Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Aplinkos inžinerijos fakultetas Padaliniai Pastatų energetikos katedra Padaliniai Akademiko Algirdo Žukausko šilumos mainų laboratorija
Pastatų energetikos katedra (iki 2009 rugsėjo 1 d. Šildymo ir vėdinimo) įkurta 1961 m. balandžio 15 d, o jau lapkričio 11 d. joje buvo įkurta Pramonės ventiliacijos ir oro kondicionavimo laboratorija, kurios veiklą galima vertinti kaip užuomazgą šiuolaikinėms mokomosioms ir tiriamosioms laboratorijoms. Šiandieną katedra turi akademiko A. Žukausko vardo Šilumos mainų ir techninės termodinamikos, Vėdinimo ir oro kondicionavimo, Šildymo technologijųHidraulinių mašinų mokomąsias laboratorijas bei savarankiškai veikiančią Pastato energetinių ir mikroklimato sistemų tiriamąją laboratoriją. Praktiniai studentų darbai šiuolaikinėse laboratorijose turi ypatingą svarbą rengiant būsimus specialistus, todėl katedra, padedama gamybinių partnerių ir ES lėšomis, per pastaruosius metus įsigijo naujus modernius mokomuosius stendus su kompiuterizuota matavimo ir duomenų analizavimo įranga.

Šildymo technologijų laboratorija, 2103 kab.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patalpų aprūpinimo šiluma tyrimo stendai
 
Dujų slėgio reguliavimo ir apskaitos imitacinis stendas
Šildymo sistemos hidraulinio derinimo stendas
Šilumos siurblio stendas