Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
:
 
 
Vandentvarkos mokomoji laboratorija (iki 20 darbo vietų)
Vandens cheminė laboratorija (iki 8 darbo vietų) 
 
Laboratorijose yra įrengta vienuolika eksperimentinių stendų, kuriais naudojasi studentai laboratorinių darbų metu: nusodintuvų stendas, hidraulinio smūgio stebėjimo stendas, atvirų vandens ruošimo įrenginių stendai (2 vnt.), nuotekų valymo įrenginių modeliai (3 vnt.), biologinis nuotekų dumblo pūdymo stendas, naftos produktų įterpimo ir valymo stendas, erlifto modelis, slėginių vandens valymo filtrų sistema.
 
Nuotekų valymo technologijų laboratorinių darbų metu studentai, pasirinkę Vandentvarkos specializaciją, tiria ir analizuoja: skendinčių medžiagų koncentracijas, bei sėdimo kinetiką, biocheminį deguonies suvartojimą per 7 dienas, lengvai biologiškai skaidomų organinių teršalų koncentracijas, reagento dozes fosforui iš nuotekų šalinti, optimalias koagulianto dozės dumblui sausinti, dumblo pūdymo proceso parametrus.
 
Vandens ruošimo laboratorinių darbų metu studentai nustatinėja ir analizuoja: granuliometrinę užpildų sudėtį, sorbentų gebą šalinti organinius teršalus, optimalias koagulianto dozės vandeniui skaidrinti kontaktinės koaguliacijos būdu, vandens skaidrinimo filtravimo būdu technologinius parametrus, bereagentį geležies šalinimo procesą.
 
Vandens mikrobiologijos laboratorinių darbų metu studentai atlieka gyvųjų mikroorganizmų, gamtinio vandens ir dumblo mikrofloros mikroskopavimo tyrimus. Nustatinėja: veikliojo dumblo biocenozę, tūrio rodiklį, katalazinį aktyvumą, bakterijų skaičių vandenyje, geležį ir manganą oksiduojančias bakterijas. Siurblių ir siurblinių laboratorinių darbų metu studentai atlieka siurblių charakteristikų nustatymo bandymus, analizuoja įvairius siurblių darbo parametrus, matuoja hidraulinį smūgį tinkle, susipažįsta su katedroje esančia vandentvarkos inžinerine įranga, atlieka matavimus erlifo modelyje.
 
 
    • Puslapio administratoriai:
    • Tomas Žemaitis
    • Egita Lapinskaitė
    • Laura Ladietaitė
    • Justė Kareivaitė