Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Aplinkos inžinerijos fakultetas Padaliniai Pastatų energetikos katedra Padaliniai Akademiko Algirdo Žukausko šilumos mainų laboratorija
Pastatų energetikos katedra (iki 2009 rugsėjo 1 d. Šildymo ir vėdinimo) įkurta 1961 m. balandžio 15 d, o jau lapkričio 11 d. joje buvo įkurta Pramonės ventiliacijos ir oro kondicionavimo laboratorija, kurios veiklą galima vertinti kaip užuomazgą šiuolaikinėms mokomosioms ir tiriamosioms laboratorijoms. Šiandieną katedra turi akademiko A. Žukausko vardo Šilumos mainų ir techninės termodinamikos, Vėdinimo ir oro kondicionavimo, Šildymo technologijųHidraulinių mašinų mokomąsias laboratorijas bei savarankiškai veikiančią Pastato energetinių ir mikroklimato sistemų tiriamąją laboratoriją. Praktiniai studentų darbai šiuolaikinėse laboratorijose turi ypatingą svarbą rengiant būsimus specialistus, todėl katedra, padedama gamybinių partnerių ir ES lėšomis, per pastaruosius metus įsigijo naujus modernius mokomuosius stendus su kompiuterizuota matavimo ir duomenų analizavimo įranga.

Šildymo technologijų laboratorija, 2103 kab.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patalpų aprūpinimo šiluma tyrimo stendai
 
Dujų slėgio reguliavimo ir apskaitos imitacinis stendas
 
Šildymo sistemos hidraulinio derinimo stendas
 
Šilumos siurblio stendas
 
Šildymo sistemos hidraulinių srautų ir šilumos apskaitos stendas
 
 

ŠILUMOS MAINŲ IR TECHNINĖS TERMODINAMIKOS LABORATORIJA, 2415 KAB.Vertikalaus arba horizontalaus vamzdžio šilumos atidavimas vykstant natūraliai konvekcijai tyrimo stendas

Vandens sotaus garo charakteristikų tyrimo stendas
 
Oro srauto tekėjimo per tūtą tyrimo stendas

Šilumokaičio efektyvumo tyrimo stendas

Šilumos siurblio techninių charakteristikų tyrimo stendas

Dujinių kūnų termodinaminių procesų tyrimo stendas

Drėgno oro būsenos parametrų tyrimo stendas

Šilumos laidumo koeficiento nustatymo tyrimo stendas

Šilumos atidavimas orui turbulentiškai tekant vamzdžiu tyrimo stendas

VĖDINIMO IR ORO KONDICIONAVIMO MOKOMOJI LABORATORIJA, 2405 KAB.

Aukštos patalpos vėdinimo modelis
 
Oro cirkuliacijos patalpoje su išskirstytu (viršuje) ir koncentruotu (apačioje) šilumos šaltiniais tyrimo modelis
 
Vietinio siurbtuvo efektyvumo tyrimo stendas
 
 Mažo triukšmingumo vėdinimo sistemos tyrimo stendas
 
Vėdinimo sistemos aerodinaminių matavimų stendas
 
Oro ruošimo kamera su šalinamo oro šilumos atgavimu
Plokščiojo šilumokaičio šilumos atgavimo efektyvumo tyrimo stendas
Vėdinimo sistemos ortakių sandarumo klasės nustatymo bandymas
 
Mažas aerodinaminis vamzdis

Hidraulinių mašinų mokomoji laboratorija, SRK II, 8 aukštas

 
Išcentrinio siurblio veikimo režimo reguliavimo stendas
 
Išcentrinių ventiliatorių tyrimo stendas
 
Stūmoklinio kompresoriaus darbo tyrimo stendas
    • Puslapio administratoriai:
    • Genrika Rynkun
    • Egita Lapinskaitė
    • Laura Ladietaitė
    • Justė Kareivaitė