Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

PRAKTIKA UŽSIENYJE

ERASMUS + PRAKTIKA

TIK TAU SPRĘSTI KOKS BUS TAVO SVORIS DARBO RINKOJE!

 
 
Erasmus+ praktika –  tai profesinė veikla, kurios metu studentas atlieka praktiką programos šalyje, jos metu įgaunama praktinė patirtis, susipažįstama su ES darbo rinkos ypatybėmis ir įgyjami konkretūs įgūdžiai, bei išplečiamas supratimas apie tam tikros šalies ekonominę veiklą ir socialinę kultūrą.
 
Erasmus+ praktika – tai:
* tarptautinė profesinė ir kultūrinė patirtis;
* darbo patirtis pagal būsimą specialybę ir darbdavių rekomendacijos;
* geresni bendravimo užsienio kalba įgūdžiai;
* nauji asmeniniai, moksliniai bei profesiniai kontaktai;
* universiteto finansinė parama - kas mėnesį mokama stipendija (stipendijų vidurkis ~ 500 EUR/mėn.);
* praktikos užskaitymas VGTU fakultetuose.
Praktikos trukmė yra nuo 2 mėn., gali būti atliekama laisvu nuo studijų metu bet negali būti atliekama skirtingais mokslo metais.
Erasmus+ studentas – tai studentas, kuris atitinka Erasmus+ studentų mobilumo kriterijus. Jo teises gina bei pareigas įvardina Erasmus+ studento chartija.
 
BENDRA INFORMACIJA
 
Tapkite VGTU Erasmus+ praktikų mobilumo programos dalyviais!

Programos šalys ir Erasmus+ praktikos stipendijų dydžiai 2014-2015 m. m.:
Šalys
Stipendijos dydis
Erasmus+ praktikai, EUR/mėn.
Danija, Airija, Prancūzija, Italija, Austrija, Suomija, Švedija, Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Norvegija
700
Belgija, Čekija, Nyderlandų Karalystė, Vokietija, Graikija, Ispanija, Kroatija, Kipras, Liuksemburgas, Portugalija, Slovėnija, Islandija, Turkija
600
Estija, Latvija, Vengrija, Malta, Lenkija, Rumunija, Slovakija, Makedonija
500
 
Programos koordinatoriai VGTU  - informaciją rasite čia
 
Pagrindiniai reikalavimai studentams:
Programoje gali dalyvauti studentai, registruoti aukštojo mokslo institucijoje ir įrašyti į studijų programą, kurią užbaigus suteikiamas pripažįstamas kvalifikacinis ar mokslo laipsnis arba kita pripažįstama aukštojo mokslo kvalifikacija (iki daktaro laipsnio imtinai).
 
Galima jungtis prie internetinio puslapio, skirto ieškantiems Erasmus+ praktikos vietų, ir grupės facebooke'e.
Praktikos vietų pasiūlymus gali rasti ir Užsienio ryšių direkcijoje (CR 517 kab.) arba Facebook socialiniame tinkle, tapęs URDutė's draugu.
 
Trūksta informacijos, bijote, neapsisprendėte? Laukiame Jūsų URD asmeninei konsultacijai!
 
ATRANKA IR DOKUMENTŲ PATEIKIMAS


Skelbiamas dokumentų priėmimas Erasmus + praktikai vasaros  (praktikoms, kurios baigsis iki rugsėjo 30 d.) ir rudens metu!

Dokumentai yra teikiami iki 2015 m. balandžio 19 d., 11:00 val.
 
Atrankos kriterijai
Pagrindiniai bendri studentų atrankos kriterijai:
 • ankstesnių mokslo metų bendras akademinės veiklos rezultatas;
 • priimančios įmonės pasiūlyta praktikos programa;
 • užsienio kalbos žinios;
 • motyvacija atlikti praktiką užsienyje;
 • asmens sugebėjimas spręsti kylančias problemas.
Kiekvienų naujų mokslo metų pradžioje institucija nustato išvardintų atrankos kriterijų eiliškumą ir koeficientus.  Visi atrankoje dalyvaujantys studentai informuojami apie atrankos kriterijus, jų eiliškumą, organizavimo tvarką, atrankos rezultatus el. paštu ir el. puslapyje.
 
Formos
Pastabos
Paraiška dalyvauti atrankoje – 1 egz. pasirašytas
Paraiška yra pildoma tik kompiuteriu ir lietuvių kalba.
Išsamiai užpildytas  priimančiosios organizacijospriėmimo laiškas – 3 kopijos
Dokumentas turi būti užpildytas išsamiai, galioja ir skanuota dokumento kopija.
Gyvenimo aprašymas užsienio kalba - 1 kopija
Išsamiai užpildytas dokumentas.
Motyvacinis laiškas užsienio kalba (laisva forma) – 3 kopijos
Dokumentas skirtas URD, jame turite nurodyti, kodėl pasirinkta organizacija yra tinkama vieta praktikai, kokie yra Jūsų profesiniai motyvai ir praktikos nauda, ir kokia naudą Jūs galite suteikti priimančiajai organizacijai praktikos metu.
Asmens dokumento kopija - 1 kopija Dokumentas turi galioti 3 mėnesius PO grįžimo į Lietuvą dienos.

Dokumentai yra teikiami asmeniškai VGTU Užsienio ryšių direkcijai arba el. paštu tik PDF formatu.
 
Erasmus + programoje dalyvauti gali ir tie studentai, kurie dalyvavo MVG/Erasmus+ studijų/praktikų programoje, bet neišnaudojo daugiau nei 10 mėn. mobilumo (sudėjus studijų ir praktikos trukmes).
Kiekvienas mobilumo dalyvis turi teisę į 12 mėn. mobilumą kiekvienoje iš studijų pakopos.
Tie, kas jau yra dalyvavę Erasmus+ programoje, maksimalų savo būsimos stažuotės laikotarpį turi apskaičiuoti pagal šią formulę: 12 mėn. – Erasmus studijų laikotarpis – Erasmus praktikos laikotarpis.
 
ATRANKŲ REZULTATAI
 
Apeliacijas dėl rezultatų studentai gali teikti Užsienio ryšių direkcijai per 7 darbo dienas nuo rezultatų paskelbimo datos.
 
PROCEDŪROS PO ATRANKOS
 
Kiekvienas atrinktas praktikai studentas el. paštu bus informuotas apie sekančias etapus: ką daryti po atrankos, ką daryti prieš išvažiavimą, praktikos metu ir pabaigus praktiką. Visa atnaujinta informacija ir dokumentų formos pristatomas studentams informacinio seminaro metu ir bus siunčiamos el. paštu.
 
 
Jeigu turite klausimų, prašome kreiptis į URD.
Tel.: +370 5 237 0692    Faks.: +370 5 210 01 12    El. paštas: evelina.kutkaityte@vgtu.lt

ERASMUS+ PRAKTIKA PO STUDIJŲ

Erasmus+ praktika po studijų –  tai profesinė veikla po studijų, kurios metu studentas atlieka praktiką programos šalyje, jos metu įgaunama praktinė patirtis, susipažįstama su ES darbo rinkos ypatybėmis ir įgyjami konkretūs įgūdžiai, bei išplečiamas supratimas apie tam tikros šalies ekonominę veiklą ir socialinę kultūrą.

Informaciją apie Erasmus+ programą rasite čia.

Erasmus+ praktika po studijų – tai:
 
* tarptautinė profesinė ir kultūrinė patirtis;
* darbo patirtis pagal specialybę ir darbdavių rekomendacijos;
* geresni bendravimo užsienio kalba įgūdžiai;
* nauji asmeniniai, moksliniai bei profesiniai kontaktai;
* universiteto finansinė parama - kas mėnesį mokama stipendija (stipendijų vidurkis ~ 500 EUR/mėn.);
* praktikos patvirtinimas, kurį gali įsivesti į savo gyvenimo aprašymą.
Praktikos trukmė yra nuo 2 mėn. gali būti atliekama po studijų baigimo per 1 metus.

Erasmus+ absolventas – tai absolventas, kuris atitinka Erasmus+ studentų mobilumo kriterijus. Jo teises gina bei pareigas įvardina Erasmus+ absolvento chartija.

BENDRA INFORMACIJA
 
Šalys ir Erasmus+ praktikos po studijų stipendijų dydžiai 2014-2015 m. m.:
 
Šalys
Stipendijos dydis
Erasmus+ praktikai, EUR/mėn.
Danija, Airija, Prancūzija, Italija, Austrija, Suomija, Švedija, Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Norvegija
700
Belgija, Čekija, Nyderlandų Karalystė, Vokietija, Graikija, Ispanija, Kroatija, Kipras, Liuksemburgas, Portugalija, Slovėnija, Islandija, Turkija
600
Estija, Latvija, Vengrija, Malta, Lenkija, Rumunija, Slovakija, Makedonija
500

Programos koordinatoriai VGTU  - informaciją rasite čia

Pagrindiniai reikalavimais studentams - dokumentus gali teikti studentai, kurie turi studento statusą, t.y. paskutinio bakalauro, magistrantūros, doktorantūros kurso studentai. Praktiką galima atlikti ne trumpiau nei 2 mėn. 1 metų po baigimo metu.

Praktikos vietų pasiūlymus gali rasti Užsienio ryšių direkcijoje (CR 517 kab.) arba Facebook socialiniame tinkle, tapęs URDutė's draugu.

Taip pat prašome susipažinti su informacija apie reikalavimus praktikos laikotarpiui ir akademinius mokesčius praktikos metu.
 
Trūksta informacijos, bijote, neapsisprendėte? Laukiame Jūsų URD asmeninei konsultacijai!


ATRANKA IR DOKUMENTŲ PATEIKIMAS

Skelbiamas dokumentų priėmimas Erasmus + praktikai po studijų vasaros (praktikoms, kurios baigsis iki rugsėjo 30 d.) ir rudens metu.

Dokumentai yra teikiami iki 2015 m. balandžio 19 d, 11:00 val.
Gali dalyvauti ir tie studentai, kurie dalyvavo MVG/Erasmus+ studijų/praktikų programoje, bet neišnaudojo daugiau nei 10 mėn. mobilumo (sudėjus studijų ir praktikos trukmes).
 
Tie, kas jau yra dalyvavę Erasmus+ programoje, maksimalų savo būsimos stažuotės laikotarpį turi apskaičiuoti pagal šią formulę:
 
12 mėn. – Erasmus studijų laikotarpis – Erasmus praktikos laikotarpis
 
Studentai, kuriu trukmė pagal šią formulę lieka mažesnė už 2 mėnesius, dokumentų teikti negali.
Atrankos kriterijai:
 
Pagrindiniai bendri absolventų atrankos kriterijai:
 • ankstesnių mokslo metų bendras akademinės veiklos rezultatas;
 • priimančios įmonės pasiūlyta praktikos programa;
 • užsienio kalbos žinios;
 • motyvacija atlikti praktiką užsienyje;
 • asmens sugebėjimas spręsti kylančias problemas.
Kiekvienų naujų mokslo metų pradžioje institucija nustato išvardintų atrankos kriterijų eiliškumą ir koeficientus.  Visi atrankoje dalyvaujantys absolventai informuojami apie atrankos kriterijus, jų eiliškumą, organizavimo tvarką, atrankos rezultatus el. paštu ir el. puslapyje.
 
Apeliacijas dėl rezultatų absolventai gali teikti Užsienio ryšių direkcijai per 7 darbo dienas nuo rezultatų paskelbimo datos.
 
Formos
Pastabos
Paraiška dalyvauti atrankoje – 1 egz. pasirašytas
Paraiška yra pildoma tik kompiuteriu ir lietuvių kalba.
Išsamiai užpildytas  priimančiosios organizacijospriėmimo laiškas – 3 kopijos
Dokumentas turi būti užpildytas išsamiai, galioja ir skanuota dokumento kopija.
Gyvenimo aprašymas užsienio kalba - 1 kopija
Išsamiai užpildytas dokumentas.
Motyvacinis laiškas užsienio kalba (laisva forma) – 3 kopijos
Dokumentas skirtas URD, jame turite nurodyti, kodėl pasirinkta organizacija yra tinkama vieta praktikai, kokie yra Jūsų profesiniai motyvai ir praktikos nauda, ir kokia naudą Jūs galite suteikti priimančiajai organizacijai praktikos metu.
Asmens dokumento kopija -1 kopija Dokumentas turi galioti 3 mėnesius PO grįžimo į Lietuvą datos

Dokumentai yra teikiami asmeniškai VGTU Užsienio ryšių direkcijai arba el. paštu tik PDF formatu.
 
PO ATRANKOS

Kiekvienas atrinktas praktikai absolventas el. paštu bus informuotas apie sekančias etapus: ką daryti po atrankos, ką daryti prieš išvažiavimą, praktikos metu ir pabaigus praktiką. Visa atnaujinta informacija ir dokumentų formos pristatomas studentams informacinio seminaro metu ir bus siunčiama el. paštu.
 
 
Jeigu turite klausimų, prašome kreiptis į URD.
Tel.: +370 5 237 0692     Faks.: +370 5 210 01 12    El. paštas: evelina.kutkaityte@vgtu.lt

PATIRTIES PARTNERIAI

APIE INICIATYVĄ TRUMPAI
Patirties partneriai - pirmasis konsorciumas Lietuvoje tarp verslo ir universitetų, turintis Erasmus+ programos mobilumo konsorciumo akreditaciją. Patirties partnerių tikslas yra sudaryti didesnes praktinio mokymosi galimybes studentams/universitetų darbuotojams per verslo, tarptautinių organizacijų ir universitetų bendradarbiavimą, didinti absolventų konkurencingumą tiek Lietuvos, tiek ir tarptautinėje darbo rinkoje, skatinti verslumą ir užtikrinti Lietuvos piliečių efektyvesnį įsidarbinimą ES institucijose, tarptautinėse/regioninėse organizacijose ir tarptautinio verslo struktūrose.
 
VGTU studentai ir absolventai turi galimybę atlikti Erasmus + praktiką geriausiose pasaulio organizacijose. Praktikos vietos pateiktos čia: http://www.partners4value.lt/praktikos-vietos/ (dėl prisijungimo duomenų kreiptis į urd@vgtu.lt).
 
Dėl praktikos vietų konsultuoja:
Rūta Svarinskaitė
Iniciatyvos „Patirties partneriai“ koordinatorė
Tel. 8 612 91 367
 
Rasa Rotomskienė
Tarptautinių partnerysčių koordinatorė
Tel.: 8 612 48 391

VULCANUS IN JAPAN

VULCANUS in Japan programa kviečia dalyvauti inžinerinių specialybių studentus ir suteikia galimybę 4 mėn. mokytis japonų kalbos ir 8 mėn. atlikti praktiką Japonijos įmonėje.

Skiriama stipendija kelionės ir pragyvenimo išlaidoms, japonų kalbos kursai nemokami.

Daugiau informacijos apie programą ir galimybes:
Vulcanus in Japan logo
2010 m. VULCANUS in Japan programoje dalyvavo vienas studentas iš Lietuvos - Jarek Rokicki. Jo įspūdžiai po programos - „Laikas elektronikų rojuje“ (Sapere aude Nr. 3).

2014-2015 m.m. kvietimas jau yra paskelbtas. Aplikuoti galima iki 2015 m. sausio 20 d. Paraišką reikia užpildyti elektroniniu būdu, ją ir kitus dokumentus išsiųsti paštu:

 
EU-Japan Centre for Industrial Cooperation
Rue Marie de Bourgogne, 52, ( V )
1000 Brussels - BELGIUM
 
Paraiškos forma. Informacija apie kitus dokumentus
 
 
URDutė URDutė
Norintys pasinaudoti URD siūloma praktikos vieta, jos pagal savo fakultetą gali ieškoti Medeinėje (viršutinis meniu: STUDIJOS --> Erasmus+ praktika). Svarbu: jeigu šiame dokumente šalia nurodytos praktikos vietos yra pastaba, kad dokumentus teikia URD, juos siųsti reikia mums el.paštu, o jeigu yra pastaba, kad dokumentus studentas gali teikti pats, galite tai daryti patys.
 
 
Praktikos vietos studentams ir absolventams Indijoje
 
 • Sritys: socialinis darbas, renginių organizavimas, landšafto architektūra, natūraliųjų išteklių valdymas.
 • Praktikos vietų pasiūlymus rasi čia.
Praktika Japonijoje inžinerinių specialybių studentams
 
Praktikos vietos NATO organizacijoje Belgijoje
 
 • Praktikos sritys: tarptautiniai ryšiai, finansai, ekonomika, žmogiškieji ištekliai, IT, WEB dizainas, žurnalistika ir kt.
 • Praktikos trukmė – 6 mėnesiai.
 • Vienas pagrindinių reikalavimų – rusų kalbos mokėjimas.
 • Praktika apmokama NATO organizacijos.
 • Aplikuoti galima iki balandžio 14 d.
 • Daugiau informacijos
Galimybė atlikti vasaros praktiką Azijos šalyse: P. Korėjoje, Japonijoje, Kinijoje
 
 • Organizuojamos vasaros programos 2015 m. vasaros metu.
 • Siūlomos praktikos sritys: finansai, tarptautinė prekyba, tarptautinis verslas, marketingas, IT, paslaugų sektorius.
 • Praktiką siūloma atlikti P. Korėjoje, Japonijoje, Kinijoje.
 • VGTU šios praktikos nefinansuoja.
 • Daugiau informacijos
ERASMUS + PRAKTIKA

1. 
Kokia būna Erasmus + praktika?
Erasmus + praktiką gali atlikti studijų metu, pagal numatytą studijų programą arba/ir šią praktiką gali atlikti po studijų pabaigos per 12 mėn. nuo studijų VGTU pabaigos.
 
2. Kiek kartų galiu atlikti Erasmus + praktiką?
Praktiką gali atlikti studijų metu ir po studijų, jei esamoje studijų bendra mobilumo laikotarpio trukmė, įskaitant ankstesnį dalyvavimą Mokymosi visą gyvenimą programos Erasmus paprogramėje, neviršyja 12 mėnesių vienai studijų pakopai, o minimali praktikos trukmė yra 2 mėn. Pvz. Studentas studijuoja bakalauro studijas, praeitais metais jis atliko 3 men. Pažintinę MVG/Erasmus praktiką ir 5 mėn. studijavo Ispanijoje, jo neišnaudota Erasmus + trukmė yra apskaičiuojama taip: 12 – 3 – 5, studentas dar gali studijuoti/atlikti praktiką 4 mėn. , tai gali būti 2 mėn. praktikos 4 kurse ir 2 mėn. praktikos po studijų, taip pat gali būti 4 mėn. praktikos po studijų ir kt. variantai, kurie atitinka išvardintas sąlygas.
 
3. Kaip galiu surasti Erasmus+ praktikos vietą? Praktikos vietą gali rasti URD pagalba arba savo iniciatyva. Daugiau informacijos rasi URD tinklalapyje. Daugiau informacijos čia.
 
4. Jei noriu atlikti praktiką po studijų, kada turiu ieškoti praktikos vietos? Svarbu, praktikos vietą rasti iki studijų VGTU pabaigos, kadangi visi dokumentai yra rengiami, tik turint studento statusą.
 
5. Jei praktiką noriu atlikti vasaros metu, kada turiu pradėti ieškoti praktikos vietos? Praktikos vietos reikia pradėti ieškoti min. 2 mėnesius prieš planuojamą praktikos pradžią. Taip, tai ilgas procesas, bet tik jį praėjus, gausi savo specialybę atitinkančią praktikos vietą.
 
6. Praktikos vietos noriu ieškoti savarankiškai, kas gali suteikti konsultaciją CV ir motyvacinio laiško rengimo klausimais? Pagalbos kreipkis į URD (CR 517 kab.)
 
7. Kokia yra minimali praktikos trukmė? Minimali praktikos trukmė yra 2 mėn.
 
8. Ar dar galiu atlikti Erasmus+ praktiką, jei jau atlikau visas praktikas arba mano studijų programoje nėra numatyta praktika? Taip, vis dar gali atlikti Erasmus praktiką užsienyje, užeik asmeninei konsultacijai į URD.

9. Kas organizuoja mano kelionę ir ieško apgyvendinimo? Kelionės organizavimu ir apgyvendinimu rūpinasi savarankiškai mobiumo dalyvis. VGTU URD gali Jums patarti kaip tai daryti ir perduoti studentų kontaktus, kurie jau atliko praktiką Jūsų būsimoje praktikos vietoje. Šie studentai galės Jums suteikti daug naudingos informacijos.
 
10. Ar aš gausiu papildomą finansavimą kelionės ir apgyvendinimo išlaidoms padengti? Pagal Erasmus + programą gaunate stipendiją, kuri yra skirta Jūsų kelionės ir pragyvenimo išlaidoms padengti užsienio šalyje, dėl to papildomas finansavimas kelionei ar kitoms išlaidoms nebus skiriamas. Taip pat svarbu pabrėžti, kad rekomenduojame turėti ir nuosavų lėšų pragyvenimui užsienyje.
  • Puslapio administratoriai:
  • Egita Lapinskaitė
  • Laura Ladietaitė
  • Justė Kareivaitė