Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Panevėžio rajono savivaldybės Geležių miestelio bendrojo plano rengimas 2013
Molėtų rajono Giedraičių miestelio teritorijos bendrojo plano rengimas 2013
Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano parengimas (visuomeninio transporto ir dviračių infrastruktūros dalys) 2013
Alytaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimų rengimas 2012
Radviliškio rajono Šeduvos miesto teritorijos bendrojo plano rengimas 2012
Širvintų miesto teritorijos bendrojo plano parengimas (socialinė-ekonominė ir kultūros paveldo dalys) 2012
Molėtų miesto bendrojo plano keitimų rengimas 2011
Molėtų rajono Dubingių miestelio teritorijos bendrojo plano parengimas 2011
Daugų miesto teritorijos bendrojo plano rengimas (išorės struktūra, socialinė-ekonominė dalis, kultūros paveldas, inžinerinė infrastruktūra) 2010
Telšių miesto bendrojo plano parengimas 2010
Alytaus rajono savivaldybės teritorijos Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo planas Alytaus miesto įtakos zonoje 2009
Alytaus rajono ir Lazdijų rajono savivaldybių teritorijų bendrųjų planų sprendinių iki 2015 m. skaitmeninių brėžinių atlikimas 2009
Akmenės rajono, Naujosios Akmenės, Akmenės ir Ventos miestų bendrieji planai 2008
Plungės miesto ir Plungės rajono savivaldybės teritorijos bendrųjų planų rengimas 2008
Anykščių rajono savivaldybės bendrojo plano parengimas 2008
Lazdijų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano parengimas 2008
Radviliškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano parengimas 2008
Tauragės rajono savivaldybės ir Tauragės miesto teritorijų bendrieji planai 2007
Pasvalio rajono savivaldybės bendrojo plano parengimas 2007
Molėtų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano parengimas 2007
Joniškio rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas 2007
Radviliškio miesto bendrasis planas 2007
Telšių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano parengimas 2007
Elektroninių ryšių infrastruktūros plėtros Neringos savivaldybėje specialiojo plano parengimas (Šiuo metu rengiamas projektas)
Anykščių rajono savivaldybės teritorijos dviračių transporto infrastruktūros plėtros specialiojo plano parengimas (Šiuo metu rengiamas projektas)
Trakų rajono savivaldybės rekreacijos, turizmo ir poilsio kompleksų išdėstymo specialiojo plano parengimas (Šiuo metu rengiamas projektas)
Žemės sklypų, esančių Pasvalio raj. sav., Namišių sen., Deveitonių k. specialiojo plano parengimas su galimybe įrengti saulės energijos elektrinę 2012
Naujų transporto rūšių diegimo Vilniaus mieste specialiojo plano parengimas 2012
Vietinės reikšmės vidaus kelių Kėdainių rajone specialiojo plano parengimas 2012
Vietinės reikšmės vandens turizmo trasų Masčio ežere, Telšių mieste, specialiojo plano parengimas 2012
Kelmės rajono savivaldybės geležinkelio stočių gyvenamųjų vietovių pavadinimo ir teritorijų ribų keitimo specialiųjų planų parengimas 2012
"Tauragės miesto dalies urbanistinės plėtros ir infrastruktūros išvystymo specialiojo plano" susisiekimo ir architektūrinės dalies parengimas 2011
Širvintų rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano parengimas 2011
Pasvalio rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano parengimas 2010
Panevėžio aplinkkelio intensyvios plėtros teritorijos nuo Panevėžio miesto iki magistralinio kelio (VIA Baltica) A9/272 specialiojo plano parengimas 2010
Kauno miesto dviračių takų specialiojo plano parengimas 2009
Ukmergės miesto didžiųjų prekybos įmonių išdėstymo specialiojo plano parengimas 2008
Nacionalinių vandens turizmo trasų specialiojo plano parengimas 2008
Didžiųjų prekybos įmonių išdėstymo Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje specialiojo plano parengimas 2007
Molėtų miesto Žvyrakalnio kvartalo detaliojo plano korektūros parengimas 2014
Molėtų rajone esančių kapinių teritorijų plėtros detaliųjų planų parengimas 2014
Žemės sklypų, esančių Pasvalio raj. sav., Namišių sen., Deveitonių k. detaliųjų planų parengimas 2012
Dviračių transporto infrastruktūros plėtros planavimo taisyklių parengimas 2012
Normatyvinio statybos techninio dokumento, nustatančio techninius reikalavimus gatvių projektavimui parengimo paslaugos 2010
Turizmo subalansuotos plėtros metodinės rekomendacijos (savivaldybių lygmuo) 2005
Mokslo projektas "Inovatyvūs architektūros paveldo regeneravimo metodai: Panemunės pilys" (Šiuo metu rengiamas projektas)
Galadusio kraštovaizdžio draustinio steigimo galimybių studija 2012
Rusnės miesto istorinės dalies vertingųjų savybių išvestinis apibendrinimas ir kultūros paveldo objektų duomenų bazės analizė bei istorinės - archyvinės medžiagos susisteminimas 2011
Rusnės miesto dalies, vad. Skirvytėle, vertingųjų savybių išvestinis apibendrinimas ir kultūros paveldo objektų duomenų bazės analizė bei istorinės - archyvinės medžiagos susisteminimas 2011
Telšių senamiesčio teritorijos vertingųjų savybių išvestinis apibendrinimas ir kultūros paveldo objektų duomenų bazės analizė bei istorinės - archyvinės medžiagos susisteminimas 2011
Prekybos centro esančio Dariaus ir Girėno g. 6, Kelmėje transportinio aptarnavimo studija 2010
Statinio statybos pagrindimo galimybių studija 2009
Kauno miesto Chemijos, Draugystės g., Pramonės prospekto eismo organizavimo tyrimai 2009
Investicinio projekto "Utenos miesto A.Baranausko gatvės rekonstrukcija" parengimas 2008
Alytaus miesto vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais keleivių srautų tyrimas 2008
Marijampolės savivaldybės vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo keleivinio transporto sistemos tyrimai 2008
Akmenės rajono Naujosios Akmenės, Akmenės ir Ventos miestų gatvių kategorijų nustatymo paslaugos 2008
Alytaus rajono ir Lazdijų rajono savivaldybių teritorijų bendrųjų planų sprendinių iki 2015 m. skaitmeninių brėžinių atlikimas 2008
Valstybinės žemės sklypų, įteisinant esamą teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą, planų parengimo tvarkos aprašo projekto parengimas 2007
  • Puslapio administratoriai:
  • Karolis Ševelis
  • Andrius Barauskas
  • Egita Lapinskaitė
  • Laura Ladietaitė
  • Justė Kareivaitė