Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Mokslas

Dalyvavimas šalies mokslo programose


 
 • Nacionalinės energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2006–2010 m. programa. Projektas „Nacionalinės energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2006–2010 m. programos, vadovaujantis strateginio planavimo metodikos reikalavimais, susisteminimas ir parengimas“. Vadovas – V. Martinaitis.
 • Lietuvos 2004–2006 metų Bendrojo programavimo dokumento 2.5 priemonės ,,Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje” įgyvendinamas projektas ,,Gamtos mokslų podoktorantūrinių stažuočių (post doc‘7) sistemos sukūrimas ir įdiegimas”. 2007/08 m.m., stažuotojas – R. Gatautis (LEI), vadovas –V. Martinaitis.
 • Nacionalinės mokslo programos „Darni energetika“ projektas (http://www.lmt.lt) ir jos galimybių studija. Rengimo grupės narys – V. Martinaitis. 2006.
 • Lietuvos 2004–2006 metų Bendrojo programavimo dokumento 2.5 priemonės ,,Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje” įgyvendinamas projektas ,,Gamtos mokslų podoktorantūrinių stažuočių (post doc‘7) sistemos sukūrimas ir įdiegimas”. 2007/08 m.m., stažuotojas - R. Gatautis (LEI), vadovas – V. Martinaitis.
 • Nacionalinė energijos vartojimo efektyvumo didinimo programa. Energijos išteklių ir energijos efektyvaus naudojimo stebėsėnos, įvertinant įdiegtų energijos taupymo priemonių rezultatus valstybės mastu, taisyklių projekto parengimas. Užsakovas: LR Ūkio ministerija. Darbo vadovas - V. Martinaitis. Vykdytojai: A. Rogoža, S. Paulauskaitė. – 2006. 32 p.
 • Nacionalinės energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2006–2010 metų programos, vadovaujantis strateginio planavimo metodikos reikalavimais, susisteminimas ir parengimas. Užsakovas: LR Ūkio ministerija. Darbo vadovas - V. Martinaitis. Vykdytojai: S. Paulauskaitė, A. Rogoža, E. Jaraminienė, – 2005. 87 p.
 • Nacionalinės energijos vartojimo efektyvumo didinimo programos atnaujinimas ir tikslinimas bei jos įgyvendinimo 2006–2010 m. priemonių parengimas. Užsakovas: LR Ūkio ministerija. Darbo vadovas - V. Martinaitis, vykdytojai: E. Jaraminienė, E. Kazakevičius (CPVA), V. Grigonis, I. Valuntienė (Ekostrategija), S. Paulauskaitė, A. Rogoža, G. Šiupšinskas. – 2004. 116p.
 • Užsienio šalių patirties, rengiant ir tikslinant efektyvaus energijos vartojimo programas, analizė ir pasiūlymų nacionalinei energijos vartojimo efektyvumo didinimo programai 2006-2010 m. atnaujinti ir tikslinti.  Užsakovas: LR Ūkio ministerija. Darbo vadovas - V. Martinaitis, vykdytojai: E. Sribikytė, D. Biekša, S. Paulauskaitė, A. Rogoža, G. Šiupšinskas, I. Konstantinavičiūtė /LEI/, K. Marcinauskas /KTU/. – 2003. 99 p.

Dalyvavimas tarptautinėse mokslo

2007 – 2011 m. vykdyti / vykdomi projektai
su užsienio partneriais mokslinių tyrimų srityje
1. ECO-Life CONCERTO:
1. Programa: FP7 Cooperation Work Programme (Europos Sąjungos 7-oji mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir demonstracinės veiklos programa): Theme 5 Energy. Collaborative project. Activity Energy.8: Energy Eficiency and Savings – Area Energy 8.4. CONCERTO communities: the way to the future.
2. Projekto paraiškos / kontrakto nr. 239497. Projekto trukmė – 60 mėn. Projekto pavadinimas: Sustainable Zero Carbon ECO-Town Developments Improving Quality of Life across EU. Acronym: ECO-Life (Gyvenimo kokybės gerinimas ES vystant darnių C02 neutralių EKO-miestų plėtrą).
3. Projekto koordinatorius: COWI (Danija) Projekto partneriai: Danija (5), Švedija (1), Lietuva (6), Belgija (7), Stebėtojai: Lietuva (2). Konkretūs partneriai:
COWI A/S (DK), Høje-Taastrup Kommune (DK), Høje-Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. (DK), VEKS I/S (DK), Teknologisk Institut (DK), Det Grønne Hus - Energitjenesten (DK), 11 City Design A/S (DK), Rockwool A/S (DK), AB APTUS Electronik (SE), UAB COWI Baltic, UAB Būsto idėja, Birštono miesto savivaldybė, UAB Birštono šiluma, UAB AVSC group, Lietuvos statybininkų asociacija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra, Palangos miesto savivaldybė, Goedkope Woning (BE), Kortrijk Municipality (BE), BURO II bvba + VAS (BE), evr-Architecten bvba (BE), Ecopower bvba (BE), University of Ghent (BE).
4. Projekto biudžete numatytos lėšos - ~ 12 mln.€,  VGTU 787 tūkst. Lt. , Pastatų energetikos katedros veiklai – apie pusė šių lėšų.
5. Projekto tikslas - skatinti ir remti vietines bendruomenes ES, kurios siekia diegti darnios plėtros ir efektyvios energetikos principus. Šis projektas įgyvendins trijų bendruomenių Danijoje, Belgijoje ir Lietuvoje darnios plėtros planus. Lietuvoje Birštono mieste bus modernizuojami gyvenamieji ir visuomeniniai pastatai laikantis eko-pastatams keliamų reikalavimų. Parenkamos ir diegiamos atsinaujinančios energijos vartojimo priemonės, aprūpinimo energija sistemų integruotas valdymas. Projekte dalyvauja 25 partneriai, kurie pasidalino atsakomybes vykdant iškeltus tikslus tyrimų, taikymo, įdiegimo, valdymo bei informacijos ir patirties sklaidos srityse.
6. VGTU Pastatų energetikos katedra (buvusi Šildymo ir vėdinimo kat.) atlieka objekto aprūpinimo energija sistemos tyrimo, planavimo, optimizavimo darbus.
2. USE Efficiency:
1. Programa: Pažangi energetika Europai ("Intelligent Energy – Europe”)
2. Projekto sutarties numeris: IEE/08/526/SI2.528395. Trukmė – 32 mėn., Pradžia 2009.06. "Universities and Students for Energy Efficiency (Universitetai ir studentai už energijos efektyvumą)". Koordinatorius -Univesrity of Rome "Tor Vergata", Italija.
3. Koordinatorius - Romos universitetas Tor Vergata (University of Rome Tor Vergata), Italija; Dalyvaujančios šalys: Vokietija, Danija, Graikija, Vengrija, Airija, Italija, Lietuva, Olandija, Ispanija, Švedija ir Jungtinė Karalystė.
 • Energijos konsultantai „EnerGia-Da Ltd“, Italija;
 • Energijos konsultantai „Energy Consulting Network A/S“, Danija;
 • Malardaleno universitetas (Malardalen University), Švedija
 • Brunelio universitetas (Brunel University), JK
 • Centrinės ir rytų Europos regioninis aplinkosaugos centras (Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe), Vengrija
 • Tesalonikų Aristotelio universitetas (Aristotle University of Thessaloniki), Graikija
 • Valensijos politechnikos universitetas (Aristotle University of Thessaloniki), Ispanija;
 • Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuva;
 • Orhuso inžinerijos kolegija (Engineering College of Aarhus), Danija;
 • Dublino technologijos institutas (Dublin Institute of Technology), Airija;
 • Hafencity universitetas Hamburge (HafenCity University Hamburg), Vokietija;
 • Gyvenamųjų namų ir aplinkos institutas (Institute for Housing and Environment), Vokietija.
4. Projekto lėšos ~1,8 mln €, VGTU  PEK  ~300 000 lt.
5. Kiekvienas dalyvis (Universitetas, aukštoji mokykla) koncentruojasi ties energijos vartojimo efektyvumo didinimu universiteto pastatuose ir sukuria atitinkamą pastatų energinio auditavimo metodiką,  studentų mokymo programą, bendradarbiaujant su kitomis šalimis-dalyvėmis.
6. Pagrindinis projekto tikslas yra pagerinti universitetų pastatų energijos vartojimą, tobulinti auditavimo metodiką, mokyti studentus pasinaudoti praktinėmis priemonėmis, taip užtvirtinant jų žinias ir panaikinant netechnologinius barjerus vystant energijos vartojimo efektyvumą pastatuose.
3. DEHUMID:
1. Programa: The Sixth FP for Research and Technological Development (FP6) (6-oji bendroji programa“), FP6. Projekto pradžia: 2005.09, pabaiga: 2007.09.30.
2. Projekto sutarties numeris: No COOP-CT-2005-016957; Pavadinimas „Originali skystųjų desikantų oro sausinimo sistema“ (Novel Liquid Desiccant Dehumidification System), DEHUMID.
3. Projekto dalyviai: Koordinatorius: Pro Support B.V.  (Olandija); Projekto dalyviai:
 • Przedsiebiorstwo produkcji urzadzen chlodniczych spolka z. ograniczon /Polska;
 • Hiref s.p.a / Italia;
 • Net green development lda / Portugal;
 • Tecnica en instalaciones de fluidos s.l. / España;
 • Piw complex sp. z o.o. / Polska;
 • Istituto giordano spa. / Italia;
 • University of Nottingham  / UK;
 • Vilnius Gediminas technical university / Lietuva.
4. Projekto lėšos – 489960 €, pagal sutartį VGTU gautos lėšos 144 tūkst.lt
5. Atlikta skystųjų desikantų oro sausinimo sistemų ir jų komponentų tyrimas ir  funkcinių reikalavimų nustatymas, skystųjų desikantų oro sausinimo sistemos modeliavimas, jo rezultatų analizė ir valdymo galimybių tyrimas.
6. Pagrindinis projekto tikslas –sukurti kompaktišką ir konkurencingą oro kondicionavimo agregatą, veikiantį skystųjų desikantu pagrindu. Toks įrenginys būtų skirtas šiltam ir drėgnam pietų Europos klimatui. Desikantų taikymas oro kondicionavime leidžia praplėsti įprastinių oro kondicionavimo procesų galimybes, bei sutaupyti energijos.
7. VGTU Šildymo ir vėdinimo katedra atliko procesų matematinį modeliavimą.
Doktorantūros stažuotė
Doktorantūros stažuotė 2008 m. kovo – birželio mėnesiais 2009 Danijos Aalborgo universiteto klasterinėje įmonėje EMD International A/S (EMD) kogeneracinių jėgainių akumuliacinių bakų darbo režimų tyrimų srityje. Su šiuo universitetu ir šia įmone palaikomi ilgamečiai ryšiai energetinio planavimo, sistemų modeliavimo, specialistų rengimo  srityje.

ANKSTESNI PROJEKTAI
 • EU programa BP-6. Projektas “Novel Liquid Desiccant Dehumidification System, DEHUMID” (Originali skystųjų desikantų oro sausinimo sistema, DEHUMID).
  VGTU dalies vadovas: K. Čiuprinskas.
  Projektas vykdytas: 2005-2007 m.
 • Intelligent Energy – Europe (2003-2006). Projektas „Pastato energetinis efektyvumas Baltijos šalyse. Pažangios technologijos ir vietinė patirtis“. (Building Energy Efficiency in the Baltics. Advanced Technologies and Local Experience, BENEFIT). Vykdymo terminai – 2006 08-2006 12. Projekto VGTU dalies vadovas – V. Martinaitis.
 • Europos Komisijos programa LIFE - Environment demonstration projects. Projektas „Pastatų energetinis sertifikavimas 2002/91/EC Direktyvos kontekste” (Building energy certification in the light of Directive 2002/91/EC). 2004 01 09 - 2006 03 09. Projekto VGTU vadovas – V. Martinaitis.
 • Intelligent Energy – Europe (2003-2006). Projektas „Pastato energetinis efektyvumas Baltijos šalyse. Pažangios technologijos ir vietinė patirtis“. (Building Energy Efficiency in the Baltics. Advanced Technologies and Local Experience, BENEFIT). Vykdymo terminai – 2006 08-2006 12. Projekto VGTU dalies vadovas – V. Martinaitis.
 • Šiaurės šalių programa The Soil Cool / ReKyl. Projektas „Požeminių šalčio saugyklų įrengimas mišrioms pastatų vėsinimo sistemoms” (The NEEP project ReKyl. Underground cold Storage for hybrid cooling of buildings). 2003 03 01 - 2005 03 01. Projekto VGTU dalies vadovas - A. Skrinska.
 • Improving Human Potential. Framework 5. Nestacionarių šilumos mainų pastate eksperimentinis tyrimas. Experimental investigation of unstable heat transfer in one-cell building. Europos Saulės energijos tyrimu centras (PSA). 2003 01 10–2003 06 30. Projekto vadovas: A. Skrinska.
 • Nordic Energy Research Program „Energy Flexible Thermal Systems“. Projekto pavadinimas: Šilumos vartojimo ir tiekimo sistemų koherencinio modernizavimo planavimo algoritmas. Partneriai: Islandijos universitetas, Alborgo universitetas (Danija). 2003 01 01 – 2003 06 30. VGTU dalies projekto vadovas: V. Martinaitis. Vykdytojas: G. Šiupšinskas.

Užsakomieji mokslo darbai

 • Daugiabučių gyvenamųjų namų vidaus šilumos, karšto ir geriamojo vandens tiekimo, apskaitos, esant įvairiems šildymo ir karšto vandens sistemų tipams, medžiagos parengimas. Užsakovas: Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija. Vadovas – Romanas Savickas. 2015.
 • Inovatyvių žaliuzių faktinio efektyvumo tyrimas. Užsakovas: UAB „Saulės vėjo aruodai“. Vadovas – Giedrius Šiupšinskas. Vykdytojai: Juozas Bielskus, Dovydas Rimdžius. 2015.
 • Vėdinimo sistemos atskirų elementų pagrindinių rodiklių tyrimas. Užsakovas: UAB „Leovira“. Vadovas – Giedrius Šiupšinskas. Vykdytojai: Juozas Bielskus, Dovydas Rimdžius. 2015.
 • „PINCH analizės metodas ir jo taikymo galimybės“ kvalifikacijos kėlimo kursai 2015 12 10 – 11 (11 ak. val. APPE15305). Užsakovas: AB „ORLEN Lietuva“. Vadovas ir vykdytojas: Giedrius Šiupšinskas. 2015.
 • Daugiabučio gyvenamojo namo, adresu Vilniaus miesto sav. Vilniaus m. M. Mažvydo g. 16, atitvarų faktinių šilumos perdavimo koeficientų tyrimas. Užsakovas: UAB ,,Vilmestos projektai“. Vadovas – Giedrius Šiupšinskas. Vykdytojai: Juozas Bielskus, Karolis Januševičius. 2014.
 • Šilumos siurblio efektyvumo parametrų tyrimas ,,Campabile“ viešbutyje, adresu Minsko pl. 14, Vilnius. Užsakovas: UAB ,,Renvia“. Vadovas – Giedrius Šiupšinskas. Vykdytojai: Juozas Bielskus. 2014.
 • UAB „Salda“ pastato, esančio Šiauliuose, energijos balanso tyrimas. Užsakovas: UAB „Salda“. Vadovas – Giedrius Šiupšinskas. Vykdytojai: Juozas Bielskus. 2014.
 • Vėdinimo sistemos 4 triukšmo slopintuvų slopinamo triukšmo lygių dBA skalėje ir skirtingose oktavose eksperimentinis tyrimas. Užsakovas: UAB „MK technika“. Vadovas – Giedrius Šiupšinskas. Vykdytojai: Juozas Bielskus, Dovydas Rimdžius. 2014.
 • Vėdinimo sistemos spiralinių bei stačiakampių ortakių oro slėgio nuostolių ir jų sandarumo klasės įvertinimas taikant LST EN 12237. Užsakovas: UAB „Leovira“ Vadovas – Giedrius Šiupšinskas. Vykdytojai: Juozas Bielskus, Dovydas Rimdžius. 2014.
 • 28 daugiabučių namų investicinių planų korektūra. Užsakovas: Zarasų rajono savivaldybė Vadovas – Giedrius Šiupšinskas. Vykdytojai: Rūta Mikučionienė. Parengti 28 daugiabučių namų investiciniai planai. 2014.
 • 2012/27/ES direktyvos dėl energijos vartojimo efektyvumo nuostatų įgyvendinimas mažiausiomis sąnaudomis centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje. Užsakovas: Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija. Vadovas – Romanas Savickas. 2014.
 • Triukšmo lygio matavimas Vilniuje, Gabijos g. 53-43 ir šilumos punkte. Užsakovas: Kristina Jusel. Vadovas – Giedrius Šiupšinskas. Vykdytojai: Karolis Januševičius, Juozas Bielskus. 2013.
 • Šilo g. 60, Vilniuje esančio pasto termoviziniai tyrimai. Užsakovas: Domijonas Šniukas. Vadovas – Giedrius Šiupšinskas. Vykdytojai: Juozas Bielskus. 2013.
 • UAB „Salda“ pastato, esančio Šiauliuose, energijos balanso tyrimas. Užsakovas: UAB „Salda“. Vadovas – Giedrius Šiupšinskas. Vykdytojai: Juozas Bielskus. 2013.
 • Pučiančių durų testas derinant su termovizija. Užsakovas: Rimantas Kvedaras. Darbo vadovas: Vadovas – Giedrius Šiupšinskas. Vykdytojai: Juozas Bielskus, Karolis Januševičius. Atliktas pastato sandarumo patikrinimas pučiančiomis durimis  pagal LST EN 13829 standarto reikalavimus. 2013.
 • Zarasų rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų energijos efektyvumo didinimo galimybių studijos parengimas. Užsakovas: Zarasų rajono savivaldybės administracija. Vadovas: Eglė Jaraminienė. Vykdytojai: Darius Biekša, Eglė Jaraminienė, Vytautas Martinaitis, Giedrius Šiupšinskas, Juozas Bielskus, Alfonsas Miežėnas. 2012.
 • Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) organizavimas ir veiksmai. VšĮ „Kompetencijų akademija“. Vykdytojai: Vytautas Martinaitis, Giedrius Šiupšinskas. Rezultatas: paruoštas paskaitų ciklas UAB „Vilniaus energija“ darbuotojams. 2011.
 • Mokslo tiriamasis darbas „Tarptautinio bendradarbiavimo, skatinant naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, vertinimas“. Užsakovas: LR Ministro Pirmininko tarnyba. Vadovas: Eglė Jaraminienė. Vykdytojai: Eglė Jaraminienė ir Darius Biekša. 2011.
 • Daugiabučių namų modernizavimo programos monitoringas (2 etapas). Užsakovas - Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra. Vadovas – A. Rogoza. Vykdytojai: V. Martinaitis, G. Šiupšinskas, 2008.
 • Daugiabučių namų modernizavimo programos monitoringas. Užsakovas: Būsto ir urbanistinės plėtros fondas. Vadovas – A. Rogoža. Vykdytojas: V. Martinaitis. 2007.
 • Energijos ir energijos išteklių vartojimo audito pastatuose modelio ir teisinių rekomendacijų dėl šio modelio taikymo reglamentavimo parengimas // 2007 m. birželio 6 d. (užsakomasis) sutartis Nr. 8-205(ŪM)/2170 -MA (VGTU). Užsakovas: LR Ūkio ministerija. Darbo vadovas - V. Martinaitis. Vykdytojai: A. Rogoža, K. Čiuprinskas. – 2007. 70 p.
 • Rankraščio informacinei medžiagai (leidiniui) apie Nacionalinę energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2006–2010 metų programą ir jos įgyvendinimą parengimas //2007 m. liepos 27 d. (užsakomasis) sutartis Nr. 8-315(ŪM)/2278-MA (VGTU) Užsakovas: LR Ūkio ministerija. Darbo vadovas - V. Martinaitis. Vykdytojai: V. Misevičiūtė. – 2007. 41 p.
 • Skirstomųjų plieninių dujotiekių įrengimo taisyklių taikymo praktikoje analizė ir rekomendacijų jų patikslinimui parengimas. Mokslo darbas, 2006. Užsakovas LR ūkio ministerija. Vadovas – A. Rogoža. Vykdytojas: G. Šiupšinskas.
 • Skirstomųjų polietileninių dujotiekių įrengimo taisyklių taikymo praktikoje analizė ir rekomendacijų jų patikslinimui parengimas. Mokslo darbas, 2006. Užsakovas LR ūkio ministerija. Vadovas – A. Rogoža. Vykdytojas: G. Šiupšinskas.
 • Lietuvos pagrindinių mokyklų pastatų priežiūros ir energijos taupymo galimybių studija. Užsakovas UAB “Eksergija”. Vadovas A. Rogoža. Vykdytojai: K. Čiuprinskas, J. Čiuprinskienė. VGTU, 2005.
 • Pastatų šildymo sistemų technologinio ir ekonominio įvertinimo studija. Užsakovas: Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija. 2005 11 17 - 2006 02 28. Temos vadovas - A. Rogoža. Vykdytojas - V. Martinaitis.
 • Mokslinių tyrimų atlikimas bei STR 2.09.02:2004 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ naujos redakcijos parengimas (užsakomasis). Užsakovas: Aplinkos ministerija. Darbo vadovas: E. Juodis, vykdytojai: K. Čiuprinskas (VGTU), S. Paulauskaitė (VGTU), G. Paukštė (UAB „Viltekta“), S. Čeplinskaitė (UAB „Vilprojektas“), E. Tamošiūnas (Priešgaisrinės saugos ir gelbėjimo darbų dep.). 2004.
 • Gyvenamojo pastato Ateities 77 atitvarų realių šiluminių varžų tyrimas (užsakomasis). Užsakovas AB „Molesta“. Vadovas: V. Martinaitis. Vykdytojai: G. Šiupšinskas, K. Valančius. 2004.
 • Viešbučio Minijos g. ir Baltijos pr. sankryžoje Klaipėdoje išorinių atitvarų faktinių šilumos perdavimo koeficientų tyrimas (užsakomasis). Užsakovas UAB „Šiaulių titanas“ Vadovas: V.  Martinaitis. Vykdytojai: G. Šiupšinskas, K. Valančius. 2004.

Kvalifikaciniai mokslo darbai

 • Energiškai efektyvių pastatų ir energetinių sistemų derinių tvarumo vertinimas ir tyrimai. 2015 m. užduotis „Energiškai efektyvių pastatų energijos poreikių vertinimas“. Darbo vadovas – prof. habil. dr. V. Martinaitis. Vykdytojai: prof. habil. dr. Vidmantas Jankauskas, doc. dr. Sabina Paulauskaitė, doc. dr. Kęstutis Čiuprinskas, doc. dr. Artur Rogoža, doc. dr. Giedrius Šiupšinskas, doc. dr. Kęstutis Valančius, doc. dr. Violeta Motuzienė, dr. Darius Biekša, dr. Romanas Savickas, dr. Violeta Misevičiūtė, dr. Giedrė Streckienė, dr. Rasa Džiugaitė-Tumėnienė, dr. Rūta Mikučionienė, dr. Vygantas Žėkas, Genrika Rynkun, Sigutė Čeplinskaitė, Juozas Bielskus, Saulius Zulonas, Vilūnė Lapinskienė, Tautvydas Puidokas, Karolis Januševičius, Tadas Janušauskas, Inga Valuntienė.
 • Pastatų aprūpinimas energija, jos vartojimo būdai, sistemos ir procesai. Darbas atliktas 2010-2014 m.. Darbo vadovas - prof. habil. dr. V. Martinaitis. Vykdytojai: prof. habil. dr. Vidmantas Jankauskas, prof. dr. Egidijus Saulius Juodis, doc. dr. Kęstutis Čiuprinskas, doc. dr. Valdas Lukoševičius, doc. dr. Violeta Motuzienė, doc. dr. Sabina Paulauskaitė, doc. dr. Artur Rogoža, doc. dr. Giedrius Šiupšinskas, doc. dr. Kęstutis Valančius, dr. Darius Biekša, dr. Eglė Biekšienė, dr. Eugenijus Keras, dr. Rūta Mikučionienė, dr. Violeta Misevičiūtė, dr. Romanas Savickas, dr. Giedrė Streckienė, dr. Vygantas Žėkas, Juozas Bielskus, Rasa Džiugaitė–Tumėnienė, Karolis Januševičius, Vilūnė Lapinskienė, Tautvydus Puidokas.
 • Pastatų aprūpinimo energija ir jos naudojimo būdų, sistemų ir procesų tyrimas bei kūrimas 2013 m. užduotis Vertinimo metodų taikymo statinio inžinerinių sistemų atnaujinimui galimybių tyrimai“. Vadovas – V. Martinaitis. Vykdytojai: V. Jankauskas, E. S. Juodis, S. Paulauskaitė, K. Valančius, K. Čiuprinskas, A. Rogoža, G. Šiupšinskas, D. Biekša, V. Lukoševičius, V. Motuzienė, E. Jaraminienė, G. Streckienė, V. Misevičiūtė, E. Keras, V. Žėkas, R. Mikučionienė, V. Lapinskienė, T. Puidokas, J. Bielskus, R. Džiugaitė-Tumėnienė, K. Januševičius.
 • Pastatų aprūpinimo energija ir jos naudojimo būdų, sistemų ir procesų tyrimas bei kūrimas 2012 m. užduotis „Esamų pastatų šiluminių ir komforto rodiklių tyrimai“. Darbo vadovas V. Martinaitis. Darbo vykdytojai: V. Jankauskas, E. S. Juodis, S. Paulauskaitė, K. Valančius, K. Čiuprinskas, A. Rogoža, G. Šiupšinskas, D. Biekša, V. Lukoševičius, V. Motuzienė, E. Jaraminienė, G. Streckienė, V. Misevičiūtė, V. Žėkas, R. Mikučionienė, V. Lapinskienė, T. Puidokas.
 • Energijos sąnaudų mažinimo komfortiniam mikroklimatui pastatuose sukurti ir atsinaujinančios energijos panaudojimo galimybių tyrimai. 2011 užduotis: „Pastatų langų energetinio balanso nagrinėjimas įvertinant natūralų ir dirbtiną patalpų apšvietimą“. Vadovas – A. K. Skrinska. Darbo vykdytojai: E. S. Juodis, V. Jankauskas, S. Paulauskaitė, K. Valančius, N. Vegytė, V. Lukoševičius, G. Rynkun, V. Motuzienė, R. Džiugaitė-Tumėnienė.
 • Energijos sąnaudų mažinimo komfortiniam mikroklimatui pastatuose sukurti ir atsinaujinančios energijos panaudojimo galimybių tyrimai. 2010 užduotis: „Saulės energijos efektyvus panaudojimas pasyvių namų mikroklimato užtikrinimui“. Vadovas – A. K. Skrinska. E. S. Juodis, V. Jankauskas, S. Paulauskaitė, A. Šakmanas, K. Valančius, N. Vegytė, P. Urbonas, V. Lukoševičius, G. Rynkun, V. Motuzienė, R. Džiugaitė-Tumėnienė.
 • Pastatų aprūpinimo energija ir jos vartojimo efektyvumo tyrimai. 2010 m. užduotis „Esamų pastatų šilumos vartojimo efektyvumo vertinimo tyrimai“. Darbo vadovas – V. Martinaitis. Darbo vykdytojai: K. Čiuprinskas, A. Rogoža, G. Šiupšinskas,  D. Biekša, E. Jaraminienė, L. Kilaitė, V. Misevičiūtė, R. Mikučionienė, V. Žėkas, D. Politova.
 • Energijos sąnaudų mažinimo komfortiniam mikroklimatui pastatuose sukurti ir atsinaujinančios energijos panaudojimo galimybių tyrimai (kvalifikacinis). 2009 m. užduotis: „Efektyvaus šilumos naudojimo pastatų mikroklimatui sukurti paieškos“. Darbas vykdytas 2009 m. Vadovas – A. A. Skrinska. Vykdytojai: E. Juodis, V. Jankauskas, S. Paulauskaitė, A. Šakmanas, N. J. Vegytė, V. Lukoševičius, P. Urbonas, K. Valančius, G. Rynkun, V. Motuzienė, R. Džiugaitė.
 • Energetinių procesų pastatų inžinerinėse sistemose integravimo galimybių tyrimas (kvalifikacinis). Galutinė ataskaita už 2006–2009 m. Vadovas – V. Martinaitis. Vykdytojai: K. Čiuprinskas, A. Rogoža, G. Šiupšinskas, D. Biekša, L. Užšilaitytė, G. Streckienė, V. Misevičiūtė, R. Mikučionienė.
 • Energetinių procesų pastatų inžinerinėse sistemose integravimo galimybių tyrimas (kvalifikacinis). 2008 m. užduotis: „Procesų integracijos pastatų inžinerinėse sistemose ypatybės“. Vadovas – V. Martinaitis. Vykdytojai: V. Martinaitis, K. Čiuprinskas, A. Rogoža, G. Šiupšinskas, D. Biekša, V. Misevičiūtė, G. Streckienė, L. Užšilaitytė.
 • Energijos sąnaudų mažinimo komfortiniam mikroklimatui pastatuose sukurti ir atsinaujinančios energijos panaudojimo galimybių tyrimai (kvalifikacinis). 2008 m. užduotis: „Energijos šaltinių ir energijos poreikių pastatų mikroklimatui sukurti analizė“. Darbas vykdytas 2008 m. Vadovas – A. Skrinska. Vykdytojai: A. Skrinska, E. Juodis, S. Paulauskaitė, A. Šamanas, N Vegytė, V. Lukoševičius, P. Urbonas, K. Valančius, G. Rynkun, E. Jaraminienė, V. Sasnauskaitė.
 • Šiluminių veiksnių bei pastato dinaminių charakteristikų įtaka patalpų vidaus mikroklimatui, pastato energijos sunaudojimui bei instaliuotai galiai (kvalifikacinis, baigtas). Darbo vadovas – A. K. Skrinska. Darbo vykdytojai: E. S. Juodis, S. Paulauskaitė, A. Šakmanas, N. Vegytė, V. Lukoševičius, P. Urbonas, K. Valančius, G. Rynkun, E. Jaraminienė, V. Sasnauskaitė. 2007.
 • Energetinių procesų pastatų inžinerinėse sistemose integravimo galimybių tyrimas (kvalifikacinis). Vadovas - V. Martinaitis. Vykdytojai: K. Čiuprinskas, A. Rogoža, G. Šiupšinskas, D. Biekša, L. Užšilaitytė, V. Misevičiūtė. 2007.
 • Energetinių procesų pastatų inžinerinėse sistemose integravimo galimybių tyrimas (kvalifikacinis). Vadovas - V. Martinaitis. Vykdytojai: K. Čiuprinskas, A. Rogoža, G. Šiupšinskas, D. Biekša, L. Užšilaitytė. 2006.
 • Šiluminių ir aerodinaminių procesų tyrimai energijos tiekimo ir vartojimo sistemose (kvalifikacinis). Vadovas – A Skrinska. Vykdytojai: E. Juodis, S. Paulauskaitė, A. Šakmanas, N. Vegytė, K. Valančius, P. Urbonas, V. Lukoševičius, V. Sasnauskaitė, G. Rynkun, E. Jaraminienė, R. Savickas. 2006.
 • Pastatų energetinio auditavimo metodikos tobulinimas (kvalifikacinis, baigtas). Vadovas -V. Martinaitis. Vykdytojai: K. Čiuprinskas, A. Rogoža, G. Šiupšinskas, D. Biekša. 2005.
 • Šiluminių ir aerodinaminių procesų tyrimai energijos tiekimo ir vartojimo sistemose (kvalifikacinis). Vadovas –A. Skrinska. Vykdytojai: E. Juodis, S. Paulauskaitė, A. Šakmanas, N. Vegytė, K. Valančius, P. Urbonas, V. Lukoševičius, V. Sosnovskaja, G. Rynkun, E. Jaraminienė, R. Savickas. 2005.
 • Šiluminių ir aerodinaminių procesų tyrimai energijos tiekimo ir vartojimo sistemose (kvalifikacinis). Darbo vadovas: A. Skrinska. Darbo vykdytojai: E. Juodis, S. Paulauskaitė, B. Narbutis, A. Šakmanas, N. Vegytė, K. Valančius, P. Urbonas, K. Valančius, T. Cipkus, E. Jaraminienė, J. Čiuprinskienė, G. Rynkun. 2004.
 • Pastatų energetinio auditavimo metodikos tobulinimas (kvalifikacinis). Darbo vadovas: V. Martinaitis. Darbo vykdytojai: K. Čiuprinskas, A. Rogoža, G. Šiupšinskas, D. Biekša. 2004.
 • „Aprūpinimo šiluma sistemų gyvavimo ciklo pirminės energijos poreikiai“(kvalifikacinis). Vadovas: Vytautas Martinaitis. Vykdytojai: K. Čiuprinskas, A. Rogoža, G. Šiupšinskas. 2003.
 • Racionalus energijos naudojimas pastatų mikroklimato sistemose (kvalifikacinis, baigtas). Darbo vadovas: A. Skrinska. Vykdytojai: E. Juodis, S. Paulauskaitė, B. Narbutis, A. Šakmanas, J. Čiuprinskienė, N. Vegytė, K. Valančius, T. Cipkus. 2003.
Vykdyti ir vykdomi projektai
 
Projekto pavadinimas anglų k. ir (AKRONIMAS)
Programa
Laikotarpis
Interneto prieiga
Sustainable Zero Carbon ECO-Town Developments Improving Quality of Life across EU - ECO-Life (CONCERTO)
FP7
2009-2015
Universities and Students for Energy Efficiency (USE EFFICIENCY)
IEE
2009-2012
Bringing Retrofit Innovation to Application in Public Buildings (BRITA)
FP6
 
2008
 
Novel Liquid Desiccant Dehumidification System (DEHUMID)
FP6
2005-2007
Building Energy Efficiency in the Baltics. Advanced Technologies and Local Experience (BENEFIT)
IEE
2006
-
 
Kita informacija

Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Kita (mokslo) Universitetai ir studentai energijos efektyvumo gerinimui USE Efficiency 2009.06.01 2012.01.31 prof. habil. dr. Vytautas Martinaitis

Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Mokymosi visą gyvenimą (LLP) Atsinaujinanti energija darbo ir gyvenimo vietai RELWA 2011.01.01 2013.12.31 prof. habil. dr. Vytautas Martinaitis
 
TARPTAUTINĖS KONFERENCIJOS
 

RESPUBLIKINĖS KONFERENCIJOS
 
2015 metų balandžio 16 d. Siemens arenoje 2-osios statybos ir interjero parodos "Super Namai 2015" metu, vyko 18-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos ciklo “Mokslas – Lietuvos ateitis” teminė konferencija ,,Pastatų inžinerinės sistemos”
 
Konferencijos sekcijos (pranešimų pagrindinės temos):
 1. Patalpų mikroklimato parametrų eksperimentiniai tyrimai bei modeliavimas.
 2. Oro ruošimo įrenginių ekserginis vertinimas naudojant modeliavimo priemones.
 3. Pastatų atitvarų atnaujinimo efektyvumo gyvavimo ciklo analizės požiūriu vertinimas.
 4. Atsinaujinančių energijos išteklių ir technologijų panaudojimo galimybės, jų efektyvumo tyrimai, modeliavimas.
 5. Vandens ruošimas.
 6. Buitinių nuotekų valymo įrenginių tyrimai.
 7. Dumblo apdorojimo technologijos.
Bendras dalyvių skaičius
56
Bendras pranešimų skaičius
10
Dalyvių iš VGTU skaičius
30
Pranešimų iš VGTU skaičius
10
 
Trumpa informacija apie nagrinėtas problemas
         Pranešėjai nagrinėjo gyvenamųjų ir viešosios paskirties pastatų mikroklimato parametrų tyrimo, modeliavimo, inžinerinių sistemų energinio, ekserginio efektyvumo nustatymo klausimus. Taip pat buvo diskutuojama apie pastato atitvarų atnaujinimo efektyvumo vertinimą gyvavimo ciklo požiūriu. Pranešimuose buvo akcentuojamos aktualios problemos susijusios su atsinaujinančių energijos išteklių, ypač saulės energijos naudojimu vėsai generuoti, vėdinimo sistemų orui ruošti bei atsinaujinančią energiją naudojančių technologijų (šilumos siurblio, adsorbcinės vėsos mašinos) efektyvumo analizė. Be saulės energijos taikymo statinių inžinerinėms sistemoms pranešėjai nagrinėjo į pastatą integruotų fotovoltinių elementų panaudojimo galimybę.
Konferencijos metu pranešėjai nagrinėjo ir vandentvarkos ūkio problemas bei galimus jų sprendimo būdus. Skaityti pranešimai susiję su vandens ruošimo, nuotekų apdorojimo ir valymo tematika.
Dauguma pranešimų buvo paremti analitiniais skaičiavimais, modeliavimo bei eksperimentinių tyrimų rezultatais.
 

 
         2014 metų balandžio 11-12 d. Siemens arenoje 1-osios statybos ir interjero parodos "Super Namai 2014" metu, vyko 17-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos ciklo “Mokslas – Lietuvos ateitis” teminė konferencija ,,Pastatų inžinerinės sistemos”
 
Konferencijos sekcijos (pranešimų pagrindinės temos):
1.    Šilumos gamybos ir tiekimo pastatams problemos.
2.    Energijos vartojimo efektyvumo tyrimai.
3.    Patalpų vėsinimo sistemų tyrimai.
4.    Atsinaujinančių energijos išteklių ir technologijų panaudojimo galimybės.
5.    Buitinių nuotekų valymo įrenginių tyrimai.
 
Bendras dalyvių skaičius
61
Bendras pranešimų skaičius
20
Dalyvių iš VGTU skaičius
34
Pranešimų iš VGTU skaičius
18
Dalyvių iš užsienio skaičius ir šalys
1 (Lenkija)
Pranešimų iš užsienio skaičius ir šalys
1 (Lenkija)
 
Trumpa informacija apie nagrinėtas problemas
    Pranešėjai nagrinėjo energijos vartojimo efektyvumo problemas gyvenamuosiuose ir viešosios paskirties pastatuose, pastatų mikroklimato sistemų efektyvumą, jų įtaką komfortui bei pastatų aprūpinimo energija klausimus. Konferencijoje buvo diskutuojama apie atsinaujinančią energiją informaciniame pastato modeliavime. Pranešimuose buvo akcentuojamos aktualios problemos susijusios su energiškai efektyviais pastatais bei atsinaujinančių energijos išteklių, ypač saulės energijos naudojamos ne tik karštam vandeniui ruošti, bet ir vėsinimo, vėdinimo sistemoms bei centralizuotiems šilumos tiekimo tinklams, panaudojimo galimybių analizė. Be saulės energijos taikymo statinių inžinerinėms sistemoms pranešėjai nagrinėjo integruotą mažaenergio pastato atliekinės ir grunto šilumos panaudojimo galimybę. Konferencijos pranešėjai taip pat kalbėjo apie matavimo įrangą naudojamą energetinėms, mikroklimato sistemoms tirti.
Konferencijos metu pranešėjai nagrinėjo ir vandentvarkos ūkio problemas bei galimus jų sprendimo būdus. Skaityti pranešimai susiję su aktualia nuotekų valymo tema.
Dauguma pranešimų buvo paremti analitiniais skaičiavimais, modeliavimo bei eksperimentinių tyrimų rezultatais.
Išsamesnę informaciją apie konferenciją galite peržiūrėti VGTU tinklapyje čia
 

 
 2013 metų balandžio 25-26 d.  LITEXPO rūmuose 20-osios tarptautinės statybos ir remonto parodos "RESTA 2013" metu, vyko 16-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos ciklo “Mokslas – Lietuvos ateitis” teminė konferencija ,,Pastatų inžinerinės sistemos”
 
 

Bendras dalyvių skaičius

55
Bendras pranešimų skaičius
26
Dalyvių iš VGTU skaičius
25
Pranešimų iš VGTU skaičius
21
Dalyvių iš užsienio skaičius ir šalys (Lenkija)
9
Pranešimų iš užsienio skaičius ir šalys (Lenkija)
4
 
 
Konferencijos sekcijos (pranešimų pagrindinės temos):
 1. Šilumos gamybos ir tiekimo pastatams problemos.
 2. Energijos vartojimo efektyvumo tyrimai.
 3. Patalpų oro vėdinimo ir vėsinimo įrangos efektyvumo analizė.
 4. Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo galimybės.
 5. Vandens nuostoliai vandentiekio tinkle ir jų mažinimo priemonės.
 6. Lietaus nuotekų šalinimo ir valymo ypatumai.
 7. Vandens gerinimo įrenginių tobulinimas.
 8. Vandens kokybės kitimas vandentiekio sistemoje.
 9. Buitinių nuotekų valymo įrenginių efektyvumo tyrimai.
 
 
Trumpa informacija apie nagrinėtas problemas
   Pranešėjai nagrinėjo energijos vartojimo efektyvumo problemas gyvenamuosiuose ir viešosios paskirties pastatuose, pastatų mikroklimato sistemų efektyvumą, jų įtaką komfortui bei pastatų aprūpinimo energija klausimus. Pranešimuose buvo akcentuojamos aktualios problemos susijusios su pasyviais ir beveik nulinės energijos pastatais bei atsinaujinančių energijos išteklių, ypač saulės energijos, panaudojimo galimybių analizė.
      Konferencijos pranešėjai taip pat pristatė įvairias vandentvarkos ūkio problemas, bei galimus jų sprendimo būdus. Skaityti pranešimai susiję su aktualia nuotekų dumblo apdorojimo tema, dumblo kokybės bei cheminių medžiagų šalinimo iš dumblo galimybės.  Taip pat pristatyta lietaus nuotekų įtaka mišraus nuotakyno darbui, vamzdžių nuosėdų tyrimai bei vandens filtravimo būdų tyrimai.
Dauguma pranešimų buvo paremti analitiniais skaičiavimais, modeliavimo bei eksperimentinių tyrimų rezultatais.

MOKSLO ŽURNALAI, KURIUOSE PUBLIKUOJASI KATEDROS MOKSLININKAI
 
„ISI Web of Science“ leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį užsienyje
 
„ISI Web of Science“ leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį Lietuvoje
 

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose + 1 necituotas

 
 „ISI Proceedings“ leidiniuose
 
Konferencijų pranešimų medžiagoje
ir kt.
 
 
Pavardė, vardas
Disertacijos tema
Gynimosi data
Vadovas
Juozas Bielskus 2017 04 26 Prof. V. Martinaitis
Rasa Džiugaitė-Tumėnienė Mažaenergio vienbučio namo aprūpinimo energija integruotas vertinimas 2015 06 19 Prof. V. Jankauskas
Rūta Mikučionienė Pastato energinių savybių darnaus valdymo modelis
2014 12 04
Prof. V. Martinaitis
Vygantas Žėkas Sklypo atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių technologijų atrankos metodas 2014 12 04 Prof. V. Martinaitis
Violeta Misevičiūtė Procesų integravimo vėdinimo įrenginiuose galimybių vertinimas
2012 01 30
Prof. V. Martinaitis
Giedrė Streckienė Kogeneracinės jėgainės šilumos akumuliacinės talpos veikimo režimų tyrimai
2011 06 14
 
Prof. V. Martinaitis
Lina Užšilaitytė
2010 12 06
Prof. V. Martinaitis
Violeta Motuzienė
2010 12 06
Prof. E. Juodis
Jaraminienė Eglė
2008 11 17
Prof. E. Juodis
Biekša Darius
2008 03 06
Prof. V. Martinaitis
Savickas Romanas
Karšto vandens tiekimo sistemų pastatuose efektyvumas
2007 03 29
Prof. A. Skrinska
Valančius Kęstutis
2007 03 16
Prof. A. Skrinska
Šiupšinskas Giedrius
2007 03 16
Prof. V. Martinaitis
Rogoža Artur
Centralizuoto šilumos tiekimo tinklų analizė gyvavimo ciklo požiūriu
2003 11 28
prof. V. Martinaitis
Čiuprinskas Kęstutis
Vienbučio namo energijos sąnaudų modeliavimas ir šilumos izoliacijos paskirstymo optimizavimas
1999 12 17
prof. V. Martinaitis

Atliktos ekspertizės


 
 • A. Rogoža. 8 profesinio mokymo programų (1. Magistralinių dujotiekių eksploatavimo darbų vadovo (valstybinis kodas 560052271); 2. Magistralinių dujotiekių eksploatavimo šaltkalvio (valstybinis kodas 260052275); 3. Dujų sistemų (iki 1,6 MPa) ir magistralinių dujotiekių statybos priežiūros meistro (valstybinis kodas 560052262); 4. Dujų sistemų (iki 1.6 MPa) ir magistralinių dujotiekių montuotojo (valstybinis kodas 260052264); 5. Magistralinių dujotiekių kompresorių mašinisto (valstybinis kodas 260052272); 6. Magistralinių dujotiekių ir dujų skirstymo stoties operatoriaus (valstybinis kodas 361052261); 7. Magistralinių dujotiekių kontrolės, matavimo prietaisų ir automatikos (KMP ir A) eksploatavimo šaltkalvio (valstybinis kodas 260052274); 8. Magistralinių dujotiekių kontrolės, matavimo prietaisų ir automatikos (KMP ir A) eksploatavimo vadovo (valstybinis kodas 560052273)) ekspertizė.
 • G. Šiupšinskas. Administracinio pastato esančio Vilniuje, Perkūnkiemio g. 3 šiluminio komforto pagrindinių parametrų tyrimas ir išvados. Autorinis darbas.
 • A. Rogoža. Darbo projekto „Dvifazių sistemų taikymas šilumos mainų efektyvumo didinimui“ ekspertizė.
 • G. Šiupšinskas. Gyvenamojo pastato esančio Vilniuje, Užupyje išorinių atitvarų faktinių šilumos perdavimo koeficientų tyrimas ir išvados. Autorinis darbas.
 • G. Šiupšinskas. Gyvenamojo pastato buto esančio Vilniuje, Žadeikos g. išorinių atitvarų faktinių šilumos perdavimo koeficientų tyrimas ir išvados. Autorinis darbas.
 • G. Šiupšinskas. Parduotuvės „Drogas“ esančios Antakalnio 61 g. šildymo sistemos stovų šilumos nuostolių tyrimas ir išvados. Autorinis darbas.
 • A. K. Skrinska ir J. V. Vaitkus. Naujos pagrindinių studijų programos „Atsinaujinančių energijos šaltinių inžinerija“ ekspertizė.
 • A. K. Skrinska ir J. V. Vaitkus. Naujos magistrinių studijų programos „Atsinaujinanti energetika“ ekspertizė.
 • A. K. Skrinska. Kūrinio projektui „Augalininkystės produktų džiovinimas storame nejudančiame sluoksnyje“ ekspertizė.
 • V. Martinaitis. Paraiškos VMSF finansavimui projektui „Vėjo energetinių parametrų tyrimai ir vėjo elektrinių energijos gamybos trumpalaikė prognozė“ ekspertizė.
 • A. Skrinska. Darbo projekto „Transportinio šaldytuvo šaldymo sistemos su sumažintu iki 3 kg šaldymo agento kiekiu projektas“ ekspertizė. Dar panašių 3-jų projektų ekspertizės.
 • A. Skrinska. Studijų programos „Branduolinė energetika“ pagrindinių studijų ir magistratūros ekspertizė.
 • E. Juodis. Teismo ekspertizė dėl Pilies 18 pastato.
 • A. Skrinska. Darbo projekto „FR240 ir FR275 šaldytuvų A* ir A** projektas su įprastinės konstrukcijos kompresoriumi“ ekspertizė.
 • A. Skrinska. Darbo projekto „Dvifazių srautų taikymas kuriant energijai mažai imlias technologijas“ ekspertizė.
 • A. Skrinska. Darbo projekto „Ekologinis- ekonominis šildymo įrenginių neigiamo poveikio aplinkai erdvinis modelis“ ekspertizė.
 • A. Skrinska. Darbo projekto „Šilumos mainų, hidrodinamikos ir krizės tyrimai branduolinių reaktorių vandeniu aušinamuose reaktoriuose“ ekspertizė.
 • A. Skrinska. Darbo projekto „Automobilių ekologinių degalų su bioetanolio priedais techninių- ekonominių ir savikainos mažinimo galimybių tyrimas“ ekspertizė.
 • E. Juodis. Teismo ekspertizė pagal Vilniaus m. 3 apylinkės teismo nutartį 2007-12-15.
 • V. Martinaitis. Darbo „Atnaujintos Lietuvos energetikos strategijos projektas“ rengimo grupės narys, atsakingas už skyrių „Energijos vartojimo efektyvumo didinimas“.
 • V. Martinaitis. Paraiškos Lietuvos valstybiniam mokslo ir studijų fondui ekspertizė. Projekto pavadinimas: „Ištirti ir įvertinti daugiabučių gyvenamųjų namų patalpų temperatūros kitimą  atjungus šildymą, įvertinant eksploatacines atitvarų šilumines savybes ir sandarumą, ir pateikti rekomendacijas pastatų šildymo sistemų apsaugojimui“.
 • V. Martinaitis. Paraiškos Lietuvos valstybiniam mokslo ir studijų fondui ekspertizė. Projekto pavadinimas: „Neapšiltintų karvidžių etologiškumo gerinimo priemonių šalčių metu tyrimai“.
 • V. Martinaitis. Paraiškos Lietuvos valstybiniam mokslo ir studijų fondui ekspertizė. Projekto pavadinimas „Optinės ir šiluminės saulės spinduliuotės kontrolės galimybės ir šių savybių suderinamumo sprendimas įstiklintose atitvarose“.
 • V. Martinaitis. Paraiškos Studijų kokybės vertinimo centrui dėl finansavimo iš Lietuvos-Ukrainos dvišalio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų programos 2007-2008 m. ekspertizė. Projekto pavadinimas: „Rekomendacijų dėl gamtinių dujų apskaitos tikslumo didinimo, prognozuojant dujų parametrų ir srauto netolygumų įtaką į turbininių dujų skaitiklių paklaidas, parengimas“.
 • V. Martinaitis. Paraiškos Studijų kokybės vertinimo centrui dėl finansavimo iš Lietuvos-Ukrainos dvišalio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų programos 2007-2008 m. ekspertizė. Projekto pavadinimas: „Ukrainos ir Lietuvos savivaldybių šilumos ūkio būklės ir problemų palyginamoji analizė“.
 • V. Martinaitis. Paraiškos Studijų kokybės vertinimo centrui dėl finansavimo iš Lietuvos-Ukrainos dvišalio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų programos 2007-2008 m. ekspertizė. Projekto pavadinimas: „Rekomendacijų dėl energijos išteklių  vartojimo efektyvumo didinimo konkrečiuose alternatyviuose technologiniuose procesuose parengimas, panaudojant naujus ekologinius-energetinius indikatorius“.
 • V. Martinaitis. Paraiškos Studijų kokybės vertinimo centrui dėl finansavimo iš Lietuvos-Ukrainos dvišalio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų programos 2007-2008 m. ekspertizė. Projekto pavadinimas: „Ekologinis-ekonominis šildymo įrenginių neigiamo poveikio aplinkai erdvinis modelis”.
 • A. Skrinska. 5 ekspertizės Lietuvos mokslo fondui, 4 ekspertizės Gamtos apsaugos paramos fondui.
 • E. Juodis. Eksperto išvada apie projektą Lietuvos valstybiniam mokslo ir studijų fondui.
 • E. Juodis. Eksperto išvada Žežerun byloje, Vilniaus 3 teismui.
 • A. Rogoža. Autorinis darbas „Lietuvos renovuotų daugiabučių gyvenamųjų namų grupės šilumos suvartojimo monitoringas ir išvados“.
 • A. Rogoža. Kondensacinio ekonomaizerio įrengimas Beržės rajoninėje katilinėje. Ekspertizė.
 • A. Rogoža. Gataučių katilinės rekonstrukcija. Ekspertizė.
 • S. Paulauskaitė, E. Juodis. Kauno technologijos universiteto statybos inžinerijos krypties naujos pagrindinių studijų programos “Pastatų inžinerinės sistemos” vertinimo išvados.
 • S. Paulauskaitė dalyvavo VGTU ekspertų sudėtyje, atliekant SKVC užsakymu studiją “Universitetų pajėgumai vykdyti magistrantūros studijas.
 • G. Šiupšinskas. Daugiabučio gyvenamojo pastato esančio Sapiegos gatvėje nr. 4 išorinių atitvarų faktinių šilumos perdavimo koeficientų tyrimas.
 • G. Šiupšinskas. Gyvenamojo namo buto esančio Oginskio 24 gatvėje išorinių atitvarų faktinių šilumos perdavimo koeficientų tyrimas.
 • G. Šiupšinskas. Individualaus namo esančio Moniuškos gatvėje nr.5 išorinių atitvarų faktinių šilumos perdavimo koeficientų tyrimas.
 • G. Šiupšinskas. Pastato esančio Šv.Ignoto g. 8/29 atitvarų faktinių šilumos perdavimo koeficientų tyrimas.
 • G. Šiupšinskas. Katilinės, esančios Fabijoniškių 97a Vilniuje išorinės atitvaros faktinių šilumos perdavimo koeficientų tyrimas.
 • V. Martinatis, G. Šiupšinskas. Buto esančio Žygimantų gt. Nr. 10 bt. 25, Vilniuje šilumos ir santykinės drėgmės matavimų rezultatų ekspertizės aktas.
 • K. Čiuprinskas. Recenzija E. Isevičiaus KTU vadovėliui „Oro kondicionavimas“.
 • K. Čiuprinskas. Recenzija A.Gluosnio žinynui “Gyvenamųjų, visuomeninių ir administracinių pastatų vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemos ir jų įranga”.
 • V. Martinaitis atliko 1 ekspertizę Lietuvos mokslo premijų komitetui.
 • V. Martinaitis atliko 1 ekspertizę dviems paraiškoms Lietuvos verslo paramos agentūrai.
 • G. Šiupšinskas. Buto esančio Konstitucijos prospekto daugiabutyje išorinių atitvarų faktinių šilumos perdavimo koeficientų tyrimas. (paslauga).
 • A. Skrinska. 7 ekspertizės Lietuvos mokslo fondui, 1 ekspertizė Lietuvos mokslų akademijai, 1 ekspertizė Gamtos apsaugos paramos fondui.
 • E. Juodis. „Vėdinimas” ir „Vėdinimo sistemų projektavimas“modulių ir adaptuotos jų studijų medžiagos ekspertinių išvadų autorius. Užsakovas: Alytaus kolegija.
 • E. Juodis, E. Seibutis. Kauno technikos kolegijos statybos inžinerijos krypties pastatų santechninių sistemų neuniversitetinių studijų programos vertinimo išvados.
 • A. Rogoža. Vieno straipsnio recenzija žurnalui Journal of Civil Engineering and Management.
 • A. Rogoža. Autorių V. Martinaičio, S. Paulauskaitės, N. Vegytės, A. A. Šakmano uždavinyno “Techninė termodinamika ir šilumokaita” recenzija.
 • A. Rogoža. ,,Šildymo ir vėdinimo sistemų eksploatavimas” ir ,,Dujų tiekimas” modulių ir adaptuotos jų studijų medžiagos ekspertinių išvadų autorius. Užsakovas: Alytaus kolegija.
 • A. Rogoža. „Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų įvertinimas” ataskaitos ir išvadų autorius. Bendraautoriai: V. Martinaitis. Užsakovas: Panevėžio miesto savivaldybės administracija.
 • A. Rogoža. „Zarasų miesto bekanalių šilumos tiekimo vamzdynų faktinių šilumos nuostolių nustatymas ir palyginimas su norminiais” ataskaitos ir išvadų autorius. Užsakovas: AB “Panevėžio energija”.
 • S. Paulauskaitė recenzavo A. Gluosnio žinyną „Karšto vandens ruošimo sistemos ir jų įranga”.
 • K. Čiuprinskas. ,,Šildymas”, „Šildymo sistemų projektavimas” ir „Inžinerinių sistemų automatizavimas” modulių ir adaptuotos jų studijų medžiagos ekspertinių išvadų autorius. Užsakovas: Alytaus kolegija.
 •  A. Skrinska. 2-jų naujų studijų programų (KTU) ekspertizės Studijų kokybės vertinimo centrui.

Kita mokslinė veikla


 • V. Martinaitis. Vyriausybinės Energijos taupymo komisijos narys; Ūkio ministerijos Darbo komiteto šilumos ūkio reformai narys; Dviejų doktorantūros komitetų pirmininkas; Trijų doktorantūros komitetų narys.
 • S. Paulauskaitė. Doktorantūros komiteto narys
 • A. Skrinska. Lietuvos energetikos instituto mokslinės tarybos narys; Termoizoliacijos instituto mokslinės tarybos narys; Enciklopedijų leidybos instituto tarybos narys; Mokslo akademijos žurnalo “Energetika” red. kolegijos narys; Dviejų doktorantų komiteto pirmininkas; Septynių doktorantų komiteto narys; Vieno habilitacinio komiteto narys.
 • B. Narbutis. AB “Lietuvos dujos” mokslinės techninės tarybos narys ir specialistų grupės, kurioje įteisina užsieninę dujų įrangą Lietuvoje, narys.
 • E. Juodis. Standartizacijos departamento techninio komiteto narys.
Dalyvavimas tarptautinių konferencijų organizaciniuose komitetuose, periodinių mokslinių leidinių redakcinėse kolegijose ir kitų institucijų bei organizacijų veikloje
 • V. Martinaitis. Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir Lietuvos mokslų akademijos mokslo žurnalų „Journal of civil engineering and management” (ISSN 1392-3730) ir „Journal of environmental engineering and landscape management” (ISSN 1648-6897) redkolegijų narys. Lietuvos energijos konsultantų asociacijos prezidiumo narys. Lietuvos šilumos technikos inžinierių asociacijos prezidiumo narys, Lietuvos pramonininkų konfederacijos Energetikos komiteto narys. Respublikinės mokslinės konferencijos „Pastatų inžinerinės sistemos” mokslinio organizacinio komiteto pirmininkas (2005 03 24-25). Rygos technikos universiteto 46-osios tarptautinės mokslinės konferencijos, Energetikos ir elektrotechnikos sekcijos mokslo komiteto narys. Rygos technikos universiteto tarptautinės mokslinės konferencijos, Architektūros ir statybos sekcijos mokslo komiteto narys. Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komiteto energetikos ekspertas. Nacionalinės energetikos strategijos rengimo organizavimo ir koordinavimo priežiūros komisijos narys.
 • P. Vaitiekūnas. konferencijos „Lietuva be mokslo – Lietuva be ateities”, įvykusios Vilniuje 2005 m. kovo 24 d., organizacinio komiteto narys, žurnalo Environmental engineering and landscape management redkolegijos narys. Konferencijos The 6th International Conference Environmental Engineering (2005) pranešimų medžiagos (Volume 1 Environmental Protection Water Management and Hydraulics) ekspertas-recenzentas.
 • P. Urbonas. Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo ekspertas.
 • A. Skrinska. Lietuvos MA žurnalo "Energetika" redakcinės kolegijos narys, Visuotinės lietuvių enciklopedijos MRT narys, Termoizoliacijos instituto tarybos narys, Lietuvos energetikos instituto tarybos narys
 • E. Juodis. Žurnalo „Šiluminė technika” redakcinės kolegijos narys.
 • E. Juodis. Respublikinės mokslinės konferencijos „Pastatų inžinerinės sistemos” 2005 m. kovo 24-25 d., organizacinio komiteto narys.
 • N. Vegytė. Respublikinės mokslinės konferencijos „Pastatų inžinerinės sistemos” mokslinio organizacinio komiteto sekretorė (2005 03 24- 25).
 • V. Martinaitis -Europos Sąjungos 7-osios bendrosios mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir demonstracinės veiklos (2007 – 2013 m.)  programos (7 BP) Lietuvos skirtas „Energija“ komiteto ekspertas;
 • E. Juodis. International Society of the Built Environment Tarybos narys.
  • Puslapio administratoriai:
  • Genrika Rynkun
  • Egita Lapinskaitė
  • Laura Ladietaitė
  • Justė Kareivaitė