Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Mokslas

 
 • Miesto susisiekimo sistemų modeliavimas ir tyrimai;
 • Miesto susisiekimo sistemų ir inžinerinės infrastruktūros planavimai;
 • Teritorijų planavimo tyrimas ir darnos vertinimas: teritorijų planavimas, jų dokumentų rengimas;
 • Gyvenamų teritorijų inžinerinės infrastruktūros planavimas;
 • Subalansuota miestų plėtra;
 • Miestų ir miestelių želdinių normų rengimas;
 • Teritorijų planavimo tyrimas ir darnos vertinimas;
 • Turizmo planavimo plėtra ir procesų modeliavimas;
 • Norminių dokumentų rengimas.
 
 1. Burinskienė M. UITP Tarptautinė viešojo transporto asociacija, (International Association of Public Transport) narė nuo 2006m.
   
 2. Klibavičius A. International Federation for Housing and Planning (IFHP) Lietuvos sekcijos tarybos narys nuo 1995 m.
 
 • Gyvenamųjų teritorijų aplinkos formavimo projektai;
   
 • Miestų skaitmeninių planų ir kompiuterizuotų duomenų bazių sudarymas;
   
 • Miesto keleivinio transporto maršrutinio tinklo, eismo organizavimo ir reguliavimo projektai;
   
 • Transporto neigiamo poveikio aplinkai vertinimas;
   
 • Racionalus energetinis planavimas miesto teritorijoje;
   
 • Būsto šiltinimas ir renovacija.

Užsakomieji mokslo darbai

Prekybos centro esančio Totorių g. 8, Vilniuje, aptarnaujančio technologinio transporto triukšmo lygio tyrimai
Užsakovas: Maxima lt, UAB
Vadovas: Doc. Antanas Klibavičius
Vykdytojai: Doc. Antanas Klibavičius
Darbo tikslas: Įvertinti naujai planuojamo prekybos centro, esančio Totorių g. 8, Vilniuje aptarnaujančio technologinio transporto triukšmo lygio įtaką aplinkiniams gyvenamiesiems namams, pateikti pasiūlymus kaip sumažinti triukšmo lygį.
Atlikta: 2010 metais atlikti triukšmo lygio natūriniai matavimai dienos, vakaro, nakties metu. Pateiktos rekomendacijos aptarnaujančio transporto poveikiui - triukšmo lygiui sumažinti prie šalia esančių gyvenamųjų namų.
 
Prekybos centro esančio Dariaus ir Girėno g. 6, Kelmėje transportinio aptarnavimo studija
Užsakovas: Maxima lt, UAB
Vadovas: Doc. Vytautas Grigonis
Vykdytojai: prof. Marija Burinskienė, Vytautas Palevčius
Darbo tikslas: Įvertinti naujai planuojamo prekybos centro, esančio Dariaus ir Girėno g. 6, Kelmėje traukos potencialo įtaką aplinkinių gatvių ir sankryžų tinklui bei pateikti pasiūlymus kaip pagerinti transportinę situaciją.
Atlikta: 2010 metų sausio mėnesio pradžioje surinkta tokia informacija apie transporto infrastruktūrą: buvo atlikti pagrindiniai transporto srautų natūriniai tyrimai piko valandomis, nustatyta transporto struktūra ir manevrai sankryžose, aprašyta esama transporto eismo organizacija ir apribojimai pagal transporto rūšis ir galimus manevrus sankryžose. Patikslinti gatvių ir sankryžų techniniai parametrai, šviesoforo darbo režimai ir žalios fazės trukmė, sudarytos atitinkamos ryšių matricos, paruošta esama eismo organizavimo schema. Atliktas esamos situacijos transporto srautų modeliavimas, sukalibravus esamą būklę pagal natūrinių tyrimų gautus rezultatus. Darbo metu buvo atliktas transporto srautų vakarinio piko modeliavimas įvertinant planuojamo objekto įtaką, panaudojant “VISUM 9.34” ir “VISIM 4.10” programinę įrangą. Programinės įrangos pagalba modeliuota didžiausia apkrova vakarinio piko metu ir įvertinti tokie pagrindiniai transporto infrastruktūros modeliavimo įverčiai:“VISIM 4.10” programos pagalba sumodeliuoti 4 variantai. Modeliavimas buvo atliekamas “žingsnis po žingsnio” pradedant nuo esamos situacijos modelio kalibravimo, atskirų variantų modeliavimo ir baigiant pasiūlymų gerinančių transportinę situaciją modeliavimu.
 
Uosto krovinių gabenimo per Klaipėdos miestą galimybių studija
Užsakovas: VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija
Vadovas: prof. P.Juškevičius
Sutarties pradžia: 2005 11 24
Sutarties pabaiga: 2006 02 28
 
Geležinio Vilko ir Gerosios Vilties gatvių transportinio mazgo plėtros galimybių studija
Užsakovas: (UAB "NDX projektai") perleista UAB "Parko investicija"
Vadovas: prof. M.Burinskienė
Sutarties pradžia: 2006 05 03
Sutarties pabaiga: 2006
 
Teritorijos konversijos tarp Savanorių pr., Vingio parko ir Nėries (iki sankryžos su Rivonių gatve) įtaka Vilniaus miesto transporto sistemai studija
Užsakovas: SĮ "Vilniaus planas"
Vadovas: prof. M.Burinskienė
Sutarties pradžia: 2006 05 26
Sutarties pabaiga: 2006 06 26
 
Vilniaus miesto visuomeninio transporto organizavimo strategija iki 2011 m
Užsakovas: SĮ "Susisiekimo paslaugos"
Vadovas: prof. M.Burinskienė
Sutarties pradžia: 2006 06 07
Sutarties pabaiga: 2006 10 16
 
Klaipėdos miesto susisiekimo sistemos plėtros studija
Užsakovas: UAB "Klaipėdos miestprojektas"
Vadovas: prof. P.Juškevičius
Sutarties pradžia: 2006 05 24
Sutarties pabaiga: 2006 12 29
 
"Automobolių statymo vietų poreikio, būdų ir priemonoų nustatymas, įvertinant eismo ribojimą Neringos gyvenvietėse" galimybių studija
Užsakovas: Neringos savivaldybės administracija
Vadovas: doc. G.Paliulis
Sutarties pradžia: 2006 07 19
Sutarties pabaiga: 2006 11 20
 
Automobilių stovėjimo aikštelių Vilniaus mieste pagal nurodytą aikštelių sąrašą studija parkavimo galimybių išplėtimui ir parkavimo vietų poreikio nustatymui
Užsakovas: UAB "M.M.M. Projektai"
Vadovas: doc. G.Paliulis
Sutarties pradžia: 2006 11 16
Sutarties pabaiga: 2007 01 20
 
Geležinio Vilko ir Ukmergės gatvių transportinio mazgo įtakos Vilniaus miesto transporto sistemai įvertinimas
Užsakovas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Energetikos ir ūkio departamentas
Vadovas: prof. M.Burinskienė
Sutarties pradžia: 2004 12 01
Sutarties pabaiga: 2005 03 17
 
Uosto krovinių gabenimo per Klaipėdos miestą galimybių studija
Užsakovas: VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija
Vadovas: prof. P.Juškevičius
Sutarties pradžia: 2005 11 24
Sutarties pabaiga: 2006 01 30
 
Parengti  šalies miestų, miestelių ir kaimų gyventojų aprūpinimo sporto statiniais normas
Užsakovas: Kūno kultūros ir sporto departamentas prie LR Vyriausybės
Vadovas: prof. P.Juškevičius
Sutarties pradžia: 2005 10 28
Sutarties pabaiga: 2005 12 23
 
Geležinio Vilko ir Ukmergės gatvių transportinio mazgo įtakos Vilniaus miesto transporto sistemai įvertinimas
Užsakovas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Energetikos ir ūkio departamentas
Vadovas: prof. M.Burinskienė
Sutarties pradžia: 2004 12 01
Sutarties pabaiga: 2005 03 17

Kvalifikaciniai mokslo darbai

 
Inžinerinės infrastruktūros vystymas
Užduotis 2012 m. Inžinerinės infrastruktūros vystymas
Vadovas: Prof. Marija Burinskienė
Vykdytojai:
V. Grigonis, A. Klibavičius, E. Staniūnas, G. Paliulis, R. Ušpalytė-Vitkūnienė, J. Zagorskas, J. Jakaitis, E. Šarkienė, K. Gaučė, M. Jakimavičius, R. Skripkienė, J. Venckauskaitė, V. Palevičius, E. Skrodenis, A. Griškevičiūtė-Gečienė, M. Staniūnas, V. Buivydienė, D. Lazauskaitė, B. Vengrys, M. Gusarovienė.
Darbo tikslas: Įvertinti Lietuvos miestų inžinerinės infrastruktūros plėtros perspektyvas ir įtaką miestų darnai.
Atlikta:
Miestotvarka – tai miestų aplinkos formavimo sudėtinė dalis, kurioje sprendžiami miesto aplinkos ar paskirų miesto teritorijų inžinerinio sutvarkymo, apželdinimo, susisiekimo organizavimo, inžinerinės infrastruktūros įrengimo, vizualiosios komunikacijos, mažosios architektūros įrengimo ir pan. uždaviniai. Darnus šių posistemių vystymas ir sąveikų tyrimas yra kvalifikacinio darbo objektas. Naudoti metodai: analitiniai metodai, klasifikavimas, analogijos metodai, kiekybiniai ir kokybiniai tyrimai, ekspertų apklausos, transporto inžinerinių sistemų tyrimai/stebėjimai, daugiakriteriniai vertinimo metodai, Geografinės Informacinės Sistemos, statistinė duomenų analizė.
Gauti rezultatai.
Darbo rezultatai rodo, kad integruotas planavimas yra svarbus Lietuvos sąlygomis, tai yra naujas praktinis miesto inžinerinių sistemų planavimo būdas siekiant darnesnio miesto vystymo. Buvo susistemintos, palygintos ir išrinktos tinkamiausios rodiklių sistemos miestų inžinerinių tinklų vertinimui darnos požiūriu. Parinkti sprendimų priėmimo metodai, tinkantys gyvenamųjų teritorijų racionaliam plėtros scenarijui nustatyti. Sprendimo priėmimo metodai buvo integruoti su GIS.
 
Miesto aplinkos kokybės modeliavimas
Užduotis 2008 m. Miesto susisiekimo sistemos modeliavimas
Užduotis 2009 m. Miesto gyvenamosios teritorijos plėtros modeliavimas
Užduotis 2010 m. Miesto modeliavimo pasekmių įvertinimas
Vadovas: Prof. Marija Burinskienė
Vykdytojai:
K. Jakovlevas-Mateckis, A. Klibavičius, M. Gražvydas Paliulis, A. Mačerinskienė, V. Grigonis, A. Rimkus, R Užpalytė-Vitkūnienė, K. Gaučė, J. Zagorskas, M. Jakimavičius, E. Staniūnas, J. Jakaitis, V. Palevičius, E. Šarkienė, J. Venckauskaitė, E. Skrodenis, A. Griškevičiūtė-Gečienė, D. Lazauskaitė, V. Dūminytė, R. Skripkienė, M. Staniūnas.
Darbo tikslas: Sudaryti praktinius modelius susisiekimo sistemai ir gyvenamosios teritorijos plėtrai bei įvertinti modeliavimo pasekmes.
Atlikta:
Atliekant miesto gyvenamosios teritorijos plėtros modeliavimą buvo susistemintos, palygintos ir išrinktos tinkamiausios rodiklių sistemos gyvenamųjų teritorijų transporto sistemos vertinimui darnos požiūriu. Parinkti sprendimų priėmimo metodai, tinkantys gyvenamųjų teritorijų racionaliam plėtros scenarijui nustatyti. Sprendimo priėmimo metodai buvo integruoti su GIS. Naudojantis sukurta metodika, buvo atliktas Vilniaus miesto plėtros scenarijų vertinimas transporto sistemos požiūriu.
Surinkti rodikliai gali būti grupuojami į atskiras grupes: socialinės, ekonominės, aplinkosauginės ir kt.
Remiantis šias rodikliais atliekamas Vilniaus miesto plėtros scenarijų įvertinimas, panaudojant sprendimų priėmimo metodus, integruotus su geografinėmis informacinėmis sistemomis. Panaudojant šią rodiklių sistemą bei daugiakriterinius metodus integruotus su GIS buvo atliekamas koncentruotos plėtros, decentralizuotai koncentruotos bei ekstensyvios plėtros scenarijų vertinimas Vilniaus miestui.
Daugiakriterinių sprendimo priėmimo metodų ir GIS naudojimas, leidžia analizuoti teritorijos charakteristikas, kurias nusako kriterijai bei jų sistemos.
Atliekami sekantys žingsniai: nustatomos sistemos ribos, tiksliai apibrėžiamai darnumo kriterijai, suformuluojamas scenarijus ir variantai, išanalizuojami priežastiniai ryšiai ir numatomas konkretus pasekmių įvertinimo modelis, sprendinių poveikio analizė.
Pagrindinė indikatorių paskirtis – objektyviai nustatyti ir įvertinti kiekybinės ir kokybinės plėtros lygį. Plačiąja prasme indikatorių sistemą, reikėtų suprasti kaip instrumentą, skirtą: apibūdinti ir įvertinti miesto dalių, miesto, regiono, šalies miestų sistemų būklę, procesus ir t. t.

Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Framework 5 Transportinių tyrimų panaudojimas ir įdiegimas kvalifikacijos kėlimui PORTAL 2000.06.01 2003.06.01 prof. dr. Marija Burinskienė

Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Framework 5 Veiksmai integruojant kaimo transporto paslaugas ARTS 2002.04.01 2004.02.01 prof. dr. Marija Burinskienė

Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Kita (mokslo) Žingsnis po žingsnio į bevariklį transportą STEP BY STEP 2003.05.01 2005.04.30 prof. dr. Marija Burinskienė

Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Framework 6 Sėkmingo aukšto lygio viešojo transporto valdymo ir plėtros principai PROCEED 2006.10.01 2009.09.30 prof. dr. Marija Burinskienė

Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Framework 6 Sėkmingos keleivių sąmoningumą skatinančios akcijos ir judrumo valdymo strategijos MAX 2006.10.24 2009.10.23 prof. dr. Marija Burinskienė

CITY AND TRAFFIC

Projekto pavadinimas:  Studentų kūrybinės dirbtuvės „City and Traffic“.
Projekto pavadinimas
(anglų k.):
 Workshop „City and Traffic“
Pavadinimo santrumpa:
 -
Tarptautinė programa:
 -
Projekto pradžia:
 1995 m.
Projekto trukmė:
 Projektas organizuojamas 16 metus iš eilės.
Projekto tikslas:
Specialių teorinių žinių ir praktinių įgūdžių mainai, vykdant tarptautinį komandinį darbą, sprendžiant realias miestų planavimo ir transporto inžinerijos problemas.
Projekto veiklos:
Studentai suskirstomi į atskiras tarptautines grupeles, kurios kūrybinių dirbtuvių metu sprendžia miestų teritorijų ir transporto planavimo problemas paskirtose realių miestų probleminėse vietose. Tarptautinėms studentų grupelėms vadovauja paskirti dėstytojai.
Projekto dalyviai:
 Projekte dalyvauja studentai, besimokantys šiuose universitetuose:
 Gamtos išteklių ir gyvosios gamtos mokslų universitetas Vienoje (Austrija);
 Prahos technikos universitetas (Čekijos respublika);
 Veimaro statybos universitetas (Vokietija);
 Szechenyi Istvan universitetas  Gyore (Vengrija);
 Krokuvos technologijos universitetas (Lenkija);
 Belgrado universitetas (Serbija);
 Slovakijos technologijos universitetas Bratislavoje (Slovakija);
 Mariboro Universitetas (Slovėnija);
 Vilniaus Gedimino technikos universitetas (Lietuva).


 

VISBY

Projekto pavadinimas: Subalansuotos miestų planavimo ir plėtros gebėjimų kūrimas Lietuvoje, Rusijoje, Švedijoje ir Ukrainoje
Projekto pavadinimas
(anglų k.):
 Swedish Institute's Baltic Sea Region Exchange Program
Pavadinimo santrumpa:
 VISBY
Tarptautinė programa:
 -
Projekto pradžia:
 2010 m.
Projekto trukmė:
 3 metai
Projekto tikslas:
Sukurti Subalansuoto miestų planavimo ir plėtros studijų programas Maskvos valstybinio geodezijos ir Kijevo valstybinio statybos ir architektūros universitetams.
Projekto veiklos:
Projekto metu organizuojami seminarai, kurių metu pasidalinama teorine ir praktine patirtimi,  diegiant Europos Sąjungos darniosios plėtros viziją ir principus Švedijoje ir  Lietuvoje, diegiant Subalansuoto miestų planavimo studijų programas Stokholmo karališkajame technologijos ir Vilniaus Gedimino technikos universitetuose; praktinė teisinės bazės diegimo ir inžinerinių studijų organizavimo patirtis Maskvos valstybiniame geodezijos ir kartografijos bei Kijevo valstybiniame statybos ir architektūros universitetuose. Projekto įgyvendinimo metu numatomi dėstytojų bei doktorantų moksliniai tyrinėjimų mainai.
Projekto dalyviai:
 Projekte dalyvauja studentai, besimokantys šiuose universitetuose:
- Stokholmo karališkasis technologijos universitetas (Švedija);
- Maskvos valstybinis geodezijos ir kartografijos universitetas (Rusija);
- Kijevo valstybinis statybos ir architektūros universitetas (Ukraina);
- Vilniaus Gedimino technikos universitetas (Lietuva).


 
CIVILINĖ INŽINERIJA IR GEODEZIJA

Konferencijų paskirtis: Pristatyti mokslinius tyrimus, formuoti mokslinius įgūdžius ir dalintis moksline patirtimi civilinės inžinerijos ir geodezijos srityje.
VGTU dirba mokslininkai, kurie yra vedantieji miestų, statybos, civilinės inžinerijos ir geodezijos srityje, todėl konferencijoje pristatyti pranešimai yra aktualūs ne tik mokslui, bet ir studijų procesui. Konferencija yra kasmetinė, vyksta nuo 1999 metų.
Į konferenciją kviečiami užsienio aukštųjų mokyklų mokslininkai, su kuriais palaikomi ilgamečiai ryšiai, o taip pat Lietuvos mokslininkai, dirbantys konferencijos tematikoje.
 
Pastaraisiais metais vykusių konferencijų sąrašas:
 • 14 – oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija „CIVILINĖ INŽINERIJA IR GEODEZIJA”
          2011 Spalio 21 d., Vilnius
          Civilinės inžinerijos sekcija
 
 • 13 – oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija „CIVILINĖ INŽINERIJA IR GEODEZIJA”
          2010 Spalio 22 d., Vilnius
          Civilinės inžinerijos sekcija
 
 • 12 – oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija „CIVILINĖ INŽINERIJA IR GEODEZIJA”
          2009 Spalio 30 d., Vilnius
          Civilinės inžinerijos sekcija
 

 APLINKOS INŽINERIJA

 • 8 – oji tarptautinė konferencija „APLINKOS INŽINERIJA“
  2010 m. gegužės 19-20 d. Vilnius
  Darnios miestų plėtros sekcija
 
Šarkienė, E. Liverpulio Džono Muro universitetas, Jungtinė Karalystė. Paskaitų dėstymo vizitas pagal Erasmus programą. 2012-02-27 – 2012-03-03.
Staniūnas, M. KTH Royal Institute of Technology, Stokholmas, Švedija. Stažuotė. 2012-05-02 – 2012-05-30.
Palevičius, V. Stokholmo Karališkojo technologijos institutas (KTH), Švedija. Stažuotė. 2012-05-02 – 2012-05-30.
Griškevičiūtė-Gečienė, A. Stokholmo Karališkojo technologijos institutas (KTH), Švedija. Stažuotė. 2011-10-01 – 2011-10-29.
Venckauskaitė, J. Lundo universitetas, Švedija. Stažuotė. 2011-03-01–2011-05-01.
Klibavičius, A. TU Kaiserslautern, Transporto institutas (IM OVE), Vokietija. Kvalifikacijos kėlimas pagal ERASMUS/SOKRATES programą. Paskaitų skaitymas – 6 val. TU Kaiserslautern ir Fraunhoferio tyrimo instituto specialistams, dirbantiems miesto visuomeninio transporto srityje. Paskaitų tema „Troleibusų maršrutinio transporto privalumai“. 2010-06-21 – 2010-06-30.
Zagorskas, J. studijų ir mokslinio bendradarbiavimo tikslais pagal ERASMUS programą vyko į Valencijos Technikos universitetą Ispanijoje. 2010-05-07 – 2010-05-14.
Gaučė, K. Tarptautinė konferencija ECOMM’10 (European Conference on Mobility Management – konferencija Europos Judrumo valdymo klausimams), Gracas, Austrija, 2010 m. gegužės 5-7 d.
Gaučė, K. Tarptautinė konferencija DELTA/EPOMM (conference on mobility management and seasonal traffic flows – konferencija judrumo ir sezoninių eismo srautų valdymo klausimams), Atėnai, Graikija, 2010 m. spalio 4-5 d.
Paliulis, M. G.  Tarptautinė paroda „Inter Trafic” (Eismo organizavimas ir valdymas), Amsterdamas. Dalyvavo moksliniame seminare „Eismo saugumas ir organizavimas”. 2010 m. kovo 23-27 d.
Paliulis, M. G. Tarptautinė paroda „Inno Trans” (Viešojo transporto priemonės, valdymas ir projektavimas), Berlynas. Dalyvavo moksliniame seminare „Viešojo transporto valdymas”. 2010 m. rugsėjo 21-24 d.
Griškevičiūtė-Gečienė, A. Studentų kūrybinės dirbtuvės (workshop) „City and Traffic“. Organizatorius – Mariboro technikos universitetas (Slovėnija). Lietuvos grupės studentų vadovė. 2010 m. liepos 9-18 d., Mariboras, Slovėnija.
Griškevičiūtė-Gečienė, A. 2010 m. spalio 22-23 dienomis dalyvavo tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Reliability and Statistics in Transportation and Communciation (RelStat’10)“ Rygoje, Latvijoje. Skaitė pranešimą „Providences and Projections Regarding the Prognostication of Railway Transport Volumes from a Long-Term Perspective“.
Griškevičiūtė-Gečienė, A. 2010 m. spalio 21 dieną dalyvavo tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Transport Means 2010“, organizuojamoje Kauno technologijų universiteto, Kaune. Skaitė pranešimus „The Comparable Analysis of the Assessment of Infrastructure Projects on Lithuanian Urban and Road Transport Systems“ ir „Forecasting of Volumes of Local and International Passenger Transportation in Negative Development Conditions“.
Skrodenis, E. Lundo universitetas, Švedija. Stažuotė. 2010-01-12 – 2010-02-13.
 
2012 m. Urbanistinis forumas Nr. VI
„Šiuolaikiški miestai ir miesteliai: situacija, tendencijos, vizija“
 

VI Lietuvos urbanistinio forumo pranešimai

VI Lietuvos urbanistinis forumas
 
Vilniaus Gedimino technikos universitetas kartu su Aplinkos ministerija ir kitais partneriais organizavo VI Lietuvos urbanistinį forumą – „Šiuolaikiški miestai ir miesteliai: situacija, vystymosi tendencijos, vizija“. Forumas įvyko 2012 metų lapkričio 15 dieną Vilniuje, Saulėtekio al. 11, VGTU.

Forumo tikslas: kompleksiškai pažvelgti į Lietuvos miestų ir miestelių plėtros, jų urbanistinių struktūrų atnaujinimo problemas pagal darnios plėtros principus, įvertinti esamą situaciją ir nubrėžti ateities gaires.
Renginyje patarta, kaip siekti, kad Lietuvos miestai ir miesteliai būtų gražūs, gyvybingi, kad pagerėtų žmonių gyvenimo sąlygos, racionaliai ir taupiai būtų naudojami gamtiniai, kultūriniai bei energiniai ištekliai; kaip sustabdyti chaotišką miestų plėtrą, skatinti centrų gyvybingumą; kokia turėtų būti urbanistinė Lietuvos politika, teritorijų planavimo sistema, kuri užtikrintų darnią plėtrą, skatintų veiksmus ir pastangas efektyviai modernizuoti miestų teritorijas.
Forumo tematika: Europos Sąjungos ir Jungtinių Tautų urbanistinės politikos kryptys; urbanistinių struktūrų atnaujinimas, susitraukiančių miestų erdvinės struktūros pokyčiai; finansinės, ekonominės priemonės ir mechanizmai prioritetiniams urbanistiniams uždaviniams spręsti; socialiniai demografiniai pokyčiai ir Lietuvos miestų perspektyva; kultūros paveldo ir kraštovaizdžio saugojimas bei plėtra.
 

VI Lietuvos urbanistinis forumas (leidinys)

 
 

VI Lietuvos urbanistiniame forume skaityti pranešimai, bet leidinyje nepublikuoti

 
Marius Narmontas
LR aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo, urbanistikos ir architektūros departamentas
 
Paulius Kulikauskas
Jungtinių Tautų „Habitat“ programos patarėjas
 
Robertas Dargis
Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos prezidentas,
Mindaugas Statulevičius
Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos direktorius
 
Artūras Blotnys
Vilniaus miesto savivaldybės vyr. architektas, Miesto plėtros departamento direktorius
 
Augis Gučas
UAB „Urbanistika“, architektas
 
Konstantinas Jakovlevas-Mateckis
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Miestų statybos katedra
 
Eugenijus Kęstutis Staniūnas
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Miestų statybos katedra
 
Inga Bartkevičiūtė
UAB „BGI CONSULTING“ direktorė
Jonas Jatkauskas
UAB „BGI CONSULTING“, Viešosios politikos skyriaus vadovas
  • Puslapio administratoriai:
  • Andrius Barauskas
  • Vaida Vabuolytė
  • Egita Lapinskaitė
  • Laura Ladietaitė
  • Justė Kareivaitė