Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Prezentaciją apie Aplinkos inžineriją ir Darnią gyvenamąją aplinką rasite čia.
Kelių, geležinkelių ir miestų inžinerija

Kelių, geležinkelių ir miestų inžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Statybos inžinerija
Fakultetas: Aplinkos inžinerijos fakultetas
Programos kodas: 612H22001, 6121EX037 (nuo 2017 m.)
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Lina Bertulienė
Studentas: Diana Staškūnaitė, Vincentas Tijūnaitis