Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Kita informacija

 
 
Dėstytojas
Pirmadienis
Antradienis
Trečiadienis
Ketvirtadienis
Penktadienis
Vedėjas
profesorius M. Rimeika
8:30-10:05 (P)
10:10-12:00 (B)
12:10-16:05 (P)
16:10-17:10 (B)
8:30-16:05 (P)
8:30-10:00 (P)
10:20-13:45 (P)
14:00-18:00 (B)
18:20-21:30 (P)
 
M
M
Reikalų tvarkytoja
V. Larionovienė
8:00 – 16:45
11:30 – 12:00
(pietų pertrauka)
8:00 – 16:45
11:30 – 12:00
(pietų pertrauka)
8:00 – 16:45
11:30 – 12:00
(pietų pertrauka)
8:00 – 16:45
11:30 – 12:00
(pietų pertrauka)
8:00 – 15:30
11:30 – 12:00
(pietų pertrauka)
Profesorius
V. Šaulys
8:30 – 13:45 P
9:20 – 10:20 B
10:20 – 13:45 P
10:20 – 11:55 P2
11:55 – 17:00 B
8:30 – 10:55 P
10:55 – 12:10 B
12:10 – 16:05 P 
M
Docentė
L. Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė
10.20 -11.55 P
12.00-14.00 B
M
14.00-16.00 B
17.00-19.00 P
M
M
Docentė
O. Survilė
 
09:00 – 11:00 B
 
13:00 – 15:00 B
 
Docentas
A. Litvinaitis
M
14:30 - 17:55 P (2 sav.)
14:30 - 16:05 B (2 sav.)
M
M
Docentas
R. Dauknys
   
16:00 – 17:45 P
16:20 – 19:45 P
 
Docentė
M. Valentukevičienė
   
08:30-10:05 P
10:00-11:00 B
10:20-16:05 P
 
Docentė
A. Mažeikienė
M
M
10:20-11:55 P
12:10-13:45 P
15:00-16:00 B
12:10-13:45 P
14:30-16:05 P
8:30-11:55 P
Docentė
R. Stankevičienė
M
M
9:00-10:00 B
10:20-17:55 P
9:00-10:00 B
10:20-13:45 P
8:30-13:45 P
Docentė
D. Janeliauskienė
12:10-13:45 P
13:45-14:30 B
14:30-16:05 P (2 sav.)
16:20-19:45 P
       
Lektorė
A. Kirjanova
   
17:00-18:00 (B 2 sav.)
   
Lektorė
R. Albrektienė
10:30-13:00
1 sav.
SRL 205A
       
Hidraulikos mokomosios laboratorijos vedėjas
A. Krutkis
8:00 – 16:45
11:30 – 12:00
(pietų pertrauka)
8:00 – 16:45
11:30 – 12:00
(pietų pertrauka)
8:00 – 16:45
11:30 – 12:00
(pietų pertrauka)
8:00 – 16:45
11:30 – 12:00
(pietų pertrauka)
8:00 – 15:30
11:30 – 12:00
(pietų pertrauka)
Vandentvarkos mokomosios laboratorijos vedėjas
T. Žemaitis
8:00 – 16:45
11:30 – 12:00
(pietų pertrauka)
8:00 – 16:45
11:30 – 12:00
(pietų pertrauka)
8:00 – 16:45
11:30 – 12:00
(pietų pertrauka)
8:00 – 16:45
11:30 – 12:00
(pietų pertrauka)
8:00 – 15:30
11:30 – 12:00
(pietų pertrauka)
 
P – paskaitos                       B – budėjimo katedroje laikas                 M – mokslinis darbas         S- mokslinė stažuotė  D – dekanato ir katedros posėdis, K - konsultacija

Baigiamųjų darbų gynimai

 
Aplinkos inžinerijos fakulteto
Vandens ūkio inžinerijos studijų programa
Baigiamųjų magistro darbų gynimo tvarkaraštis
 
2017-06-06, 10:00 val., SRK - II 402
 
I komisija
dr. Viktoras Račys, Kauno technologijos universiteto Aplinkosaugos technologijos katedros docentas – pirmininkas (04T);
dr. Mindaugas Rimeika, Vandentvarkos inžinerijos katedros vedėjas, profesorius (04T);
dr. Regimantas Dauknys, Vandentvarkos inžinerijos katedros docentas (04T);
dr. Marina Valentukevičienė, Vandentvarkos inžinerijos katedros docentė (04T);
dr. Ramunė Albrektienė, Vandentvarkos inžinerijos katedros lektorė (04T);
dr. Ala Kirjanova, UAB "Ekoton EU" technologė (04T).
 
 
Studentai
 1. Marius Pakalniškis
 2. Karolis Karaliūnas
 3. Gintarė Vaičiūtė
 4. Gerardo Galotto Sanz 
 
2017-06-06, 13:00 val., SRK - II 402
 
II komisija
dr. Viktoras Račys, Kauno technologijos universiteto Aplinkosaugos technologijos katedros docentas – pirmininkas (04T);
dr. Oksana  Survilė, Vandentvarkos inžinerijos katedros docentė (04T);
dr. Mindaugas Rimeika, Vandentvarkos inžinerijos katedros vedėjas, profesorius (04T);
dr. Lina Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė, Vandentvarkos inžinerijos katedros docentė (04T);
dr. Rasa Stankevičienė, Vandentvarkos inžinerijos katedros docentė (04T);
dr. Dalia Janeliauskienė, UAB ,,Baltic Engineers“ aplinkos skyriaus vadovė (04T).
 
Studentai
 1. Agnė Aleksaitė 
 2. Laurynas Šaučiūnas
 3. Auksė Stanionytė
 
Aplinkos inžinerijos fakulteto
Aplinkos apsaugos inžinerijos studijų programos
 
Vandentvarkos specializacijos
Baigiamųjų bakalauro darbų gynimas
 
2017 06 08     10:00 val.     SRK-II 402 auditorijoje
 
I Komisija
Virgilijus Uždavinys,  UAB „Vilniaus vandenys“ vandentiekio stočių skyriaus viršininkas – pirmininkas
dr. Mindaugas Rimeika, Vandentvarkos inžinerijos katedros docentas
dr. Regimantas Dauknys, Vandentvarkos inžinerijos katedros docentas
dr. Marina Valentukevičienė, Vandentvarkos inžinerijos katedros docentė
dr. Ala Kirjanova, UAB "Ekoton EU" technologė
 
Studentai
 1. Mantas Aputis
 2. Mikalojus Čiapas
 3. Gabija Gelažiūtė     
 4. Viktorija Januškevičiūtė      
 5. ​Vytautas Kairys 
 6. Simona Klimavičiūtė                                                                                      
 7. Sergio Alonso Leon  
   
2017 06 08     12:00 val.     SRK-II 402 auditorijoje
 
II Komisija
Virgilijus Uždavinys,  UAB „Vilniaus vandenys“ vandentiekio stočių skyriaus viršininkas – pirmininkas
dr. Mindaugas Rimeika, Vandentvarkos inžinerijos katedros docentas
dr. Regimantas Dauknys, Vandentvarkos inžinerijos katedros docentas
dr. Aušra Mažeikienė, Vandentvarkos inžinerijos katedros docentė
dr. Ala Kirjanova, UAB "Ekoton EU" technologė
 
Studentai
 1. Toma Brazaitė
 2. Aistė Kontvainytė 
 3. Jaroslav Levkovič
 4. Julita Starenko
 5. Edvinas Miliauskas
 6.  Inga Sviackevičiūtė
 

Nemokama prieiga prie LST standartų

Lietuvos standartizacijos departamentas su Vilniaus Gedimino technikos universitetu pasirašė bendradarbiavimo sutartį dėl nemokamos prieigos prie LST standartų tekstų. Departamento teigimu „užtikrinus nemokamą prieigą prie Lietuvos standartų tekstų, bus sudarytos geresnės sąlygos įtraukti standartizaciją į dėstomuosius dalykus. Europos Tarybos išvadose dėl standartizacijos ir inovacijų (2008 m.) valstybės narės raginamos standartizacijos klausimus įtraukti į švietimo ir mokymo programas tam, kad besimokantieji būtų supažindinti su standartizavimo strategine nauda ir iššūkiais, remiantis standartizacijos institucijų patirtimi“. Standartų tekstai yra skirti mokslo ir mokymo reikmėms, licencinė sutartis griežtai draudžia standartų tekstus išsisaugoti ir/ar parsisiųsti, atgaminti, platinti ar viešai skelbti jų dalis.
 
Standartų paiešką galima atlikti VGTU bibliotekos el. kataloge >>>

Pilnas standarto tekstas yra pasiekiamas tik įvedus asmeninį institucinį ID numerį ir slaptažodį.

Dėl išsamesnės informacijos apie standartus kviečiame kreiptis į Informacijos konsultantus,
Saulėtekio al. 14, 204 kab., telefonu (8-5) 251 22 50 (vidinis 9250), el. paštu: infokonsultantai@vgtu.lt

Seminaras

Šių metų gegužės 25 d. – 27 d. vyko projekto „Žiedinė ekonomika – efektyvus pramonės medžiagų ir energijos srautų uždarymas“ partnerių susitikime bei projekto veiklos.
Projektas vykdomas pagal Lietuvos – Šveicarijos programą „Moksliniai tyrimai ir plėtra“ ir finansuojamas  Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos lėšomis. Institucijų partnerystės Projekte dalyvaujantys KTU APINI ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) mokslininkai, bendradarbiaujant su Šiaurės Vakarų Šveicarijos taikomųjų mokslų ir menų universitetu (University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland) siekia nustatyti ir sistemiškai įvertinti išteklių naudojimo efektyvumo didinimo galimybes Lietuvai svarbiose pramonės šakose.
Gegužės 25 d. Vilniuje įvyko seminaras „Vandens tiekimo sistemų efektyvumo didinimas taikant vandens nuostolių mažinimo priemones“, buvo skirtas įmonėms kurios tiesiogiai užsiima vandens tiekimu ir konsultacinėms įmonėms dirbančioms vandentvarkos sektoriuje.  Seminare dalyvavo 36 dalyviai iš įvairių Lietuvos įmonių dirbančių vandentvarkos sektoriuje. 32 dalyviai buvo iš 16 skirtingų vandens tiekimo įmonių, 4 atstovai buvo iš įvairių konsultacinių įmonių. Seminaro metu buvo pristatyta Šveicarijos patirtis mažinant vandens nuostolius vandentiekio tinkle. Pristatyta naudojama įranga, aptarti naudojamos įrangos privalumui ir pateikti praktiniai įrangos panaudojimo pavyzdžiai. Seminaro dalyviams pateikta metodinė medžiaga apie vandens nuostolių mažinimą, parengtos konkrečios gairės pradedant projekto planavimu, vykdymu ir rezultato pasiekimu. Seminaro dalyviai galėjo ne tik susipažinti su teoriškai galimomis vandens nuostolių mažinimo priemonėmis, bet praktiniais pavyzdžiai iš Lietuvos ir Šveicarijos geriausių projektų ir pasiektų rezultatų. Seminare pristatyta vandens nuostolių įvertinimo kompiuterinė programa WU-Compass, kuri projekto metu buvo adaptuota šalies vandens tiekimo įmonėms.
Gegužės 27 d.  įvyko pristatymas diskusija: „PET pakuočių srautų analizė ir valdymas kuriant žiedinę ekonomiką“. Diskusijos metu pristatyta PET srautų analizė Lietuvoje, aptarta uždaro ciklo sistema.  Šiaurės Vakarų Šveicarijos taikomųjų mokslų ir menų universiteto (University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland) mokslininkė Corinna Braumgartner pristatė Šveicarijos PET perdirbimo sistemą bei pasidalino Šveicarijos patirtimi tvarkant PET srautus.  Šveicarijoje apie 60 proc. perdirbtų PET butelių naudojama naujų PET butelių gamyboje. KTU APINI mokslininkai atkreipė dėmesį, jog Lietuvoje pakankamai sudėtinga įvertini PET srautus dėl duomenų trūkumo, todėl bendradarbiavimas su verslo bei valstybiniu sektoriais yra būtinas, siekiant įvertinti situaciją bei priimant aplinkosauginiu, ekonominiu bei socialiniu požiūriu naudingus sprendimus.
 
 

Perlaikymai

2016-2017 m. m. pavasario sesijos egzaminų laikymas komisijoje
Nuo 2017-08-28 iki 2017-08-31
Magistrantams nuo 2017-09-04 iki 2017-09-15
 
Dėstytojo vardas, pavardė
Data
Laikas
Auditorija
Prof. Valentinas Šaulys
(pavaduoja doc. R. Stankevičienė)
2017-08-28
2017-08-31
10:00
10:00
SRK-II 420
SRK-II 420
Doc. Andrius Litvinaitis
2017-08-28
2017-08-31
13:00
09:00
SRK-II 315
SRK-II 413
Doc. Lina Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė
2017-08-28
2017-08-31
13:00
09:00
SRK-II 413
SRK-II 413
Prof. Mindaugas Rimeika
2017-08-29
2017-08-30
10:00
10:00
SRK-II 418
SRK-II 418
Doc. Marina Valentukevičienė
2017-08-28
2017-08-28
10:00
13:00
SRK-II 403
SRK-II 403
Doc. Rasa Stankevičienė
2017-08-28
2017-08-31
10:00
10:00
SRK-II 420
SRK-II 420
Doc. Oksana Survilė
2017-08-29
2017-08-30
 
SRK-II 513
SRK-II 513
 
2016-2017 m. m. pavasario sesijos egzaminų pakartotinis laikymas
Nuo 2017-06-26 iki 2017-06-29
 
Dėstytojo vardas, pavardė
Data
Laikas
Auditorija
Prof. Valentinas Šaulys
(pavaduoja doc. R. Stankevičienė)
2017-06-26
2017-06-28
10:00
10:00
SRK-II 420
SRK-II 420
Doc. Andrius Litvinaitis
2017-06-27
2017-06-29
10:00
9:00
SRK-II 413
SRK-II 413
Doc. Lina Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė
2017-06-27
2017-06-29
10:00
9:00
SRK-II 413
SRK-II 413
Prof. Mindaugas Rimeika
2017-06-26
2017-06-30
08:30
18:30
SRK-II 418
SRK-II 418
Doc. Marina Valentukevičienė
2017-06-26
2017-06-26
10:00
13:00
SRK-II 403
SRK-II 403
Doc. Rasa Stankevičienė
2017-06-26
2017-06-28
10:00
10:00
SRK-II 420
SRK-II 420
Doc. Oksana Survilė
2017-06-27
2017-06-27
14:00
14:00
SRK-II 513
SRK-II 513
 
 
 
  • Puslapio administratoriai:
  • Tomas Žemaitis
  • Egita Lapinskaitė
  • Laura Ladietaitė
  • Justė Kareivaitė