Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Apie Kalibravimo laboratoriją

1996 m. Kyviškių oro uoste įrengta didelio tikslumo kalibravimo bazė elektrooptiniams tolimačiams tirti. Bazės ilgis 1320 m, jos sekcijų ilgiai 100 m, 260 m, 760 m, 180 m ir 20 m. Bazė išmatuota elektrooptiniu tolimačiu ME 5000. Matavimus atlikti padėjo Suomijos Geodezijos institutas.
2000 m. sausio 31 d. VGTU rektorato nutarimu, pritariant Valstybinei Geodezijos ir kartografijos tarnybai, Geodezijos institute įsteigta Kalibravimo laboratorija.
2001 m. Kyviškių bazėje įrengti papildomi ženklai. Bendradarbiaujant su Suomijos Geodezijos instituto specialistais, atlikti labai tikslūs kampiniai matavimai bei Kyviškių kalibravimo bazės pakartotinė sietis su ilgio etalonu.
Laboratorijoje įrengtas elektroninių tolimačių ciklinės pataisos nustatymo stendas, parengtos kompiuterinės programos neapibrėžčių skaičiavimams.
 
Gauti Suomijos geodezijos instituto Nacionalinės standartų laboratorijos kalibravimo sertifikatai, sudarytos elektroninių tolimačių patikros ir kalibravimo metodikos. Parengtas laboratorijos „Kokybės vadovas”, kuriame pateikta laboratorijoje veikianti kokybės sistema bei kokybės politikos vykdymo priemonės, nurodyti kokybės sistemos elementai ir jų tarpusavio ryšiai.
2001 m. Lietuvos nacionalinis akreditacijos biuras laboratorijai įteikė akreditacijos pažymėjimą. Akreditacijos sritis – elektroninių tolimačių kalibravimas.
Laboratorijoje atliekamas elektroninių toliamačių kalibravimas ir patikra.
Laboratorija atitinka ISO 17025 standarto reikalavimus.
Kalibravimo laboratorija:
Saulėtekio al. 11, 10223 Vilnius
 
Telefonas (8 5) 274 4705
Vietinis telefonas 9121
El. paštas gi@vgtu.lt
Kabinetas SRA-II 210
 
Arūnas Būga, kokybės vadybininkas
Kontaktai
Telefonas (8 5) 274 4705
Vietinis telefonas 9705
El. paštas arunas.buga@vgtu.lt