Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

STUDIJOS UŽSIENYJE

Kas septintas Lietuvos studentas, išvykęs atlikti praktiką ar studijuoti užsienyje pagal Erasmus programą, yra VGTU studentas.

ERASMUS+STUDIJOS

Erasmus+ studijos - tai galimybė studijuoti viename iš VGTU partnerinių universitetų, gaunant Erasmus+ stipendiją nuo 300 EUR/mėn. iki 500 EUR/mėn. Studijų užsienyje trukmė pagal Erasmus+ programą sudaro nuo 3 iki 12 mėn., dažniausiai mobilumas trunka vieną semestrą, kurio trukmė svyruoja nuo 3 iki 6 mėn.
Studijos užsienyje yra pripažįstamos VGTU – tai reiškia, kad po grįžimo į VGTU nereikės papildomai laikyti egzaminų, jei šie egzaminai buvo išlaikyti užsienio universitete. Išvykti Erasmus+ studijoms VGTU studentai gali nuo 5 studijų semestro (kai kurių studijų programų studentams - ir anksčiau).
 
Tikimės, kad Jūs prisijungsite prie draugiškos ir margaspalvės Erasmus+ šeimos!
 
Programą administruoja:
URDutė urdute@vgtu.lt
Rasa Žiobakaitė rasa.ziobakaite@vgtu.lt

Mūsų kontaktai:
Užsienio ryšių direkcija, VGTU Centriniai rūmai, 517 kabinetas; tel: 274 4957; faksas: 270 0112.
Studentų priėmimo valandos: I-IV nuo 13:00 iki 15:00; V nuo 09:00 iki 11:00
 
KAIP TAPTI ERASMUS+ STUDIJŲ PROGRAMOS DALYVIU?

Iš tiesų nėra sudėtinga, tokią teisę turi kiekvienas VGTU studentas, tam tereikia dalyvauti atrankoje išvykti studijoms pagal Erasmus+ programą (toliau - atranka).
Pastaba. Erasmus+ studijų metu studento statusas nesikeičia.
Atranka vykdoma 2 kartus per akademinius metus:
 1. Atranka vykdoma vasario – kovo mėnesiais, skirta studentams, norintiems išvykti ateinančių akademinių metų rudens/pavasario semestrui, baigiamojo darbo rašymui;
 2. Atranka vykdoma rugsėjo mėnesį - papildoma atranka skirta studentams, norintiems išvykti esamų akademinių metų pavasario semestrui (studijos arba baigiamojo darbo rašymas). Šioje atrankoje dalyvaujantys studentai galės vykti tik į tuos universitetus, kuriuose liko laisvų vietų po atrankos, kuri vyko vasario - kovo mėnesiais.
Atranka susideda iš šių etapų: elektroninės paraiškos pateikimas, prioritetinės eilutės sudarymas atsižvelgiant į kiekvieno fakulteto atrankos kriterijus, atrankos pokalbiai fakultetuose, rezultatų skelbimas.

Dėmesio: mes rekomenduojame dalyvauti atrankoje vasario - kovo mėnesiais; tikslios atrankos etapų datos ir elektroninės paraiškos pateikimo terminai skelbiami atrankos pradžioje, atitinkamai vasario 1d. ir rugsėjo 1 d. VGTU tinklalapyje.
 
ATRANKOS KRITERIJAI

Pagrindiniai :
 1. akademinių rezultatų vidurkis, visų mokslo metų ir paskutinio semestro (toliau AV);
 2. užsienio kalbos žinių įvertis (toliau UK); 
 3. motyvacija (toliau MO);
 4. studijų plano užsienyje atitikimas studijų programai VGTU.

Papildomi :
 1. užsienio studentų, atvykusių į VGTU pagal Erasmus+ programą, savanoriška globa (toliau MP);
 2. dėstytojų rekomendacijos (toiau DR);
 3. šalies, į kurią vykstama, užsienio kalbos žinios, kt.
 
Atrankos balas* = 0,5*AV + 0.3*UK + 0.1*MO + 0.1*MP

*atrankos balo skaičiavimo metodikos koregavimai gali būti teikiami atitinkamo fakulteto Erasmus+ koordinatoriaus likus vienai savaitei iki atrankos pokalbio pradžios. Apie šiuos koregavimus studentai, pateikę paraiškas, yra informuojami el. paštu.

KAIP PASIRINKTI UŽSIENIO UNIVERSITETĄ

Erasmus+ studijoms VGTU studentai gali išvykti į tuos universitetus, su kuriais jų fakultetas sudarė Erasmus+ bendradarbiavimo sutartį, kuri numato maksimalų išvykstančių studentų skaičių, maksimalią studijų trukmę, studijų sritį. Dėmesio: bendras VGTU partnerinių universitetų ir fakultetų partnerinių universitetų sąrašai yra talpinami VGTU tinklalapyje atrankos metu.
Prieš pasirenkant užsienio universitetą, į kurį išvyksite studijoms, reikia išnagrinėti jo tinklalapyje esančią informaciją apie Erasmus+ studijas tame universitete. Ypatingą dėmesį reikia skirti:
 1. siūlomai studijų programai ir modulių tinkamumui. Prieš pildant paraišką šiuo klausimu studentams rekomenduojama pasikonsultuoti su savo fakulteto tarptautinių ryšių koordinatoriumi/-e.
 2. kalbai, kuria vyks studijos ir galimam užsienio kalbos sertifikato poreikiui (paprastai partneriai nurodo, kokių dokumentų reikalauja iš studentų);
 3. semestro trukmei;
 4. gyvenimo sąlygoms, mokesčiui už bendrabutį, pragyvenimo lygiui šalyje ir kt.
DALYVAVIMAS ATRANKOJE 

Studentai, pageidaujantys dalyvauti atrankoje, privalo iki nustatytos datos užpildyti elektroninę paraišką paraiškų pildymo sistemoje (popierinių dokumentų Užsienio ryšių direkcijai pateikti nereikia): 
 1. Elektroninė paraiškos forma (aktyvuojama tik atrankos metu); 
 2. Instrukcija paraiškai užpildyti.
ATRANKOS REZULTATŲ SKELBIMAS

Atrankos rezultatų skelbimas yra paskutinis atrankos etapas. Atrankos rezultatai skelbiami VGTU Užsienio ryšių direkcijos internetiniame puslapyje. Sėkmingai atrankoje sudalyvavę studentai ruošia paraiškos dokumentus priėmimui į partnerinį universitetą, kuriame laimėjo vietą studijų mainams. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Dokumentų pildymas po atrankos“.
 
DOKUMENTŲ PILDYMAS PO ATRANKOS

Studentai, atrinkti studijoms pagal Erasmus+ programą užsienio universitetuose, kviečiami pildyti dokumentus, kurie vėliau siunčiami užsienio universitetui.
 
Dėmesio: dokumentus pildo studentai (pasitariant, jei reikia, su Užsienio ryšių direkcijos atstovais ir/arba fakulteto koordinatoriumi/-e), siunčia - Užsienio ryšių direkcija.
Dokumentus užsienio universitetas privalo gauti iki jo nustatytos galutinės dokumentų priėmimo datos (angl. deadline), šią datą užsienio universitetai paprastai skelbia savo tinklalapyje prie informacijos apie Erasmus+ programą. Kadangi dokumentai siunčiami paprastu paštu, Užsienio ryšių direkcijai būtina dokumentus pateikti likus mažiausiai 2 savaitėms iki užsienio universiteto nustatytos galutinės dokumentų priėmimo datos.

Užsienio universitetui reikia išsiųsti šios dokumentus:
 1. Paraiškos formą Erasmus+ atvykstantiems studentams. Šį dokumentą rasite priimančiosios institucijos interneto puslapyje. Užsienio ryšių direkcijai atspausdintas (ir pasirašytas, jei reikia) dokumentas pateikiamas 1 egzemplioriumi.
 2. Studijų sutartį. Tai - svarbiausias Erasmus+ studijų dokumentas, kuriame nurodomi dalykai, kuriuos studijuosite užsienio universitete. Būtina nurodyti, kiek ECTS kreditų turi kiekvienas dalykas. Dokumentas spausdinamas 3 egzemplioriais. Iki pateikimo Užsienio ryšių direkcijai, jį privalo pasirašyti studentas ir fakulteto Erasmus+ koordinatorius. Visi parašai turi būti originalūs, kopijuoti dokumento negalima! Užsienio ryšių direkcijai dokumentas pateikiamas 3 egzemplioriais.
 3. Pažymių išrašą. Tai - dokumentas, kuris atspindi Jūsų akademinius įvertinimus, gautus VGTU nuo pat pirmo studijų semestro dabartinėje studijų pakopoje. Būtina naudotis VGTU forma! Dokumentas pildomas anglų kalba (savo studijų programą anglų kalba rasite čia). Dokumentas ruošiamas 2 egzemplioriais, jį tvirtina fakulteto Erasmus+ koordinatorius. Pildymo instrukcija.
 4. Kitus dokumentus. Šiuos dokumentus reikia ruošti tuo atveju, jei jų reikalauja užsienio universitetas. Tai gali būti gyvenimo aprašymas, motyvacinis laiškas, kalbos žinias patvirtinantis dokumentas, nuotraukos ir kt. Šie dokumentai pateikiami Užsienio ryšių direkcijai 2 egzemplioriais.
 5. ONLINE LINGUISTIC SUPPORT testas. Tai yra įrankis, padėsiantis įvertinti studento užsienio kalbos, kuria jis studijuos, lygį iki išvažiavimo Erasmus+ studijoms. Šis įsivertinimas yra privalomas visiems, praėjusiems atranką studentams. Studentai, neatlikę šio įsivertinimo, negalės išvykti mainams. Svarbu! Testo rezultatai niekaip nekeičia atrankos rezultatų ir visi atrinktieji, užpildę šį įrankį, galės išvykti. P.S. Taip pat, tie, kurie norės, po pirmojo kalbinio įsivertinimo, galės naudoti šį įrankį kalbos tobulinimui studijų mainų užsienyje semestro metu (licenzijų kiekis ribotas). Pasibaigus studijų semestrui užsienyje studentas privalės atlikti ir antrąjį užsienio kalbos lygio įsivertinimą progresui pastebėti.
Dėmesio: visi reikiami dokumentai su studento ir Fakulteto Erasmus+ koordinatoriaus/-ės parašais pateikiami Užsienio ryšių direkcijai kartu.

Papildoma informacija
Pildant dokumentus gali būti reikalinga ši informacija:
 • Institucinė Erasmus+ programos koordinatorė (angl. Institutional Erasmus+ coordinator) - Julija Vičienė, el. paštas julija.viciene@vgtu.lt; tel. +370 5 2370556, faks. +370 5 2700112
 • Erasmus+ fakulteto koordinatoriai (angl. Departamental coordinator, Faculty coordinator).
 • VGTU Erasmus+ kodas: LTVILNIUS02
 • VGTU adresas: Saulėtekio al. 11, LT – 10223, Vilnius, Lietuva (angl. Lithuania)
Likus vienam mėnesiui iki išvykimo į užsienio universitetą studentai privalo
 1. pranešti URD tikslų studijų priimančiojoje institucijoje periodą ir savo išvykimo datą el. paštuurdute@vgtu.lt;
 2. gauti Europos Sveikatos draudimo kortelę (ESDK). Šis draudimas padengs tik pirmąją pagalba ir galioja tik Europos Sąjungos šalyse. Šią kortelę galite gauti Lietuvos valstybinėse ligonių teritorinėse kasose, daugiau informacijos rasite www.vlk.lt. Rekomenduojame taip pat apsidrausti papildomai pasinaudojant draudimo įmonių paslaugomis. Studentai, vykstantys Erasmus+ studijoms į šalis, kuriose negalioja ESDK, privalo draustis privačiai;
 3. parašyti prašymą atitinkamo fakulteto Dekanate dėl leidimo tęsti studijas kitoje aukštojoje mokykloje. Prašyme reikia nurodyti tikslų studijų užsienyje laikotarpį, universiteto pavadinimą lietuvių kalba, šalį. Šio prašymo pagrindu fakulteto atstovai paruoš VGTU rektoriaus įsakymą dėl studento studijų tęsimo užsienio universitete.
 4. jei studentas gyvena UAB „Economus“ administruojamame bendrabutyje, sutvarkyti dokumentus reikalingus kambario rezervavimui Erasmus+ studijų užsienyje laikotarpiui. Tokį prašymą UAB „Economus“ galima pateikti tik tuomet, kai Medeinėje atsiranda leidimas studentui tęsti studijas užsienyje, kuris ruošiamas tik po prašymo, nurodyto 3 punkte, pateikimo atitinkamo fakulteto Dekanato atstovams;
 5. pasirašyti finansinę sutartį dėl Erasmus+ studijų stipendijos gavimo. Prie Erasmus+ stipendijų finansinių sutarčių administravimo elektroninės sistemos studentai gali prisijungti tik gavę kvietimą el. paštu iš URD. Toks kvietimas yra siunčiamas likus maždaug 1 mėnesiui iki studento išvykimo į užsienio šalį.
Erasmus+ studijų stipendijų dydžiai 2014-2015 m. m. (VGTU Rektoriaus 2014 rugpjūčio 11 d. Įsakymas Nr. 739)
 
 
Priimančioji šalis
STUDIJŲ MOBILUMUI
Suma per mėnesį, EUR*
1 grupė 
Danija, Airija, Prancūzija, Italija, Austrija, Suomija, Švedija,
Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Norvegija
500
2 grupė 
Belgija, Čekija, Vokietija, Graikija, Ispanija, Kroatija, Kipras, Liuksemburgas, Nyderlandai, Portugalija, Slovėnija, Islandija, Turkija
400
3 grupė
Bulgarija, Estija, Latvija, Vengrija, Malta, Lenkija, Rumunija, Slovakija, Makedonija
300
 
*Tik studijų mobilumo atveju: studentams iš socialiai remtinų grupių (netaikoma specialiųjų poreikių atveju): - papildomai 200 EUR/mėn.
 
Minimali Erasmus+ studijų mobilumo trukmė yra 3 mėn.
 
Erasmus+ studijų stipendijos suma apskaičiuojama, padauginus mėnesių skaičių iš fiksuotos normos, kuri taikoma mėnesiui atitinkamoje priimančiojoje šalyje. Tuo atveju, jeigu veiklą apima nepilni mėnesiai, stipendijos suma yra apskaičiuojama, nepilno mėnesio dienų skaičių padauginus iš 1/30 fiksuotos normos per mėnesį.
 
Išvykstant studijoms į užsienio universitetą su savimi reikia turėti:
 1. Piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę;
 2. Vizą (tik studentams, vykstantiems į Turkiją);
 3. Galiojantį draudimą (Europos Sveikatos draudimo kortelę (www.vlk.lt), privatus draudimas papildomai, jei studentas pageidauja. Studentams, vykstantiems į NE ES šalis (pvz. Turkiją) privalomas tik privatus draudimas);
 4. Kvietimo laišką;
 5. Studijų sutarties kopiją;
 6. Finansinę sutartį;
+ papildomus dokumentus, jeigu priimančioji institucija jų reikalauja (pvz. nuotraukos, pažymos apie sveikatos būklę ir pan.).

Po atvykimo į užsienio universitetą studentai privalo per 5 kalendorines dienas užsiregistruoti pateikdami URD savo naujus kontaktinius duomenis (jie pateikiami užpildant elektroninę anketą, kurios nuorodą gausite elektroniniu paštu).

JEI ATSIRANDA POREIKIS KEISTI STUDIJŲ SUTARTYJE NURODYTUS DALYKUS STUDENTAI PRIVALO:
 1. informuoti el. paštu atitinkamo fakulteto Erasmus+ koordinatorių/-ę apie tai, kokie dalykai keičiami;
 2. gavus koordinatoriaus (-ės) leidimą keisti dalykus, paruošti studijų sutarties pakeitimo formą;
 3. pasirašyti dokumentą, gauti priimančiojo universiteto atstovų parašus ir dokumentą persiųsti URD el. paštu urdute@vgtu.lt arba faksu +370 5 270 0112.
Dėmesio: studijų programos pakeitimus būtina įforminti per vieną mėnesį nuo Erasmus+ studijų pradžios, vėliau pakeitimai nebus priimami ir keičiami dalykai nebus užskaityti.
 
GRĮŽIMAS PO STUDIJŲ UŽSIENYJE, ATSISKAITYMO DOKUMENTAI
Per 30 kalendorinių dienų nuo Erasmus+ studijų laikotarpio pabaigos studentas privalo pateikti URD šiuos dokumentus ir atlikti šiuos testus:
 1. pažymą patvirtinančią studijų užsienyje laikotarpį su priimančiosios institucijos atstovo parašu ir antspaudu; Dėmesio: jei pažymoje nurodytas studijų laikotarpis yra trumpesnis nei Erasmus+ studijų finansinėje sutartyje nurodytasis, studentas privalės dalinai grąžinti Erasmus+ stipendiją (bus perskaičiuota stipendija faktiniam/realiai išbūtam studijų laikotarpiui ir skirtumas išminusuotas iš likusios 10% studentui priklausančios stipendijos dalies). Minimalus Erasmus+ studijų laikotarpis yra 3 mėn. ( 90 kal. d.);
 2. Pažymių, gautų Erasmus+ studijų metu, išrašo kopiją. Šį dokumentą paruoš partnerinio universiteto atstovai;
 3. Užpildyti ES internetinės apklausos anketą (angl. on-line EU Survey). Nuorodą el. paštu minėtai anketai užpildyti studentas gaus paskutinę savo studijų periodo dieną. Šios anketos spausdinti ir pristatyti URD nereikia.
 4. ONLINE LINGUISTIC SUPPORT testą užsienio kalbos lygio įsivertinimui (tikėkimės, progresui) pasibaigus Erasmus+ studijų semestrui (Neaktualu studentams, kurie išvyko Erasmus+ studijoms iki 2015 m.)
Šie dokumentai gali būti siunčiami paštu, el. paštu, pateikti asmeniškai.
Po grįžimo kiekvienas studentas taipogi privalo atitinkamo fakulteto Dekanate parašyti prašymą dėl studijų tęsimo VGTU ir dėl pažymių, gautų Erasmus+ studijų metu, užskaitymo; pateikti atitinkamo fakulteto Erasmus+ koordinatoriui/-ei šiuos dokumentus:
 1. pažymos, patvirtinančios studijų užsienyje laikotarpį su priimančiosios institucijos atstovu parašu ir antspaudu kopiją;
 2. pažymių, gautų Erasmus+ studijų metu, išrašą.
Dažniausiai pažymių išrašas neišduodamas Erasmus+ studijų periodo pabaigoje, bet siunčiamas vėliau paprastuoju paštu tiesiogiai studentui arba URD. Jeigu pažymių išrašą gauna URD, apie tai studentui pranešame el. paštu per 3 darbo dienas. Jeigu pažymių išrašą gauna studentas, jis privalo šio dokumento kopiją pateikti URD per 5 darbo dienas.
 
Dėmesio : nuolat kviečiame kiekvieną programoje dalyvavusi studentą pasidalinti savo įspūdžiais! Lauksime Jūsų įspūdžių, nuotraukų, straipsnių. Tikimės, kad rasite laiko pasidalinti nuostabia Erasmus+ programos patirtimi su kitais studentais.
 
Primename: nepamirškite pasinaudoti galimybe atlikti praktiką pagal Erasmus+ programą.

STUDIJOS NE ES ŠALYSE PAGAL DVIŠALES SUTARTIS

GTU bendra tvarka per kalendorinius metus I-II pakopos studentams skiria vienkartines stipendijas (iki 5000 Lt / 1448,10 eurų) vieno semestro studijoms ne Europos Sąjungos šalyje.

Pirmumo teisė gauti stipendiją suteikiama studentams, pretenduojantiems studijuoti universitete, su kuriuo VGTU pasirašęs dvišalę bendradarbiavimo sutartį (ne ES šalys) ir atitinkantiems toliau išvardintus kriterijus:
 • aukščiausias sesijos rezultatų svertinis vidurkis;
 • aukšti svertiniai rezultatai ankstesnėje studijų pakopoje;
 • motyvacija;
 • užsienio kalbos žinios;
 • nėra ankstesnių semestrų įsiskolinimų;
 • nėra VGTU akademinės tvarkos pažeidimų.
Programą administruoja:
Mokymosi visą gyvenimą (LLP) programos vyresnioji vadybininkė
Rasa Žiobakaitė

Mūsų kontaktai:
Užsienio ryšių direkcija, VGTU Centriniai rūmai, 517 kabinetas; tel: 274 4957; faksas: 270 0112.
Studentų priėmimo valandos: I-IV nuo 13:00 iki 15:00; V nuo 09:00 iki 11:00
 
DALYVAVIMAS ATRANKOJE:

Studentai, pageidaujantys dalyvauti atrankoje, privalo iki nustatytos datos užpildyti elektroninę paraišką paraiškų pildymo sistemoje (popierinių dokumentų Užsienio ryšių direkcijai pateikti nereikia): 
 1. Elektroninė paraiškos forma (aktyvuojama tik atrankos metu); 
 2. Instrukcija paraiškai užpildyti.
 3. Elektroninėje paraiškos formoje skiltyje „Documents“ turi būti prisegti:
Atranką vykdo: VGTU Stipendijų skyrimo Komisija.
Galutinė elektroninės paraiškos pateikimo data:
 • pavasario semestrui- rugsėjo-spalio mėn.
 • rudens semestrui - vasario-kovo mėn.
Naujas kvietimas teikti dokumentus - 2015 m. rugsėjį.

BALTECH

BALTECH - Universitetų konsorciumas mokslo ir studijų ilgalaikei plėtrai Baltijos jūros regione:
Talino technikos uniBALTECHversitetas (TTU)
Rygos technikos universitetas (RTU)
Kauno technologijos universitetas (KTU)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU)
Helsinkio technologijos universitetas (HUT)
Karališkasis technologijos institutas (KTH)
Linčiopingo universitetas (LiU)
Lundo universitetas (LU)
BALTECH stipendija
 • skiriama II-os ir III-os pakopos studentams įvairiose studijų srityse;
 • stipendijos dydis: 800 eur (100 eur/ 1 sav.);
 • studijų trukmė: 8 savaitės;
 • studijų vieta: viena iš BALTECH konsorciumo institucijų-partnerių;
 • dokumentai: BALTECH paraiška (www.baltech.info), akademinių rezultatų išrašas (patvirtintas fakulteto vadovo), rekomendacinis laiškas;
 • galutinės dokumentų pateikimo datos: spalio 15 d. ir kovo 15 d.
 • dokumentus pristatyti VGTU Užsienio ryšių direkcijai, Saulėtekio al. 11, centriniai rūmai 517 kab.
  Kontaktinis asmuo: URD direktorė Aušra Pelėdienė, tel. 8 5 2745029; el.p.ausra.pelediene@vgtu.lt
 • atranką vykdo BALTECH konsorciumo Taryba
ÅF firmos stipendija
 • skiriama visų pakopų studentų (išskyrus bakalauro studijų pirmo kurso studentus) praktikai  ÅF konsultacinės grupės firmose;
 • gali būti skiriama trumpalaikėms studijoms BALTECH konsorciumo partnerinėse institucijose Švedijoje ir /ar Suomijoje kofinansuoti;
 • galutinės dokumentų pateikimo datos: spalio 15 d. ir kovo 15 d.
 • stipendijos dydis: 800 eur (100 eur/ 1 sav.);
 • studijų trukmė: 8 savaitės;
 • dokumentai: BALTECH paraiška (www.baltech.info), akademinių rezultatų išrašas (patvirtintas fakulteto vadovo), rekomendacinis laiškas;
 • dokumentus pristatyti VGTU Užsienio ryšių direkcijai, Saulėtekio al. 11, centriniai rūmai 517 kab.
  Kontaktinis asmuo: URD direktorė Aušra Pelėdienė, tel. 8 5 2745029; el.p.ausra.pelediene@vgtu.lt
 • atranką vykdo BALTECH sekretoriatas ir ÅF kompanijos atstovai
  info@baltech.info
  www.af.se

DAAD

DAAD – Deutscher Aademisher Austausch Dienst - Vokietijos akademinių mainų tarnyba skiria stipendijas visų specialybių  studentams, jauniesiems mokslininkams bei dėstytojams.

Amžiaus riba: nuo 18 iki 32 metų (paraiškos pateikimo metu); Kai kuriose programose amžiaus riba 36 metai.

Stipendijų dydis:  615 – 715 EUR studentams; 1000 EUR doktorantams.
 

Dokumentus reikia pateikti kiekvienais metais. DAAD informacijos centras Rygoje
 
BENDROSIOS DAAD PROGRAMOS
 
(informacija iš http://www.daad-klubas.lt/)
Stipendijos aukštųjų mokyklų dėstytojų ir mokslininkų mokslo tiriamajam darbui. Skiriamos bendriems mokslo projektams su partneriais Vokietijoje. Trukmė 1-3 mėnesiai, gali būti skirtos ne dažniau, kaip kartą per trejus metus. Amžius neribojamas.
Stipendijos jauniesiems mokslininkams ir doktorantams moksliniam darbui ar studijoms Vokietijoje. Pretenduoti gali mokslų daktarai, doktorantai ir absolventai, siekiantys įgyti daktaro laipsnį Lietuvoje arba Vokietijoje, arba atlikti mokslinius tyrimus ar gilinti žinias, nesiekiant laipsnio. Trukmė - nuo 1 iki 10 mėnesių. Pasirinkusiems pilnas doktorantūros studijas Vokietijoje, sėkmingai pabaigus pirmųjų metų studijas ir tarpininkaujant Vokietijos mokslo ir studijų institucijai, stipendija gali būti pratęsta. Amžiaus riba stažuotėms iki 6 mėn. - 32 m., stažuotėms nuo 7 iki 10 mėn. - 36 m. Medicinos srities kandidatai turėtų atkreipti dėmesį į kai kuriuos jiems taikomus papildomus reikalavimus.
Stipendijos visų sričių aukštųjų mokyklų absolventų specializacijos ar magistro laipsnio studijoms. Skiriamos aukštųjų mokyklų absolventams ar studentams, kurie iki studijų Vokietijoje pradžios įgis bakalauro laipsnį. Priklausomai nuo programos, studijos trunka 1-2 metus. Stipendija skiriama vieneriems mokslo metams, o sėkmingai juos pabaigus, ji gali būti pratęsta. Doktorantai į šią stipendiją pretenduoti negali.
Stipendijos buvusiems DAAD stipendininkams, studijavusiems Vokietijoje mažiausiai vienerius metus ir grįžusiems į Lietuvą ne mažiau kaip prieš trejus metus, 1-3 mėnesiųmokslinėms stažuotėms.
 
SPECIALIZUOTOS DAAD PROGRAMOS
 
Stipendijos įvairių meno sričių vienerių metų specializacijos studijoms. Pretendentų į stipendijas studijoms amžiaus riba - 32 metai. Meno sričių kandidatams būtina papildomai pateikti darbų, kūrinių nuotraukas, įrašus ir pan. Išsami informacija apie reikalavimus meno sričių kandidatams pateikiamačia. Paraiškas kandidatai studijoms turi siųsti tiesiogiai 323 DAAD skyriui adresu: Referat 323-Mittelosteuropa, Kennedyallee 50, D-53175 Bonn.
1-3 mėnesių stipendijos baigiamojo kurso germanistikos, vokiečių kaip užsienio kalbos ar vertimo studijų programų studentams, skirtos baigiamojo darbo parengimui.
Stipendijos 3-4 savaičių vasaros kalbos, literatūros ir krašto pažinimo kursams. Visų sričių studentams, iki kursų pradžios pabaigusiems bent du kursus. Pretenduoti į šias stipendijas galima kartą per trejus metus. Kursų aprašymus taip pat galima rasti čia.
Mummert’o fondo stipendijos ekonomikos ar inžinerijos studentų vadybos studijoms Aacheno arba Kelno universitetuose. Gali pretenduoti 3 ar 4 kurso studentai, norintys baigti studijas ir įgyti diplomą Vokietijoje, taip pat bakalauro laipsnį turintys asmenys. Stipendija gali būti tęsiama iki 3 metų. Amžiaus riba – 24 m. Išsamesnė informacija.

STUDENTŲ GRUPIŲ KELIONĖS AR PRAKTIKA VOKIETIJOJE
 
Stipendijos visų sričių ne žemesnio kaip antro kurso 10-15 studentų grupių, vadovaujamų dėstytojų, kelionėms, trunkančioms iki 7-12 d. (apsilankymai aukštosiose mokyklose, specialybės seminarai ir susitikimai). Keliones organizuoja paraiškas teikiantys Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojai.
 

BACKIS

KVIEČIAME VGTU STUDENTUS IR MOKSLININKUS DALYVAUTI „BACKIS“ PROJEKTE
 
„BACKIS“ projektas yra ERASMUS/MUNDUS 2-os veiklos projektas, leidžiantis organizuoti mobilumą tarp projekto universiteto partnerių ES šalyse ir Armėnijos, Gruzijos, Azerbaidžano, Ukrainos universitetų – projekto partnerių. Daugiau informacijos apie projektą rasite projekto tinklalapyje. Projektas yra remiamas Europos Komisijos ir užtikrina finansavimą kiekvienam nominuotam projekto dalyviui. 
VGTU BACKIS
Dalyvavimas projekte leidžia VGTU bendruomenės nariams vykti studijoms/stažuotei į vieną iš projekto konsorciumo institucijų esančią ne Europos Sąjungos šalyje. Išsamų institucijų sąrašą galite peržiūrėti čia. Minimalus stipendijos dydis yra nuo 1000 EUR/mėn., stipendija yra skiriama visam mobilumo laikotarpiui. Daugiau informacijos apie stipendijos dydžius galite rasti projekto tinklalapyje

Užsienio ryšių direkcija kviečia studentus teikti paraiškas dalyvavimui projekte. Paraiškų teikimas yra vykdomas centralizuotai naudojant elektroninę sistemą. Paraiškas galite teikti nuo 2014 m. lapkričio 25 dienos. Paraiškų teikimo pabaiga  - 2015 m. vasario 1 d.
 
Paraiškas gali teikti:
  - Pirmos pakopos studentai, baigę pirmą kursą. Mobilumo trukmė - nuo 6 iki 10 mėn.
  - Antros pakopos studentai. Mobilumo trukmė yra 10 mėn.
  - Doktorantūros studentai (Mobilumo trukmė 10 mėn.) ir jaunieji mokslininkai (mobilumo trukmė 6 mėn). 

Studijų programų ir/arba mokslo sričių pilną sąrašą galite peržiūrėti projekto tinklalapyje. Ši informacija padės Jums nuspręsti, į kurią instituciją norėsite vykti mobilumo laikotarpiui.

Pildant paraiškos formą doktorantūros studentai, jaunieji mokslininkai turės pateikti oficialų kvietimą iš užsienio universiteto. Šiuo atveju Jums reikės susisiekti su užsienio universiteto atstovais (kontaktiniai duomenys yra pateikiami prie kiekvienos studijų/mokslo srities aprašymo) iš anksto ir gauti atitinkamą kvietimą. Rekomenduojame tai padaryti iš anksto (pvz. iki sausio 31 d.).

VGTU „BACKIS“ projektą administruoja Užsienio ryšių direkcija. 

Projekto kontaktinis asmuo:
Renata Vėbrienė 8 5 237 0554, renata.vebriene@vgtu.lt.
Užsienio ryšių direkcija, 517 kab. 
VGTU Centriniai rūmai

FULBRIGHT

 
Ši programa suteikia galimybę magistrantams bei doktorantams studijuoti, atlikti mokslinius tyrimus JAV universitetuose. Šią programą Lietuvoje administruoja Amerikos centras.

Programos internetinėje svetainėje galima rasti detalesnę informaciją.
 
Prezentacijoje trumpai supažindinima su pagrindiniais Fulbright stipendijų mosklininkų stažuotėms, magistrantūros, doktorantūros studijoms faktais.  
 
Informacija apie paraiškų teikimo terminus bei reikiamus dokumentus rasite ČIA.
 
Informacija skelbiama ir URD facebooko svetainėje: URDute

KITA

Egzistuoja daugybė fondų bei užsienio valstybių vyriausybės  stipendijų, kurios skirtos dalinėms studijoms užsienyje. Informacija apie šaukimus teikti paraiškas tokiai paramai gauti yra talpinamaURD internetinėje svetainėje ir URD facebooko tinklalapyje: URDute.
 
Patartina nuolat  sekti informaciją skelbiamą Švietimo mainų paramos fondo tinklapyje (skiltis "akademiniai mainai"), kuriame taipogi skelbiami šaukimai teikti paraiškas užsienio valstybių bei kitų fondų skiriamas stipendijas gauti.

LR Švietimo ir mokslo ministerija savo internetinėje svetainėje skelbia įvarias galimybes važiuoti studijoms į užsienio insituciją bei stipendijų fondus (skiltis "akademiniai mainai-kiti pasiūlymai").
 
 

BAFF STIPENDIJOS STUDIJOMS AMERIKOS UNIVERSITETE

 

Daugiau informacijos galima rasti internetinėje svetainėje bei prezentacijoje, skirtoje studentams.

 

CENTRINIO EUROPOS UNIVERSITETO STIPENDIJOS STUDIJOMS

 
Daugiau informcijos galima rasti oficialioje internetinėje svetainėje ir prezentacijoje, skirtoje studentams.
Kontaktinis asmuo Vilniuje:

Žaneta Savickienė
Zaneta.savickiene@cr.vu.lt
 
 

MAGISTRO BAIGIAMĄJĮ DARBĄ PARENGĘ STUDENTAI GALI PRETENDUOTI Į STIPENDIJĄ

 
Jauni mokslininkai, besigilinantys į šalies nevyriausybinių organizacijų veiklą, jos ypatybes ir jaunimo sektorių – turi progą už savo baigiamąjį magistro darbą gauti „Jaunimo stipendiją“. 1000-čio litų stipendija įsteigta atsižvelgiant į tai, kad iki šiol Lietuvoje trūksta tyrimų, besigilinančių į konkrečias jaunimo bei nevyriausybinio sektoriaus problemas. Tikimasi, kad ši stipendija bus žingsnis, skatinantis daugiau domėtis jaunimu ir nevyriausybinėmis organizacijomis.
 
Studentai, ketinantys dalyvauti stipendijų konkurse, savo magistriniuose darbuose turėtų nagrinėti tokias temas kaip jaunimo neformalus ugdymas, jaunimo organizacijų pridėtinė vertė, savanoriška veikla ir jaunimo informavimas. Konkurse gali dalyvauti visi, iki rugpjūčio 1 d. organizatoriams pateikti darbai, konkrečioje mokslo institucijoje apginti ne vėliau kaip prieš dvejus metus. Darbai bus vertinami pagal originalumą, rezultatų pritaikomumą, tyrimų ir jų rezultatų interpretavimą, įvertinimą mokslo institucijoje ir kt.
 
Detalesnę informaciją galite rasti tinklalapyje.


MUMMERT STIPENDIJŲ FONDAS STUDIJOMS VOKIETIJOJE


Rochus ir Beatrice Mummert studijų paramos fondas suteikia ilgalaikes stipendijas busimiems aukštos kvalifikacijos vadybos specialistams iš Vidurio ir Pietryčių Europos regiono valstybių.

Mumeri stipendija teikiama bendradarbiaujant su Robert Bosch stipendijos fondu ir susideda iš 2,5 metų trukmės stipendijos magistro studijoms Kelno universitete, Aacheno technikos universitete arba Vokietijos Kelno aukštojoje sporto mokykloje.
Paraiškos teikimo laikotarpis: kasmet nuo rugsėjo 1 iki lapkričio 1 dienos studijoms, prasidėsiančioms ateinančių metų žiemos semestrą.
Apie  reikalavimus Mummert stipendininkams, skatinamosios stipendijos sudėtį plačiau galima sužinoti programos lankstinukuose: lietuvių kalba ir anglų kalba

Paraiškos teikimas ir papildoma informacija:
Edith Wolf
El. pašto adresas: mummertstipendium@bosch-stiftung.de
Telefonas: +49 (0) 711/460 84-976
Internetinis puslapis: www.mummertstiftung.de
ERASMUS+ STUDIJOS
 
1. Kas gali dalyvauti Erasmus+ studijų mainų atrankoje? Atrankoje gali dalyvauti II-IV kurso bakalaurai (Verslo vadybos, Kūrybinių industrijų fakultetuose pagrindinei atrankai dokumentus gali teikti ir I kurso studentai), magistrantūros, doktorantūros studijų studentai. AGAI Orlaivių pilotavimo studijų programos studentai studijų mainams gali vykti TIK trečio savo studijų semestro metu.
 
2. Ar galiu dalyvauti Erasmus+ studijų programoje dar kartą? Taip! Jau nuo šių akademinių metų vienoje studijų pakopoje kiekvienas studentas gali iki 12 mėnesių skirti Erasmus mobilumui (studijų ir praktikos).
 
3. Kaip išsirinkti universitetą? Visą partnerinių aukštųjų mokyklų sąrašą gali rasti URD tinklalapyje (VGTU – Tarptautiškumas – Tarptautiniai partneriai - Erasmus+ - Erasmus+ partnerių sąrašas pagal fakultetus). VGTU turi daugiau nei 300 ES aukštojo mokslo institucijų partnerių, iš kurių tikrai rasite sau tinkamą!
 
4. Kada vyksta atrankos? Atrankos Erasmus studijoms vyksta du kartus per metus: 1) vasario-kovo mėnesiais (ši atranka skirta studentams, norintiems išvykti ateinančių akademinių metų rudens/pavasario semestrui, baigiamojo darbo rašymui); 2)  rugsėjo mėnesį (papildoma atranka, skirta studentams, norintiems išvykti esamų mokslo metų pavasario semestrui - studijuoti arba rašyti baigiamąjį darbą).
 
5. Ar mano studijų programa užsienyje turi 100 proc. atitikti VGTU studijų programą? 100 proc. studijų programa atitinka retai. Ieškok aukštosios mokyklos, kurioje surinktumei apie 30 ECTS kreditų per semestrą ir kurios siūloma studijų programa bent 70 proc. sutampa su VGTU programa. Akademiniais klausimais tau pagelbės tavo fakulteto Erasmus koordinatorius(-ė).
 
 6. Ar sunku atsiskaityti grįžus po Erasmus studijų semestro? Studentai išvyksta studijoms tik su suderinta bei visų trijų šalių (studento, priimančio universiteto ir VGTU) patvirtinta studijų sutartimi, kuri garantuoja numatytų studijų dalykų užskaitymą, o pažymiai, kaip ir VGTU, priklauso tik nuo paties studento motyvacijos ir pastangų.


STUDIJOS PAGAL DVIŠALES SUTARTIS NE EUROPOS SĄJUNGOS ŠALYSE
 
1. Kada reikia teikti dokumentus laimėti studijoms pagal dvišales sutartis ne ES šalyse? Kiekvienų metų vasario-kovo mėn. yra skelbiamas kvietimas teikti paraišką ateinantiems akademiniams metams (rudens ir pavasario semestrams). Kiekvienų metų rugsėjo mėn. skelbiamas kvietimas teikti paraišką studijoms pavasario semestrui į likusias vietas.

2. Kokio dydžio stipendijas galiu laimėti studijoms pagal dvišales sutartis ne ES šalyse?Vienkartinę stipendiją iki 1448,10 Eur priklausomai nuo šalies. Rekomenduojama įvertinti asmeninius finansinius šaltinius kitoms išlaidoms padengti.

3. Kokio akademinio vidurkio reikia, kad galėčiau laimėti stipendiją studijoms pagal dvišales sutartis ne ES šalyse? Orientuojamasi į aukščiausius akademinius rezultatus, tačiau tai labai priklauso nuo atrankoje dalyvaujančių kandidatų rezultatų. Be to, atrankoje vertinami ne tik akademiniai rezultatai, bet ir studento motyvacija, užsienio kalbų žinios, pasiruošimas tarptautinei patirčiai.

4. Nuo kelinto kurso galiu pretenduoti laimėti stipendiją studijoms pagal dvišales sutartis ne ES šalyse? Išvykti mainų gali: VVF, KIF studentai – bakalauro 2 kurso pavasario semestro metu, visų kitų fakultetų studentai – bakalauro 3 kurso pavasario semestro metu, magistrantai - 1 kurso antro semestro metu. Kartais taikomos išimtys, suderinus su fakultetų tarptautinių ryšių koordinatoriais. Bet kokiu atveju paraišką reikia teikti prieš metus arba pretenduojant tik į likusias vietas - prieš pusę metų.

5. Kiek stipendijų studijoms pagal dvišales sutartis ne ES šalyse skirta kiekvienam fakultetui?Kvotų nėra numatyta, tačiau vertinamos tuo metu pateiktos kandidatų paraiškos ir siekiama balanso šiuo aspektu.

6. Ar galiu vykti studijoms pagal dvišales sutartis į Europos šalis? Taip, tokiu atveju studentams dažniausiai nėra taikomas studijų mokestis, tačiau visas pragyvenimo išlaidas turi padengti asmeniškai arba rasti kitus finansavimo šaltinius, nes VGTU stipendijas skiria studijoms ne ES šalyse.
  • Puslapio administratoriai:
  • Egita Lapinskaitė
  • Laura Ladietaitė
  • Justė Kareivaitė