Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Vaizdo medžiaga apie studijas Geodezijos ir kadastro katedroje

Kita informacija

Kryptingas tikslo siekimas padėjo marijampolietei sukurti sėkmingą verslą

STUDIJOS GEODEZIJOS IR KADASTRO KATEDROJE


Moksleivius ir mokslus baigiančius matavimų, aplinkos, statybos inžinerijos, kartografijos ir geografinės informacijos sistemos, geografijos, gamtinės geografijos, kraštotvarkos, žemėtvarkos, hidrotechninės statybos inžinerijos, geologijos bakalaurus kviečiame atvykti į Geodezijos ir kadastro katedrą Vilniaus Gedimino technikos universitete pasikonsultuoti dėl priėmimo galimybių, daugiau sužinoti apie siūlomas studijų programas, susipažinti su katedros darbuotojais, apžiūrėti mokymosi erdves ir gauti daugiau kitos jums aktualios informacijos.
Mielai priimsime moksleivių grupes pabendrausime, pristatysime studijas, studijose naudojamą instrumentinę, programinę bazę, aptarsime laisvalaikio ir apgyvendinimo studijų metu galimybes.
Galime pasiūlyti pažintines paskaitas, tokias kaip: Skaitmeninių žemėlapių sudarymas; Stačiakampių koordinačių ir kitų taško charakteristikų nustatymas  topografiniame žemėlapyje; Pastatų 3D modeliavimas; Geografinių Informacinių Sistemų (GIS) pristatymas; Objektų lazerinis skenavimas; Objekto geografinių koordinačių nustatymas ir kt. Paskaitų ir praktinių užsiėmimų temas galite siūlyti ir patys. 

Jeigu norite mus aplankyti, susisiekite su Geodezijos ir kadastro katedros administracija.
Geodezijos ir kadastro katedros administracija
Aplinkos inžinerijos fakulteto 706 kabinetas
Saulėtekio al. 11,
LT-10223 Vilnius
Tel. (8 5) 274 4073
El. paštas gkk@vgtu.lt

Geografinių Informacinių Sistemų (GIS) diena (2017)

Naujos patirtys Geodezijos studijose

Aplinkos inžinerijos fakulteto Geodezijos ir kadastro katedros trečio kurso studentai studijuoja fotogrametrijos studijų dalyką. Fotogrametrija, tai matavimų technologija, kai fizinių objektų padėtis ar įvairių reiškinių lemiamas padėties pokytis nustatomas neprisiliečiant prie objekto. Objektų erdvinė padėtis ir dydis randami netiesioginiais matavimais pagal fotografinius vaizdus, gautus fotografuojant nuo žemės paviršiaus, iš lėktuvo (orlaivio) ar iš palydovinių sistemų. Ši matavimų technologija glaudžiai siejasi su aviacija, todėl 2017-11-06 dieną bepiločio orlaivio įrangą studentams pristatė Antano Gustaičio Aviacijos instituto prodekanas, Aeronautikos inžinerijos katedros lektorius Linas Gelažanskas. Atliktas bandomasis skrydis virš Aplinkos inžinerijos fakulteto pastato, iš fotonuotraukų sugeneruotas pastato ir teritorijos 3D modelis ir pristatyti kiti to paties pobūdžio darbų pavyzdžiai. Studentai praktiškai susipažino su fotogrametrijai pritaikyta įranga ir darbų pobūdžiu. Ateityje žadame bendrą veiklą plėtoti ir į bendrus projektus įtraukti ne tik katedrų dėstytojus, bet ir studentus.

Fotogrametrija. 3D vietovės modelio sudarymas

Vaizdo medžiaga apie studijas katedroje

GEODEZINIAI MATAVIMAI

2014 metai labai derlingi Geodezijos ir kadastro katedrai

2014.11.12 daktaro disertacija apgynė Lauryna Šiaudinytė.
2014.12.18 daktaro disertacijas apgynė Lina Papšienė ir Rosita Birvydienė.
Nuoširdžiai sveikiname jaunas technikos mokslų daktares , linkime siekti naujų aukštumų moksle ir asmeniniame gyvenime.
 
  • Puslapio administratoriai:
  • Jūratė Sužiedelytė Visockienė
  • Česlav Vilkevič
  • Egita Lapinskaitė
  • Laura Ladietaitė
  • Justė Kareivaitė