Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Aplinkos inžinerijos fakultetas Padaliniai Kelių katedra Padaliniai Kelių tiesybos medžiagų mokomoji laboratorija
Keių tiesybos medžiagų mokomoji laboratorija
Kelių tiesybos medžiagų mokomoji laboratorija susideda iš mokomosios klasės, gruntų laboratorijos ir bitumų laboratorijos.
 • Mokomojoje klasėje vyksta dieninių studijų bei neakivaizdininkų pratybos.
 • Gruntų laboratorijoje vyksta granuliometrinės sudėties, grunto rūšies, filtracijos koeficiento, dalelių formos ir ploštumo rodiklių nustatymo, grunto takumo ir plastiškumo, Proktoro tankio nustatymo laboratoriniai darbai.
 • Bitumų laboratorijoje vyksta asfalto mišinio didžiausio tankio, tariamojo tankio, sutankinimo, Takumo ir pastovumo pagal Maršalą laboratoriniai darbai, asfalto kerno sluoksnių storio matavimo laboratoriniai darbai.


 
 
  • Puslapio administratoriai:
  • Ineta Lingytė
  • Guoda Varžgalytė
  • Egita Lapinskaitė
  • Laura Ladietaitė
  • Justė Kareivaitė