sabina; Čiuprinskienė, Jolanta. Методика определения годового теплопотребления в жилых зданиях по укрупненным показатеям. Проблемы строительной теплофизики систем обеспечения микроклимата и энергосбережения в зданиях. Москва, 2000, p. 61-66.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Nerencenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2006 - Gželevskytė Ernesta; Paulauskaitė, Sabina. Saulės spinduliuotės įtakos stogui analizė. Pastatų inžinerinės sistemos: respublikinės mokslinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2006 m. balandžio 27-28 d. d., medžiaga. Vilnius : Technika, 2006. ISBN 9986059712, p. 100-105.. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2006 - Tamošiūnaitė Jurgita; Paulauskaitė, Sabina. Radviliškio miesto aprūpinimo šiluma galimybės. Pastatų inžinerinės sistemos: respublikinės mokslinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2006 m. balandžio 27-28 d. d., medžiaga. Vilnius : Technika, 2006. ISBN 9986059712, p. 122-127.. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2006 - Vaitkevičiūtė Laura; Paulauskaitė, Sabina. Langų šiluminių charakteristikų tyrimų rezultatai. Pastatų inžinerinės sistemos: respublikinės mokslinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2006 m. balandžio 27-28 d. d., medžiaga. Vilnius : Technika, 2006. ISBN 9986059712, p. 54-59.. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2005 - Skrinska, Alfonsas Kazys; Čiuprinskienė, Jolanta; Paulauskaitė, Sabina. Šalčio saugyklų panaudojimas patalpų aušinimui. Šilumos energetika ir technologijos. Kaunas : Technologija, 2005. ISBN 9986139597, p. 250-253.. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2005 - Tilingaitė Simona; Paulauskaitė, Sabina. Drėgmės rėžimo iš vidaus apšiltintose pastatų atitvarose analizė. Pastatų inžinerinės sistemos. Vilnius : Technika, 2005. ISBN 9986058309, p. 68-73.. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2004 - Mikutaitė Rūta; Paulauskaitė, Sabina. Vilniaus m. senamiesčio dujų suvartojimo duomenų analizė. Inžinerinės sistemos. Vilnius : Technika, 2004. ISBN 9986057124, p. 53-58.. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2004 - Inkova Natalija; Paulauskaitė, Sabina. Išorinių atitvarų inertiškumo įtaka patalpos vidaus oro temperatūros svyravimams esant skirtingiems protarpinio šildymo režimams. Inžinerinės sistemos. Vilnius : Technika, 2004. ISBN 9986057124, p. 78-84.. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2001 - Paulauskaitė, Sabina; Valančius, Kęstutis. Учет двухмерных температурных полей при расчете теплопередачи через ограждающих конструкции. Проблемы строительной теплофизики систем обеспечения микроклимата и энергосбережения в зданиях. Москва, 2001, p. 88-93.. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2001 - Valančius, Kęstutis; Paulauskaitė, Sabina. Šiluminių ilginių tiltelių įtaka patalpų šilumos nuostoliams. Šilumos energetika ir technologijos. Kaunas : Technologija, 2001. ISBN 9986139597, p. 167-172.. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2009 - Paulauskaitė, Sabina. Kupinas neišsenkančios energijos ir entuziazmo. Gedimino universitetas. Vilnius : Technika. ISSN 1392-5857. 2009, Nr. 1, p. 33-34.. [M.kr.:Nenurodyta] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2002 - Parfentjeva Natalija; Samarin O; Paulauskaitė, Sabina. Temperatūrinių bangų atitvarose pasiskirstymo skaičiavimas įvertinant fazių pokyčius. 5-osios Tarptautinės konferencijos "Aplinkos inžinerija" programa ir santraukos. Vilnius : Technika, 2002. ISBN 9986055245, p. 88.. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2002 - Karbauskaitė J.; Stankevičius Vytautas; Paulauskaitė, Sabina. Energijos suvartojimo pastatuose vertinimo aspektai. 5-osios Tarptautinės konferencijos "Aplinkos inžinerija" programa ir santraukos. Vilnius : Technika, 2002. ISBN 9986055245, p. 91.. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2002 - Parfentjeva Natalija; Samarin Oleg; Paulauskaitė, Sabina. Calculation of a wals temperature wave spread regarding phase transitions. 5-osios Tarptautinės konferencijos "Aplinkos inžinerija" programa ir santraukos. Vilnius : Technika, 2002. ISBN 9986055245, p. 205.. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2002 - Karbauskaitė J.; Stankevičius Vytautas; Paulauskaitė, Sabina. Aspects of energy consumption assessment in buildings. 5-osios Tarptautinės konferencijos "Aplinkos inžinerija" programa ir santraukos. Vilnius : Technika, 2002. ISBN 9986055245, p. 208.. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.071]
1998 - Parfentjeva Natalija; Samarin Oleg; Paulauskaitė Sabina. Temperatūrinių laukų regeneraciniuose utilizatoriuose, kuriuose vyksta fazių pokyčiai, skaičiavimas. 3-osios tarptautinės konferencijos "Miestų inžinerija ir aplinka" programa. Vilnius : Technika, 1998, p. 38, 111.. [M.kr.:04T] [Aut.lankų sk.: 0.143]
1998 - Parfentjeva Natalija; Samarin Oleg; Paulauskaitė Sabina. Mikroklimato kondicionavimo sistamų galios ir valdymo parametrų oprimizavimas nestacionaraus režimo sąlygomis. 3-osios tarptautinės konferencijos "Miestų inžinerija ir aplinka" programa. Vilnius : Technika, 1998, p. 36, 110.. [M.kr.:04T] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Nerecenzuojamuose leidiniuose

1994 - Paulauskaitė, Sabina; Ruškytė Laima. Influence of architecture exterial and building construction on energy consumption =. Tarptautinės konferencijos "Miesto inžinerija ir aplinka" programa. Vilnius : Technika. 1994, p. 63.. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2005 - Paulauskaitė, Sabina; Christauskas Julius. Zasady oraz procedury ewaluacji studentów na wydziale inżynierii środowiska Wileńskiego Uniwersytetu Technicznego Giedymina. Aksjolociczne aspekty ewaluacji w procesie kształcenia. Wrocław : Politechnika Wrocławska, 2005. ISBN 8387384216, p. 14-25.. [M.kr.:07S] [Aut.lankų sk.: 0.857]

Sudarytas ir (ar) redaguotas mokslo darbas

2011 - Gluosnis Aleksandras; Martinaitis Vytautas; Paulauskaitė, Sabina; Skrinska Alfonsas Kazys; Juodis Egidijus Saulius; Čiuprinskas, Kęstutis; Rynkun, Genrika; Šakmanas Aloyzas Algimantas; Vegytė, Nijolė Juzefa. Šildymo ir vėdinimo, Pastatų energetikos katedra. 1961-2011 metai. Technika. ISSN 9789955288206, 136 p. :. [M.kr.:05H; 06T] [Aut.lankų sk.: 7.190]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2012 - Paulauskaitė, Sabina; Valančius, Kęstutis. Statybinė šiluminė fizika. Technika. ISSN 9786094571831, 105 p.. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 3.070]
2005 - Martinaitis, Vytautas; Vegytė, Nijolė Juzefa; Paulauskaitė, Sabina; Šakmanas, Aloyzas Algimantas. Techninė termodinamika ir šilumokaita. Technika, 426 p :. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 30.429]

Mokymo metodinės priemonės ir kita studijų literatūra

2010 - Čeikienė Nijolė; Paulauskaitė, Sabina; Plakys Vytautas. Magistrantūra Vilniaus Gedimino technikos universitete. Technika. ISSN 9789955285618, 103 p. :. [M.kr.:07S] [Aut.lankų sk.: 7.357]