Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
VGTU tarptautiškumo puslapis

Mainų programos

2015 m. pabaigoje APF bendradarbiavo su 70 Erasmus programos partnerinėmis aukštosiomis mokyklomis. Fakulteto dalyvavimas Erasmus+ programoje tapo nauja tarptautinės veiklos organizavimo, inovacijų ir gerosios patirties sklaidos platforma.
 
MVG/Erasmus programa buvo populiariausia mainų programa. 2015 m. pagal mainų programas išvyko 65 studentai. Pagal visas mainų programas į užsienį išvyko 76 APF studentai. Nuo bendro fakulteto studentų skaičiaus tai sudarė 13,60 %, o visame universitete 9 %. Šis procentinis įvertis, lyginantis su kitais universiteto fakultetais, yra antras (po Kūrybinių industrijų fakulteto) – 13,85 %. Tai vykdoma atsižvelgiant į studijų programų užsienio kalba plėtros (SPUK) įgyvendinimą, kuriuo remiantis universitetas tobulina vykdomų užsienio kalba studijų programų kokybę, skatina trumpalaikių studijų užsienio kalba (tarptautiniai semestrai, vasaros mokyklos) vykdymą, siekia užtikrinti studentų skaičiaus, komunikacijos ir grįžtamojo ryšio palaikymą tokiose studijų programose bei užsienio studentų integraciją. Tokiu būdu siekiama užtikrinti ne mažiau kaip 4,5 % išvykstamąjį mobilumą nuo bendro VGTU studentų skaičiaus bei mainų ir laipsnio siekiančių užsienio studentų metinio priėmimo augimą, kad 2017 m. jie sudarytų 10 %.
Per 2010/2011–2014/2015 m. m. laikotarpį pagal Erasmus išvyko 192 studentai studijoms ir 80 studentų praktikai, o atvyko 195 užsienio studentai. Didžiausias išvykstančių studentų skaičius užfiksuotas 2014/2015 m. m. 
 
FAKULTETO PARTNERIAI UŽSIENYJE PAGAL ERASMUS PROGRAMĄ
       Integruojantis į bendrąją Europos studijų erdvę, fakultete kuriamos studijų programos kartu su kitų šalių universitetais. Pavyzdžiui, Pastatų energetikos katedra su užsienio partneriais Aalborgo technikos universitetu (Danija) ir Pinkafeldo technikos mokykla (Austrija) rengia bendrąją magistrantūros studijų programą „Pastato energijos procesų integracija“. Miestų statybos katedra rengia studijų programą „Transportas ir planavimas“ su Kufštein aukštąja technikos mokykla (Austrija). Taip pat bus siekiama šių programų absolventams suteikti jungtinį diplomą.
       Aplinkos inžinerijos fakulteto padaliniai aktyviai dalyvauja intensyviose tarptautinėse programose ar tematiniuose tinkluose. Jau antrus metus iš eilės Aplinkos inžinerijos fakulteto Pastatų energetikos specialybės studentai dalyvauja intensyvaus mokymo programoje „The Future of Energy in Europe“ („Energijos ateitis Europoje“) (programos vadovas, Pastatų energetikos katedros vedėjas prof. habil. dr. V. Martinaitis). Šios programos paskaitų, kurios vyksta pora savaičių užsienio aukštosiose mokyklose, metu studentai ne tik išklauso paskaitas apie naujų technologijų sprendimus energetikoje bei atmosferos apsaugos tausojimo būdus, bet ir praktiškai susipažįsta su jau įdiegtomis technologijomis, atlieka individualias užduotis, jas pristato, taip pat gali palyginti VGTU ir užsienio universitetuose dėstomų paskaitų kokybę bei studijų sąlygas.
       Be Erasmus programos, fakulteto studentai studijuoja užsienyje ir pagal dvišales VGTU sutartis su užsienio partneriais. Universitetas yra pasirašęs daugiau kaip 50 tokių sutarčių, pagal kurias bendradarbiaujama su Vokietijos, Lenkijos, Švedijos ir kitų šalių universitetais.
    • Puslapio administratoriai:
    • Egita Lapinskaitė
    • Laura Ladietaitė