Oksana Survilė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Thomson Reuters Web of Science duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2016 - Survilė, Oksana; Šaulys, Valentinas; Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė, Lina; Stankevičienė, Rasa; Litvinaitis, Andrius; Stankevičius, Mindaugas. Assessment and research of river restoration processes in regulated streams of Southeastern Lithuania. Polish journal of environmental studies. Olsztyn : HARD Publishing Company. ISSN 1230-1485. Vol. 25, no. 3 (2016), p. 1245-1251.. [M.kr.:04T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2015 - Litvinaitis, Andrius; Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė, Lina; Šaulys, Valentinas; Barvidienė, Oksana; Stankevičienė, Rasa; Česnulevičius Algimantas. Evaluating the impact of neogene sediments on the river runoff formation. Polish journal of environmental studies. Olsztyn : HARD Publishing Company. ISSN 1230-1485. Vol. 24, no. 4 (2015), p. 1689-1696.. [M.kr.:04T] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2014 - Šikšnys Arvydas; Ždankus Narimantas Titas; Sabas, Gintautas; Survilė Oksana. Numerical and field investigations of local bridge abutment scour and unsteady downstream river flow from a nearby hydropower plant. The Baltic journal of road and bridge engineering. Vilnius : Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 9, no. 3 (2014), p. 215-224.. [M.kr.:04T] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2012 - Vaitkus, Audrius; Laurinavičius, Alfredas; Oginskas, Rolandas; Motiejūnas Algirdas; Paliukaitė, Miglė; Barvidienė, Oksana. The road of experimental pavement structures: experience of five years operation. The Baltic journal of road and bridge engineering. Vilnius: Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 7, no. 3 (2012), p. 220-227.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Tarptautinių konferencijų leidiniuose, referuojamuose Thomson Reuters duomenų bazėje Proceedings

2014 - Šaulys, Valentinas; Barvidienė, Oksana. Substantiation of the expediency of drainage systems renovation in Lithuania. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers. Vilnius : Technika, 2014. ISSN 2029-7092, p. [1-8].. [M.kr.:04T] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2014 - Barvidienė, Oksana; Šaulys, Valentinas. Naturalization processes in the beds of regulated rivers. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers. Vilnius : Technika, 2014. ISSN 2029-7092, p. [1-5].. [M.kr.:04T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2011 - Ruminaitė, Rasa; Barvidienė, Oksana. Impact of land drainage and natural factors on the changes of the hydrological regime of the Tatula river. 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania: selected papers. Vol. 2. Water Engineering. Energy for Building. Vilnius : Technika, 2011. ISSN 2029-7106, p. 654-658.. [M.kr.:04T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2011 - Barvidienė, Oksana; Šaulys Valentinas. I modeling of hydraulic conductivity in the regulated stresams of southeast Lithuania. 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania: selected papers. Vol. 2. Water Engineering. Energy for Building. Vilnius : Technika, 2011. ISSN 2029-7106, p. 525-529.. [M.kr.:04T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2008 - Barvidienė, Oksana; Šaulys, Valentinas. Influence of woody vegetation of regulated streams in southeast Lithuania for the hydraulic conductivity. The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 2. Vilnius : Technika, 2008. ISBN 9789955282648, p. 495-501.. [M.kr.:04T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2007 - Barvidienė, Oksana; Šaulys, Valentinas. Spread of woody and grass vegatation on regulated stream slopes. The third international scientific conference "Rural Development 2007": proceedings, 8-10 of November, 2007 Akademija, Kaunas region, Lithuania. Akademija : Lithuanian University of Agriculture. ISSN 1822-3230. 2007, Vol. 3, p. 241-246.. [M.kr.:04T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2005 - Idzelis Raimondas Leopoldas; Vaitiekūnas Petras; Barvidienė, Oksana. Investigation and modeling of damage to landscape and its evaluation in military training ground. The 6th International Conference Environmental Engineering. Vilnius : Technika, 2005. ISBN 9986058503, p. 103-108.. [M.kr.:04T] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2015 - Jaksebogaitė, Nastė; Barvidienė, Oksana. Reguliuoto Žalesos upelio pasklidosios taršos mažinimo priemonės ir jų efektyvumo vertinimas. 18-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Aplinkos apsaugos inžinerija", vykusios 2015 m. balandžio 9 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys. Vilnius : Technika, 2015. ISSN 2029-5456, p. 46-51.. [M.kr.:04T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2015 - Burneika Aivaras; Barvidienė, Oksana. Natūralizacijos procesų įtaka reguliuoto Terpinės upelio vandens kokybei. 17-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Aplinkos apsaugos inžinerija", vykusios 2014 m. balandžio 10 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys. Vilnius : Technika, 2015. ISSN 2029-5456, p. 33-38.. [M.kr.:04T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2015 - Voinič Ana; Barvidienė, Oksana. Lietuvos automobilių keliuose su žvyro danga įrengtų pralaidų tyrimai ir vertinimai. 17-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Aplinkos apsaugos inžinerija", vykusios 2014 m. balandžio 10 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys. Vilnius : Technika, 2015. ISSN 2029-5456, p. 220-225.. [M.kr.:04T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2013 - Švelnytė, Ingrida; Survilė Oksana. Reguliuoto Aluotės upelio hidraulinio laidumo modeliavimas. 16-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Aplinkos apsaugos inžinerija", vykusios 2013 m. balandžio 11 d. straipsnių rinkinys. Vilnius : Technika, 2013. ISSN 2029-5456, p. 117-122.. [M.kr.:04T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2012 - Bakaitė Indrė; Survilė Oksana. Reguliuoto Juodos upelio natūralizacijos procesų tyrimai ir vertinimas. 15-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Aplinkos apsaugos inžinerija", vykusios 2012 m. balandžio 12 d. straipsnių rinkinys. Vilnius : Technika, 2012. ISSN 2029-5456, p. 159-164.. [M.kr.:04T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2011 - Ruminaitė, Rasa; Barvidienė, Oksana. Žemių sausinimo ir gamtinių veiksnių įtaka Tatulos hidrologinio režimo pokyčiams. Vandens ūkio inžinerija. Kaunas : LŽŪU. ISSN 1392-2335. 2011, Nr. 39(59), p. 93-100.. [M.kr.:04T] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2008 - Barvidienė, Oksana; Šaulys, Valentinas. Sumedėjusios augalijos paplitimo ir rūšinės sudėties tyrimai reguliuotuose Pietryčių Lietuvos upeliuose. Vagos. Kaunas : Lietuvos žemės ūkio universitetas.. ISSN 1648-116X. 2008, Nr. 78(31), p. 70-76.. [M.kr.:04T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2008 - Barvidienė, Oksana; Šaulys, Valentinas. Reguliuotų upelių pakrančių apsaugos juostų būklė. Vandens ūkio inžinerija. Kaunas : LŽŪU.. ISSN 1392-2335. 2008, Nr. 33(53), p. 80-86.. [M.kr.:04T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2008 - Barvidienė, Oksana; Šaulys, Valentinas. Impact of the roughness coefficient for the hydraulic conductivity of regulated rives. Research for rural development 2008. Jelgava : LLU, 2008. ISSN 1691-4031, p. 200-206.. [M.kr.:04T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2007 - Barvidienė, Oksana; Šaulys, Valentinas. Reguliuotų upelių hidraulinio laidumo modeliavimas. Vandens ūkio inžinerija. Kaunas : LŽŪU.. ISSN 1392-2335. 2007, Nr. 32(52), p. 59-64.. [M.kr.:04T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2006 - Barvidienė, Oksana; Šaulys, Valentinas. Reguliuotų upelių (griovių) apaugimo sumedėjusia augalija tyrimai Pietryčių Lietuvoje. Vandens ūkio inžinerija. Kaunas.. ISSN 1392-2335. 2006, Nr. 29(49), p. 50-56.. [M.kr.:04T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2005 - Idzelis Raimondas Leopoldas; Barvidienė, Oksana; Vaitiekūnas Petras. Damage to landscape and its evaluation in Gaižiūnai military training ground. Journal of environmental engineering and landscape management. Vilnius : Technika.. ISSN 1648-6897. Vol. 13, no. 1 (2005), p. 43-49.. [M.kr.:04T] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2009 - Šaulys, Valentinas; Barvidienė, Oksana. Влияние древесно-кустарниковой растительности на пропускную способность регулированных рек-водоприемников. Мелиорация. Минск : РУП "Институт мелиорации". ISSN 2070-4828. 2009, № 1, p. 48-53.. [M.kr.:04T] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2014 - Šaulys, Valentinas; Survilė Oksana. Substantiation of the expediency of drainage systems renovation in Lithuania. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD. Vilnius : Technika, 2014. ISBN 9786094576904, p. [1-8].. [M.kr.:04T] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2014 - Survilė Oksana; Šaulys, Valentinas. Naturalization processes in the beds of regulated rivers. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD. Vilnius : Technika, 2014. ISBN 9786094576904, p. [1-5].. [M.kr.:04T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2011 - Ruminaitė, Rasa; Barvidienė, Oksana. Impact of land drainage and natural factors on the changes of the hydrological regime of the Tatula river. 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD. Vilnius : Technika, 2011. ISBN 9789955288312, p. 654-658.. [M.kr.:04T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2011 - Barvidienė, Oksana; Šaulys Valentinas. I modeling of hydraulic conductivity in the regulated stresams of southeast Lithuania. 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD. Vilnius : Technika, 2011. ISBN 9789955288312, p. 525-529.. [M.kr.:04T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2010 - Barvidienė, Oksana; Šaulys Valentinas. Экологические и гидравлические аспекты ухода за водоотвонящей сетью осушительных систем. Инновационные технологии в мелиорации и сельскохозяйственном использовании мелиорированных земель. Минск : ИВЦ "Минфина", 2010. ISBN 9789856771074, p. 23-25.. [M.kr.:04T] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2008 - Barvidienė, Oksana; Šaulys, Valentinas. Sumedėjusios augalijos įtaka reguliuotų upelių hidrauliniam laidumui. 11-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2008 metų teminės konferencijos APLINKOS APSAUGOS INŽINERIJA (2008 m. balandžio 3 d.) straipsnių rinkinys. Vilnius : Technika, 2008. ISBN 9789955283850, p. 151-157.. [M.kr.:04T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2008 - Barvidienė, Oksana; Šaulys, Valentinas. Influence of woody vegetation of regulated streams in southeast Lithuania for the hydraulic conductivity. The 7th International conference "Environmental engineering". Vilnius : Technika, 2008. ISBN 9789955282563, p. [1-7].. [M.kr.:04T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2007 - Barvidienė, Oksana; Šaulys, Valentinas. Sumedėjusios augalijos pasiskirstymas reguliuotuose upeliuose vykstant natūralizacijos procesams. Aplinkos apsaugos inžinerija: 10-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis", įvykusios Vilniuje 2007 m. kovo 29 d., pranešimų medžiaga. Vilnius : Technika, 2007. ISBN 9789955281627, p. 510-516.. [M.kr.:04T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2007 - Barvidienė, Oksana; Šaulys, Valentinas. Distribution of woody vegetation on the slopes of regulated streams. Research for rural development 2007. Jelgava : LLU, 2007.. ISSN 1691-4031, p. 239-244.. [M.kr.:04T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2005 - Idzelis Raimondas Leopoldas; Vaitiekūnas Petras; Barvidienė, Oksana. Investigation and modeling of damage to landscape and its evaluation in military training ground. Environmental Engineering. 6th International Conference, May 26-27, Vilnius, Lithuania[elektroninis išteklius. Vilnius : Technika, 2005. ISBN 9986058589, p. 1-6.. [M.kr.:04T] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Nerencenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2009 - Barvidienė, Oksana; Šaulys Valentinas. Reguliuotuose upeliuose vykstančių natūralizacijos procesų tyrimai ir vertinimas. 12-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2009 metų teminės konferencijos "Aplinkos apsaugos inžinerija" (2009 m. balandžio 2 d.) pranešimai. Vilnius : Technika 2009., p. [1-4].. [M.kr.:04T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2006 - Barvidienė, Oksana; Šaulys, Valentinas. Sumedėjusios augalijos įtaka reguliuotų upelių natūralizavimo procesams. Aplinkos apsaugos inžinerija: 9-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis", įvykusios Vilniuje 2006 m. kovo 30 d., pranešimų medžiaga. Vilnius : Technika, 2006. ISBN 9955280379, p. 200-205.. [M.kr.:04T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2005 - Mažeikienė Aušra; Barvidienė, Oksana. Сорбционная отчистка сточных вод от нефтепродуктов натуральным цеолитом. Матерiали IV мiжнародноï науково-практичноï конференцiï "Динамика наукових дослiджень - '2005". Днiпропетровськ : Наука i освiта, 2005. ISBN 9667191990, p. 50-56.. [M.kr.:04T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2004 - Barvidienė, Oksana; Idzelis Raimondas Leopoldas. Dirvožemio poringumo tyrimai Gaižiūnų kariniame poligone =. 7-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2004 m. kovo 25., pranešimų medžiaga. Vilnius : Technika, 2004. ISBN 9986057558, p. 362-367.. [M.kr.:04T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2003 - Barvidienė, Oksana; Idzelis Raimondas Leopoldas. Kraštovaizdžio būklė Gaižiūnų kariniame poligone. 6-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos " Lietuva be mokslo-Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2003 m. kovo 20 d., medžiaga. Vilnius : Technika, 2003. ISBN 9986056454, p. 274-280.. [M.kr.:04T] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2009 - Barvidienė, Oksana. Reguliuotų upelių užaugimo sumedėjusia augalija tyrimai ir vertinimas. Technika. ISSN 9789955284864, 136 p. :. [M.kr.:04T] [Aut.lankų sk.: 9.714]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2012 - Barvidienė, Oksana; Šaulys Valentinas; Biekša, Darius. Skysčių mechanika, techninė termodinamika. Technika. ISSN 9786094573071, 322 p.. [M.kr.:04T; 06T] [Aut.lankų sk.: 9.620]