Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Studijos

Kviečiame studijuoti Pastatų energetiką
 
 
 
      Energetika užima neabejotinai svarbią vietą šiuolaikiniame pasaulyje. Tai sparčiai besivystanti sritis tiek Lietuvoje, tiek visame pasaulyje. Energetikos problemų aktualumą iliustruoja ir platus visuomenės domėjimasis šia tema. Šilumos ir elektros kainos, daugiabučių renovavimas, atominės elektrinės uždarymas ir naujos statyba, atsinaujinančių energijos išteklių naudojimas, atliekų deginimo jėgainių statyba – tai tik kelios iš energetikos problemų, pastaruoju metu radusių platų atgarsį Lietuvos visuomenėje. Sprendžiant šias problemas ir daugelį kitų dalyvauja pastatų energetikos specialistai, kurių kvalifikaciją apima pastatų aprūpinimas energija ir jos vartojimas inžinerinėse pastato sistemose.
 
Pastatų energetiko specialybės privalumai:
 • pastovus specialistų poreikis;
 • patrauklūs darbdaviai, galimybės tarptautinėje rinkoje;
 • darbo sričių įvairovė;
 • ilgalaikė perspektyva.                                                                                                                                    
 

  Video apie šią specialybę
 
        Jei norite įgyti šią aktualią ir įdomią specialybę, studijuokite mūsų katedroje. Pastatų energetikos katedroje rengiami visų trijų pakopų specialistai (bakalaurai, magistrai, daktarai). Galima tiek dieninė, tiek neakivaizdinė studijų forma.
 Pastatų energetikos studijų programos privalumai:
 • programą įgyvendina kvalifikuoti ir didelę praktinę patirtį šioje srityje turintys dėstytojai ir mokslininkai, kurie dėsto ir kituose fakultetuose;
 • nuolat papildomos ir atnaujinamos laboratorijos, auditorijos leidžia studentams žymiai lengviau suprasti ir įsisavinti teorines žinias, įgyti praktinių žinių;
 • programa daug dėmesio skiria profesiniam absolventų rengimui, pastoviai peržiūrimi ir atnaujinami su pažintinėmis ir gamybinėmis praktikomis susiję objektai. Studentai skatinami šių praktikos metu įgytas žinias pritaikyti baigiamajam darbui;
 • ši programa turi grupę, kurioje dėstoma anglų kalba, nuolatos vyksta tarptautiniai studentų mainai.
 
         Greta bendrųjų universitete studijuojamų dalykų (matematika, fizika, inžinerinė ir kompiuterinė grafika, informacinės technologijos, teorinė, medžiagų ir skysčių mechanika, ekonomika, vadyba) bakalaurai čia studijuoja:
 Žmogaus ir aplinkos sąveikos dalykus:
  Darnioji urbanistika;
  Darni gyvenamoji aplinka;
  Pastatų mikroklimatas.
 Energetikos pagrindų dalykus:
  Techninė termodinamika;
  Šilumos ir masės mainai;
  Atsinaujinančios energijos technologijos;
  Hidraulinės sistemos;.
 Inžinerinių sistemų dalykus:
  Šilumos gamyba;
  Šildymas, Vėdinimas;
  Oro kondicionavimas;
  Šilumos tiekimas;
  Dujotiekis;
  Techninių sistemų valdymas.
 
Atsinaujinanti energija komfortui
Teminę paskaitą apie Pastatų energetikos studijų programą skaito prof. Vytautas Martinaitis (Pastatų energetikos katedra)

     VGTU Pastatų energetikos katedros studijų programa jau antrą kartą teigiamai įvertinta Tarptautinės ekspertų grupės.
  Informaciją apie studijų programas galima rasti čia:
 - pirmoji studijų pakopa - bakalaurai;
 

 
 - antroji studijų pakopa - magistrantai;
 

 
 
Informacija dėl stojimo:
VGTU, Stojančiųjų priėmimo ir informavimo centras 
Saulėtekio al. 11, Saulėtekio rūmai,
Centrinis korpusas, 204a kab.,
LT-10223 Vilnius;
Tel. (8 5) 2744949, 2745010, (8~655) 03029
El. paštas: priemimas@vgtu.lt
Informacija apie specialybę:
Pastatų energetikos katedra
Saulėtekio al. 11, II rūmai
407-415 kab.,
LT-10223, Vilnius;
Tel. (8 5) 2744718, 2744717
El. paštas: pek@vgtu.lt
 

Universitetinės pirmosios pakopos (bakalauro) studijos

Universitetinės pirmosios pakopos (bakalauro) studijos
Modulio kodas Pavadinimas Kreditai ECTS kreditai Skyrius
APPEB11106 Atsinaujinančios energijos technologijos 6 6 F
APPEB11106 Atsinaujinančios energijos technologijos 6 6 I
APPEB11195 Atsinaujinančios energijos technologijos 3 3 F
APPEB11195 Atsinaujinančios energijos technologijos 3 3 H
APPEB11195 Atsinaujinančios energijos technologijos 3 3 I
APPEB11121 Bakalauro baigiamasis darbas 2 (Aprūpinimo energija sistemos) 5 5 F
APPEB11121 Bakalauro baigiamasis darbas 2 (Aprūpinimo energija sistemos) 5 5 I
APPEB11191 Bakalauro baigiamasis darbas 2 (Pastato šildymas ir vėdinimas) 5 5 F
APPEB11191 Bakalauro baigiamasis darbas 2 (Pastato šildymas ir vėdinimas) 5 5 H
APPEB11191 Bakalauro baigiamasis darbas 2 (Pastato šildymas ir vėdinimas) 5 5 I
APPEB11123 Bakalauro baigiamasis darbas 3 (Aprūpinimo energija sistemos) 7 7 F
APPEB11123 Bakalauro baigiamasis darbas 3 (Aprūpinimo energija sistemos) 7 7 I
APPEB11124 Bakalauro baigiamasis darbas 3 (Patalpų mikroklimato sistemos) 7 7 F
APPEB11124 Bakalauro baigiamasis darbas 3 (Patalpų mikroklimato sistemos) 7 7 I
APPEB11118 Bakalauro baigiamasis darbas 1 (Aprūpinimo energija sistemos) 3 3 F
APPEB11118 Bakalauro baigiamasis darbas 1 (Aprūpinimo energija sistemos) 3 3 I
APPEB11189 Bakalauro baigiamasis darbas 1 (Pastato šildymas ir vėdinimas) 3 3 F
APPEB11189 Bakalauro baigiamasis darbas 1 (Pastato šildymas ir vėdinimas) 3 3 H
APPEB11189 Bakalauro baigiamasis darbas 1 (Pastato šildymas ir vėdinimas) 3 3 I
APPEB11119 Bakalauro baigiamasis darbas 1 (Patalpų mikroklimato sistemos) 3 3 F
APPEB11119 Bakalauro baigiamasis darbas 1 (Patalpų mikroklimato sistemos) 3 3 I
APSVB09789 Bakalauro baigiamasis darbas 1(Pastato šildymas ir vėdinimas) 3 3 N
APSVB10791 Bakalauro baigiamasis darbas 2 (Pastato šildymas ir vėdinimas) 7,5 7,5 N
APPEB11122 Bakalauro baigiamasis darbas 2 (Patalpų mikroklimato sistemos) 5 5 F
APPEB11122 Bakalauro baigiamasis darbas 2 (Patalpų mikroklimato sistemos) 5 5 I
APSVB10792 Bakalauro baigiamasis darbas 3 (Pastato šildymas ir vėdinimas) 7,5 7,5 N
APPEB11192 Bakalauro baigiamasis darbas 3 (Pastato šildymas ir vėdinimas) 7 7 F
APPEB11192 Bakalauro baigiamasis darbas 3 (Pastato šildymas ir vėdinimas) 7 7 H
APPEB11192 Bakalauro baigiamasis darbas 3 (Pastato šildymas ir vėdinimas) 7 7 I
APSVB09787 Dujotiekis 4,5 4,5 N
APPEB11116 Dujotiekis 4 4 F
APPEB11116 Dujotiekis 4 4 I
APPEB11187 Dujų tiekimas 5 5 F
APPEB11187 Dujų tiekimas 5 5 H
APPEB11187 Dujų tiekimas 5 5 I
APPEP11187 Dujų tiekimas 5 5 F
APPEP11187 Dujų tiekimas 5 5 I
APPEB11182 Energetinės sistemos ir technologijos 3 3 F
APPEB11182 Energetinės sistemos ir technologijos 3 3 I
APPEB11182 Energetinės sistemos ir technologijos 3 3 H
APPEB11757 Energijos ir vandens tiekimo sistemos 4 4 F
APPEB11757 Energijos ir vandens tiekimo sistemos 4 4 I
APPEP11757 Energijos ir vandens tiekimo sistemos 4 4 F
APPEP11757 Energijos ir vandens tiekimo sistemos 4 4 I
APPEB11107 Energijos vartojimo efektyvumo mokomoji praktika 3 3 F
APPEB11107 Energijos vartojimo efektyvumo mokomoji praktika 3 3 I
APPEB11105 Hidraulinės mašinos 3 3 F
APPEB11105 Hidraulinės mašinos 3 3 I
APPEB11193 Hidraulinės mašinos 5 5 F
APPEB11193 Hidraulinės mašinos 5 5 H
APPEB11193 Hidraulinės mašinos 5 5 I
APPEP11193 Hidraulinės mašinos 5 5 F
APPEP11193 Hidraulinės mašinos 5 5 I
APSVB09788 Kompleksinis projektas: (Vėdinimas ir oro kondicionavimas) 4,5 4,5 N
APPEB11112 Kompleksinis projektas 1 (Pastato inžinerinės sistemos) 5 5 F
APPEB11112 Kompleksinis projektas 1 (Pastato inžinerinės sistemos) 5 5 I
APPEB11117 Kompleksinis projektas 2 (Šilumos ir dujų tiekimas miestui) 5 5 F
APPEB11117 Kompleksinis projektas 2 (Šilumos ir dujų tiekimas miestui) 5 5 I
APPEB11188 Kompleksinis projektas 2 (Vėdinimas ir oro kondicionavimas) 5 5 F
APPEB11188 Kompleksinis projektas 2 (Vėdinimas ir oro kondicionavimas) 5 5 H
APPEB11188 Kompleksinis projektas 2 (Vėdinimas ir oro kondicionavimas) 5 5 I
APPEP11188 Kompleksinis projektas 2 (Vėdinimas ir oro kondicionavimas) 5 5 I
APPEB11120 Oro kondicionavimas 5 5 F
APPEB11120 Oro kondicionavimas 5 5 I
APPEB11126 Oro kondicionavimas 3 3 I
APPEB13827 Pastato techninių sistemų valdymas 4 4 F
APPEB13827 Pastato techninių sistemų valdymas 4 4 H
APPEB13827 Pastato techninių sistemų valdymas 4 4 I
APPEB11101 Pastatų energetika 3 3 F
APPEB11101 Pastatų energetika 3 3 I
APPEB11113 Pastatų energetikos profesinės veiklos praktika 12 12 F
APPEB11113 Pastatų energetikos profesinės veiklos praktika 12 12 I
APPEB11450 Pastatų inžinerinės sistemos 3 3 F
APPEB11062 Pastatų inžinerinės sistemos 3 3 F
APPEB11555 Pastatų inžinerinės sistemos 4 4 F
APPEB11555 Pastatų inžinerinės sistemos 4 4 H
APPEB11660 Pastatų inžinerinės sistemos 6 6 F
APPEB11558 Pastatų inžinerinės sistemos 4 4 F
APPEB11558 Pastatų inžinerinės sistemos 4 4 I
APPEB11558 Pastatų inžinerinės sistemos 4 4 H
APPEB11763 Pastatų inžinerinės sistemos 6 6 F
APPEB11555 Pastatų inžinerinės sistemos 4 4 I
APSVB10790 Pastatų inžinerinių sistemų naudojimas ir priežiūra 3 3 D
APSVB10790 Pastatų inžinerinių sistemų naudojimas ir priežiūra 3 3 N
APSVB08765 Pastatų inžinerinių sistemų naudojimas ir priežiūra 3 3 D
APSVB08765 Pastatų inžinerinių sistemų naudojimas ir priežiūra 3 3 N
APPEB11190 Pastatų inžinerinių sistemų naudojimas ir priežiūra 4 4 F
APPEB11190 Pastatų inžinerinių sistemų naudojimas ir priežiūra 4 4 H
APPEB11190 Pastatų inžinerinių sistemų naudojimas ir priežiūra 4 4 I
APPEB11090 Pastatų inžinerinių sistemų naudojimas ir priežiūra 4 4 I
APPEB11108 Pastatų mikroklimatas 6 6 F
APPEB11108 Pastatų mikroklimatas 6 6 I
APPEB11111 Pastatų šildymo sistemos 6 6 F
APPEB11111 Pastatų šildymo sistemos 6 6 I
APPEB11102 Pažintinė praktika 3 3 F
APPEB11102 Pažintinė praktika 3 3 H
APPEB11102 Pažintinė praktika 3 3 I
APPEB11184 Statinių energetinių sistemų profesinės veiklos praktika 12 12 F
APPEB11184 Statinių energetinių sistemų profesinės veiklos praktika 12 12 H
APPEB11184 Statinių energetinių sistemų profesinės veiklos praktika 12 12 I
APPEB11194 Statinių inžinerinės sistemos 4 4 F
APPEB11194 Statinių inžinerinės sistemos 4 4 H
APPEB11194 Statinių inžinerinės sistemos 4 4 I
APPEB11094 Statinių inžinerinės sistemos 4 4 I
APPEP11194 Statinių inžinerinės sistemos 5 5 I
APPEB11061 Šildymas 3 3 F
APPEB11061 Šildymas 3 3 I
APPEB11183 Šildymas ir šilumos tiekimas 5 5 F
APPEP11183 Šildymas ir šilumos tiekimas 5 5 I
APPEB11183 Šildymas ir šilumos tiekimas 5 5 H
APPEP11183 Šildymas ir šilumos tiekimas 5 5 F
APPEB11183 Šildymas ir šilumos tiekimas 5 5 I
APSVB09786 Šilumos gamyba 4,5 4,5 N
APPEB11110 Šilumos gamyba 5 5 I
APPEB11125 Šilumos gamyba 4 4 I
APPEB11110 Šilumos gamyba 5 5 F
APPEB11186 Šilumos gamybos technologijos 5 5 F
APPEB11186 Šilumos gamybos technologijos 5 5 I
APPEP11186 Šilumos gamybos technologijos 5 5 F
APPEB11186 Šilumos gamybos technologijos 5 5 H
APPEP11186 Šilumos gamybos technologijos 5 5 I
APPEB11104 Šilumos ir masės mainai 6 6 F
APPEB11104 Šilumos ir masės mainai 6 6 I
APPEB11115 Šilumos tiekimas 3 3 F
APPEB11115 Šilumos tiekimas 3 3 I
APPEB11103 Techninė termodinamika 6 6 F
APPEB11103 Techninė termodinamika 6 6 I
APPEB11181 Termodinamika ir šilumokaita 6 6 F
APPEB11181 Termodinamika ir šilumokaita 6 6 H
APPEB11181 Termodinamika ir šilumokaita 6 6 I
APPEB11051 Termodinamika ir šilumokaita 3 3 F
APPEB11051 Termodinamika ir šilumokaita 3 3 I
APPEP11181 Termodinamika ir šilumokaita 6 6 F
APPEP11181 Termodinamika ir šilumokaita 6 6 I
APPEB11109 Vėdinimas 6 6 F
APPEB11109 Vėdinimas 6 6 I
APPEB11056 Vėdinimas 5 5 F
APPEB11056 Vėdinimas 5 5 I
APSVB08785 Vėdinimas ir oro kondicionavimas 4,5 4,5 N
APPEB11185 Vėdinimas ir oro kondicionavimas 3 3 F
APPEB11185 Vėdinimas ir oro kondicionavimas 3 3 H
APPEB11185 Vėdinimas ir oro kondicionavimas 3 3 I
APPEP11185 Vėdinimas ir oro kondicionavimas 3 3 F
APPEP11185 Vėdinimas ir oro kondicionavimas 3 3 I

Universitetinės antrosios pakopos (magistrantūros) studijos

Universitetinės antrosios pakopos (magistrantūros) studijos
Modulio kodas Pavadinimas Kreditai ECTS kreditai Skyrius
APPEM11141 Aprūpinimo energija sistemos 4 4 F
APPEM11141 Aprūpinimo energija sistemos 4 4 I
APPEM11908 Atsinaujinančios energijos sistemos 7 7 F
APPEM11908 Atsinaujinančios energijos sistemos 7 7 I
APPEM11912 Atsinaujinančios energijos sistemos 6 6 F
APPEM11912 Atsinaujinančios energijos sistemos 6 6 I
APPEM11142 Atsinaujinančios energijos technologijos 7 7 F
APPEM11142 Atsinaujinančios energijos technologijos 7 7 I
APPEM11144 Atsinaujinančios energijos technologijos 9 9 F
APPEM11921 Darnus energetinis planavimas 7 7 F
APPEM11921 Darnus energetinis planavimas 7 7 I
APPEM11933 Energetikos ekonomika 5 5 F
APPEM11933 Energetikos ekonomika 5 5 I
APPEM11253 Energetinės technologijos 5 5 F
APPEM11923 Energetinių sistemų analizė 7 7 F
APPEM11923 Energetinių sistemų analizė 7 7 I
APPEM11907 Energetinių sistemų gyvavimo ciklo analizė 6 6 F
APPEM11907 Energetinių sistemų gyvavimo ciklo analizė 6 6 I
APPEM11922 Energetinių sistemų plėtros galimybių studijos 7 7 F
APPEM11922 Energetinių sistemų plėtros galimybių studijos 7 7 I
APPEM11909 Energijos poreikių vadyba 5 5 F
APPEM11909 Energijos poreikių vadyba 5 5 I
APPEM11726 Energijos poreikių vadyba 5 5 F
APPEM11726 Energijos poreikių vadyba 5 5 I
APPEM11702 Magistro baigiamasis darbas 1 (Energetikos planavimas) 3 3 F
APPEM11702 Magistro baigiamasis darbas 1 (Energetikos planavimas) 3 3 I
APPEM11703 Magistro baigiamasis darbas 1 (Energijos inžinerija) 3 3 F
APPEM11703 Magistro baigiamasis darbas 1 (Energijos inžinerija) 3 3 I
APPEM11733 Magistro baigiamasis darbas 2 3 3 F
APPEM11733 Magistro baigiamasis darbas 2 3 3 I
APPEM11735 Magistro baigiamasis darbas 3 24 24 F
APPEM11735 Magistro baigiamasis darbas 3 24 24 I
APPEM11706 Magistro baigiamasis darbas 3 (Energijos inžinerija) 3 3 F
APPEM11706 Magistro baigiamasis darbas 3 (Energijos inžinerija) 3 3 I
APPEM11730 Magistro baigiamasis darbas 1 3 3 F
APPEM11730 Magistro baigiamasis darbas 1 3 3 I
APPEM11704 Magistro baigiamasis darbas 2 (Energetikos planavimas) 3 3 F
APPEM11704 Magistro baigiamasis darbas 2 (Energetikos planavimas) 3 3 I
APPEM11705 Magistro baigiamasis darbas 2 (Energijos inžinerija) 3 3 F
APPEM11705 Magistro baigiamasis darbas 2 (Energijos inžinerija) 3 3 I
APPEM11906 Magistro baigiamasis darbas 3 (Energetikos planavimas) 3 3 F
APPEM11906 Magistro baigiamasis darbas 3 (Energetikos planavimas) 3 3 I
APPEM11715 Magistro baigiamasis darbas 4 (Energetikos planavimas) 30 30 F
APPEM11715 Magistro baigiamasis darbas 4 (Energetikos planavimas) 30 30 I
APPEM11716 Magistro baigiamasis darbas 4 (Energijos inžinerija) 30 30 F
APPEM11716 Magistro baigiamasis darbas 4 (Energijos inžinerija) 30 30 I
APPEM11911 Mokslinės veiklos praktika 3 3 F
APPEM11911 Mokslinės veiklos praktika 3 3 I
APPEM11734 Objekto aprūpinimas energija 5 5 F
APPEM11734 Objekto aprūpinimas energija 5 5 I
APPEM11904 Pastato šilumos rėžimas 7 7 F
APPEM11904 Pastato šilumos rėžimas 7 7 I
APPEM11932 Pastatų energinis efektyvumas 6 6 F
APPEM11932 Pastatų energinis efektyvumas 6 6 I
APPEM11936 Pastatų energinis efektyvumas 5 5 F
APPEM11936 Pastatų energinis efektyvumas 5 5 I
APPEM11712 Pedagoginė praktika 3 3 F
APPEM11712 Pedagoginė praktika 3 3 I
APPEM11910 Procesų ir sistemų integracija 6 6 F
APPEM11910 Procesų ir sistemų integracija 6 6 I
APPEM11729 Procesų ir sistemų integracija 6 6 F
APPEM11729 Procesų ir sistemų integracija 6 6 I
APPEM11728 Sistemų hidronika 6 6 F
APPEM11728 Sistemų hidronika 6 6 I
APPEM11924 Sistemų hidronika 6 6 I
APPEM11727 Statybinė šiluminė fizika 6 6 F
APPEM11727 Statybinė šiluminė fizika 6 6 I
APPEM11905 Šilumos mainų modeliavimas 7 7 F
APPEM11905 Šilumos mainų modeliavimas 7 7 I
APPEM11152 Techninė termodinamika 6 6 F
APPEM11143 Techninė termodinamika 5 5 F
APPEM11901 Termodinaminė analizė 6 6 F
APPEM11901 Termodinaminė analizė 6 6 I
APPEM11356 Termodinaminė energetinių sistemų analizė 6 6 F
APPEM11731 Vėdinimo aerodinamika 6 6 F
APPEM11731 Vėdinimo aerodinamika 6 6 I
APPEM11925 Vėdinimo aerodinamika 6 6 I
  • Puslapio administratoriai:
  • Genrika Rynkun
  • Egita Lapinskaitė
  • Laura Ladietaitė
  • Justė Kareivaitė