Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Transporto srautų modeliavimas

Transporto srautų augimas tapo viena svarbiausių Lietuvos miestų plėtros bei funkcionavimo problemų, įtakojančių miestų aplinkos ir gyvenimo kokybės būvį. Siekiant tobulinti susisiekimo sistemos infrastruktūrą dažnai susiduriama su dilema, kurį variantą pasirinkti, t.y. kuris jų bus efektyvesnis ir ekonomiškesnis. Tokius sprendimus galime priimti tik panaudodami transporto srautų modeliavimo metodus ir atitinkamą programinę įrangą. Teritorijų planavimo specialistai dirba su EMME/2, PTV Vision, Sidra, Transyt ir kitais programiniais paketais.
Transporto srautų modeliavimas skiriamas į du iš esmės besiskiriančius lygmenis: makro ir mikro transporto srautų modeliavimas. Makro-modelių pagalba statiškai siekiama prognozuoti kelionių skaičių mieste ir kelionių pasiskirstymą gatvių tinkle (1 pav. Transporto srautų modeliavimas ir prognozavimas Vilniaus mieste).   Toks modeliavimas leidžia palyginti naujos susisiekimo infrastruktūros plėtros variantus priešprojektinėje stadijoje ir pagrįsti juos, atrenkant geriausias alternatyvas.
1 pav. Transporto srautų modeliavimas ir prognozavimas Vilniaus mieste
 
Mikro-modeliai leidžia labai tiksliai modeliuoti automobilių elgseną lokaliame miesto gatvių tinkle. Parengti modeliai yra naudingi parenkant sankryžų tipus, jų konfigūracijas, rengiant eismo organizavimo schemas teritorijose (2 pav./vizualizacija Eismo organizavimas Šnipiškėse, Vilniuje).
 
Kiekvienas iš šių lygmenų yra sietinas su tam tikrais duomenų poreikiais, kuo smulkesnis lygmuo, – tuo daugiau duomenų reikia apsirašyti esamą situaciją. Vėliau esamos situacijos pagrindu kuriami infrastruktūros plėtros variantai ir lyginami ekonominės analizės metodų pagalba.
Minėti metodai leidžia vertinti atskiras miestų plėtros koncepcijas susisiekimo sistemos kokybės požiūriu, pagrįsti atskirus miesto plėtros variantus miesto struktūros požiūriu (žemės naudojimas), pateikti siūlymus dėl miesto susisiekimo tinklo plėtros ir galutinių atskirų objektų konfigūracijos/suplanavimo.
Teritorijų planavimo mokslo institutas teikia konsultacijas dėl susisiekimo sistemų plėtros ir turi ilgametės tarptautinės bei vietinės patirties rengiant transporto infrastruktūros plėtros projektus ir atliekant jų funkcionavimo analizę. Darbuotojai yra parengę Marijampolės, Vilniaus, Pasvalio makro modelius, daugiau nei 20 objektų mikro modelius.
  • Puslapio administratoriai:
  • Karolis Ševelis
  • Andrius Barauskas
  • Egita Lapinskaitė
  • Laura Ladietaitė
  • Justė Kareivaitė