Kęstutis Čiuprinskas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Thomson Reuters Web of Science duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2017 - Džiugaitė-Tumėnienė, Rasa; Motuzienė, Violeta; Šiupšinskas, Giedrius; Čiuprinskas, Kęstutis; Rogoža, Artur. Integrated assessment of energy supply system of an energy-efficient house. Energy and buildings. Amsterdam : Elsevier B.V.. ISSN 0378-7788. Vol. 138 (2017), p. 443-454.. [M.kr.:02T; 04T; 06T] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2007 - Laurinavičius, Alfredas; Čygas Donatas; Čiuprinskas, Kęstutis; Juknevičiūtė-Žilinskienė, Lina. Data analysis and evaluation of road weather information system integrated in Lithuania. The Baltic journal of road and bridge engineering. Vilnius : Technika.. ISSN 1822-427X. Vol. 2, no. 1 (2007), p. 5-11.. [M.kr.:03T] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Tarptautinių konferencijų leidiniuose, referuojamuose Thomson Reuters duomenų bazėje Proceedings

2005 - Čiuprinskas, Kęstutis; Rogoža, Artur. The application of 3E factors as sustainability expression for multi-criteria optimisation of energy systems. Energy for buildings. Vilnius : Technika, 2004. ISBN 998605771X, p. 48-57.. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2014 - Bielskus, Juozas; Šiupšinskas, Giedrius; Čiuprinskas Kęstutis. Adsorbcinio iki 8 kW vėsos galios įrenginio eksperimentinis efektyvumo tyrimas. Mokslas - Lietuvos ateitis. Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 6, nr. 4 (2014), p. 427-431.. [M.kr.:06T; 09T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2011 - KANAPIENYTĖ Rasa; Čiuprinskas Kęstutis. Skirtingų šilumnešių vėsinimo sistemų taikymo biurų pastate analizė. Mokslas – Lietuvos ateitis. Vilnius : Technika.. ISSN 2029-2341. T. 3, nr. 5 (2011), p. 105-111.. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2010 - Timofejevas Andrius; Čiuprinskas, Kęstutis. Biurų pastato vandeninės vėsinimo sistemos balansavimo ir valdymo sprendimų analizė. Mokslas – Lietuvos ateitis. Vilnius : Technika.. ISSN 2029-2341. T. 2, nr. 5 (2010), p. 109-114.. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2006 - Rogoža, Artur; Čiuprinskas, Kęstutis; Šiupšinskas, Giedrius. The optimisation of energy systems by using 3e factor. Journal of civil engineering and management. Vilnius : Technika.. ISSN 1392-3730. Vol. 12, no. 1 (2006), p. 63-68.. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2003 - Čiuprinskas, Kęstutis; Martinaitis, Vytautas. Correction of a designed building’s heat balance according to its real heat consumption. Journal of civil engineering and management. Vilnius : Technika.. ISSN 1392-3730. Vol. 9, no. 2 (2003), p. 98-103.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2016 - Usonytė, Ieva; Čiuprinskas, Kęstutis. Pastato faktinių energijos sąnaudų palyginimas su programų „NRG-sert“ ir „DesignBuilder“ skaičiavimų rezultatais. 19-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Pastatų inžinerinės sistemos", vykusios 2016 m. balandžio 21 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys. Vilnius : Technika, 2016. ISSN 2029-7149, p. 65-70.. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2012 - Bielskus Jonas; Čiuprinskas Kęstutis. Ekonominis Vilniaus Gedimino technikos universiteto SRK-II korpuso II aukšto vėdinimo sistemų palyginimas. 15-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2012 metų teminės konferencijos "Pastatų inžinerinės sistemos" straipsnių rinkinys, 2012 m. balandžio 12-13 d. Vilnius : Technika, 2012. ISSN 2029-7157, p. 31-26.. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: -0.286]
2011 - KANAPIENYTĖ Rasa; Čiuprinskas Kęstutis. Biurų pastatų vėsinimas naudojant skirtingus šilumnešius. 14-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2011 m. teminės konferencijos "Pastatų inžinerinės sistemos" (2011 m. balandžio 14-15 d.) straipsnių rinkinys. Vilnius : Technika, 2011. ISSN 2029-7157, p. 35-39.. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2010 - Timofejevas Andrius; Čiuprinskas, Kęstutis. Viešosios paskirties pastato vandeninės vėsinimo sistemos veikimo režimų analizė. 13-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2010 m. teminės konferencijos "Pastatų inžinerinės sistemos" (2010 m. balandžio 15-16 d.) straipsnių rinkinys. Vilnius : Technika, 2010. ISBN 9789955285601, p. 114-120.. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2008 - Mažuolytė Austė; Čiuprinskas, Kęstutis. Pastatų šilumos nuostolių skačiavimo metodų analizė. Pastatų inžinerinės sistemos: respublikinės mokslinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2008 m. balandžio 24-25 d., medžiaga. Vilnius : Technika, 2008. ISBN 9789955282570, p. 92-97.. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2008 - Krivochiža Dmitrij; Čiuprinskas, Kęstutis. Lauko oro projektinės temperatūros skaičiavimas ir parinkimas. Pastatų inžinerinės sistemos: respublikinės mokslinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2008 m. balandžio 24-25 d., medžiaga. Vilnius : Technika, 2008. ISBN 9789955282570, p. 47-52.. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2002 - Čiuprinskas, Kęstutis; Martinaitis, Vytautas. Pastato projektinio šilumos balanso korekcija pagal jo realias šilumos sąnaudas. Pastatų aprūpinimas šiluma. Vilnius : Technika, 2002. ISBN 9986055253, p. 21-32.. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2002 - Martinaitienė A.; Puzevičiūtė Rima; Čiuprinskas, Kęstutis. Lietuvos mokyklų pirmojo etapo renovacijos projektų monitoringo rezultatai. Pastatų aprūpinimas šiluma. Vilnius : Technika, 2002. ISBN 9986055253, p. 91-104.. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 1.000]

Nerencenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2006 - Petrulytė Ina; Čiuprinskas, Kęstutis. Vėsinimo sistemos galios priklausomybės nuo kai kurių patalpos įstiklinimo parametrų analizė. Pastatų inžinerinės sistemos: respublikinės mokslinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2006 m. balandžio 27-28 d. d., medžiaga. Vilnius : Technika, 2006. ISBN 9986059712, p. 60-66.. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2006 - Džiugaitė, Rasa; Čiuprinskas, Kęstutis. Biuro patalpos kondicionavimo sistemų efektyvumo vertinimas mikroklimato parametrų požiūriu. Pastatų inžinerinės sistemos: respublikinės mokslinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2006 m. balandžio 27-28 d. d., medžiaga. Vilnius : Technika, 2006. ISBN 9986059712, p. 74-80.. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2005 - Jankoit Diana; Čiuprinskas, Kęstutis. Oro drėkinimo procesų pramogų centre eksperimentinis tyrimas. Pastatų inžinerinės sistemos. Vilnius : Technika, 2005. ISBN 9986058309, p. 29-36.. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2004 - Milevičius Julius; Čiuprinskas, Kęstutis. centralizuotas vėsinimas ir vėsos šaltinio parinkimas. Inžinerinės sistemos. Vilnius : Technika, 2004. ISBN 9986057124, p. 47-52.. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2003 - Jaraminienė, Eglė; Čiuprinskas, Kęstutis. Šilumos pritekėjimas nuo vidinių šilumos šaltinių dideliame komerciniame pastate. Inžinerinės sistemos. Vilnius : Technika, 2003. ISBN 9986056055, p. 15-20.. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2000 - Martinaitis, Vytautas; Čiuprinskas, Kęstutis. Ilgalaikio energijos išteklių tausojimo gyvenamojoje statyboje galimybių įvertinimo modelis. Energija pastatams. Vilnius : LITIMO, 2000. ISBN 9955401540, p. 171-180.. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

1999 - Martinaitis, Vytautas; Gedgaudas, Marijonas; Čiuprinskas, Kęstutis. Monolitiniai namai verti atskiro dėmesio. Statyba ir architektūra. Vilnius : UAB "Statyba ir architektūra". ISSN 0131-9183. 1999, Nr. 1, p. 8-9.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.143]
1998 - Martinaitis, Vytautas; Gedgaudas, Marijonas; Čiuprinskas, Kęstutis. Monolitiniai namai verti atskiro dėmesio. Statyba ir architektūra. Vilnius : UAB "Statyba ir architektūra". ISSN 0131-9183. 1998, Nr. 12, p. 8-9.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2002 - Martinaitienė A.; Puzevičiūtė Rima; Čiuprinskas, Kęstutis. The results of first stage monitoring of renovation projects in Lithuanian schools. 5-osios Tarptautinės konferencijos "Aplinkos inžinerija" programa ir santraukos. Vilnius : Technika, 2002. ISBN 9986055245, p. 210.. [M.kr.:04T] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2002 - Čiuprinskas, Kęstutis; Martinaitis, Vytautas. Pastato projektinio šilumos balanso korekcija pagal jo realias šilumos sąnaudas. 5-osios Tarptautinės konferencijos "Aplinkos inžinerija" programa ir santraukos. Vilnius : Technika, 2002. ISBN 9986055245, p. 91.. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2002 - Martinaitienė A.; Puzevičiūtė Rima; Čiuprinskas, Kęstutis. Lietuvos mokyklų pirmojo etapo renovacijos projektų monitoringo rezultatai. 5-osios Tarptautinės konferencijos "Aplinkos inžinerija" programa ir santraukos. Vilnius : Technika, 2002. ISBN 9986055245, p. 93.. [M.kr.:04T] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2002 - Čiuprinskas, Kęstutis; Martinaitis, Vytautas. Corrections of a designed building's heat ballance according to its real heat consumption. 5-osios Tarptautinės konferencijos "Aplinkos inžinerija" programa ir santraukos. Vilnius : Technika, 2002. ISBN 9986055245, p. 208-209.. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Monografijos

2003 - Jasiulevičius Vincentas; Makštutis Antanas; Bagdanavičius Juozas; Butkus, Donatas; Puškorius Stasys; Vaitiekūnas Petras; Sūdžius, Vytautas Pranas; Žitkus Leonas; Paliulis Narimantas Kazimieras; Elskytė, Vida; Martinaitis, Vytautas; Skrinska, Alfonsas Kazy. Lietuvos ateitis pasaulio kontekste : (specialistų žvilgsnis) = Future Lithuania in the world context : (Experts' view). Mokslo aidai. ISSN 9986479967, 404 p.. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 28.857]

Sudarytas ir (ar) redaguotas mokslo darbas

2011 - Gluosnis Aleksandras; Martinaitis Vytautas; Paulauskaitė, Sabina; Skrinska Alfonsas Kazys; Juodis Egidijus Saulius; Čiuprinskas, Kęstutis; Rynkun, Genrika; Šakmanas Aloyzas Algimantas; Vegytė, Nijolė Juzefa. Šildymo ir vėdinimo, Pastatų energetikos katedra. 1961-2011 metai. Technika. ISSN 9789955288206, 136 p. :. [M.kr.:05H; 06T] [Aut.lankų sk.: 7.190]

Taikomieji mokslo darbai

(žodynai, žinynai, enciklopedijos, bibliografijos, vadovai, atlasai, žemėlapiai, teisės aktų komentarai)

2010 - Augustaitis Vytautas Kazimieras; Bendikas Jonas; Bureika, Gintautas; Butkus Algis; Butkus Donatas; Čiuprinskas, Kęstutis; Čižas, Algirdas Eduardas; Gedzevičius Irmantas; Geleževičius Vilius Antanas; Janavičius Saulius; Jankauskas Juozas; Jankauskas, Zigma. Technikos enciklopedija. Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. ISSN 9785420016817, 920 p. :. [M.kr.:02T; 03T; 09T] [Aut.lankų sk.: 65.714]
2003 - Atkočiūnas Juozas; Belevičius Rimantas; Bogdanovičius, Aleksejus; Bureika Gintautas; Čiuprinskas, Kęstutis; Čižas, Algirdas Eduardas; Giniotis, Vytautas; Janavičius Saulius; Jankauskas, Zigmantas; Kvedaras Audronis Kazimieras; Kvedaras Vygaudas; Leonaviči. Technikos enciklopedija. Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. ISSN 5420015234, 792 p. :. [M.kr.:02T; 03T; 09T] [Aut.lankų sk.: 56.571]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2010 - Martinaitis Vytautas; Rogoža, Artur; Čiuprinskas, Kęstutis. Pastatų energijos vartojimo auditas. Technika. ISSN 9789955286448, 107 p. :. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 7.643]
2005 - Čiuprinskienė, Jolanta; Čiuprinskas, Kęstutis. Pastato šildymo sistemos projektavimas. Technika. ISSN 9986058406, 99 p :. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 7.071]

Mokymo metodinės priemonės ir kita studijų literatūra

2006 - Čiuprinskienė, Jolanta; Čiuprinskas, Kęstutis. Pastato šildymo sistemos projektavimas. Technika. ISSN 9986058406, 99 p. :. [M.kr.:06T] [Aut.lankų sk.: 7.071]