Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Mokslas

 • Valstybinio geodezinio pagrindo sudarymo ir plėtros technologijų tobulinimas
 • Lietuvos teritorijos gravitacijos lauko tyrimas
 • Lietuvos teritorijos geomagnetinio lauko tyrimas
 • Globalinės navigacinės palydovinės sistemos (GNPS) tinklų sudarymas
 • Lietuvos valstybinio gravimetrinio tinklo sudarymas
 • Lietuvos valstybinio geodezinio vertikaliojo tinklo sudarymas
 • Lietuvos teritorijos geoido modeliavimas ir tyrimas
 • Nuolat veikiančių GNPS stočių tinklo palaikymas ir plėtra
 • Geodinaminių procesų tyrimas
 • Fotogrametrinių metodų taikymai
 • Geodezinių matavimo prietaisų kalibravimo metodų tyrimas ir taikymai
 • Tyrimai inžinerinės geodezijos srityje
„Mechatroninių matavimo sistemų su nanometrine skyra kalibravimo metodų, teorijos ir priemonių kūrimas, tyrimas ir taikymai“
 
 
 
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Geodezijos institute vykdomas projektas Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-102 „Mechatroninių matavimo sistemų su nanometrine skyra kalibravimo metodų, teorijos ir priemonių kūrimas, tyrimas ir taikymai“
Projekto Įgyvendinimo laikotarpis: 2011.03.24 - 2015.03.23
Siekiant užtikrinti tolimesnę technikos bei technologijos tobulėjimą, būtina užtikrinti nuolatinį kampinių bei linijinių matavimų tikslumo didinimą bei matavimų neapibrėžties mažinimą. Ypatingai tai svarbu šiuo metu, kai matavimai vis dažniau vykdomi nanometrų srityje. Tokie matavimai neįmanomi be mechanikos, elektronikos bei matavimų teorijos simbiozės, todėl ypač tiksliuose matavimuose būtina taikyti mechatronikos principus ir jų pagrindu suskurtas sistemas bei įrengimus.
Šiuolaikinėse matavimo sistemose neįmanoma apsieiti be mechatroninių elementų panaudojimo. Šiuolaikinės mechatroninės sistemos geba jautriai reaguoti į aplinką, yra lanksčiai programuojamos ir lengvai valdomos per fiksuotą ar bevielį ryšį, pasižymi didžiule taikymo įvairove, nes jų elementams naudojamos „protingos“ medžiagos. Naujos medžiagos bei technologijos dažnai leidžia supaprastinti bei atpiginti matavimo prietaisus ir sistemas neprarandant jų tikslumo.Aukšto tikslumo kampinių bei linijinių matavimų prietaisai bei sistemos šiuo metu plačiai taikomos gamyboje, geodezijoje, medicinos prietaisuose ir kt.
Šio projekto eigoje numatoma tobulinti bei tirti jau esamų matavimo priemonių bei sistemų tikslumą tinkamai jas kalibruojant, taikant naujus kalibravimo prietaisus, principus bei teoriją.Taip pat numatoma kurti naujus matavimo principus bei jais besiremiančius prietaisus. VGTU jau šiuo metu yra atliekami bandymai taikant naujus matavimo principus siekiant užtikrinti matavimų tikslumą. Projekto vykdytojai ir partneriai plėtos mechatronikos tyrimus ir tokiu būdu prisidės prie Lietuvos pramonės konkurencingumo didinimo ir aukštųjų technologijų gaminių kokybės ir tikslumo didinimo.
 
Projektas Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-102 „Mechatroninių matavimo sistemų su nanometrine skyra kalibravimo metodų, teorijos ir priemonių kūrimas, tyrimas ir taikymai“ finansuojamas pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto "Tyrėjų gebėjimų stiprinimas" VP1-3.1-ŠMM-07-K priemonę "Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)".

Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Framework 5 Europos jūrų lygio tarnybos infrastruktūros tyrimai ESEAS-RI 2002.11.01 2005.10.31 prof. dr. Eimuntas Kazimieras Paršeliūnas

Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Framework 5 GPS stočių panaudojimo geodezijoje ir navigacijoje tyrimas ESAS-RI 2002.10.01 2005.10.31 prof. dr. Eimuntas Kazimieras Paršeliūnas

Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Mokymosi visą gyvenimą (LLP) TOPCART - IP - Geometric Documentation of Heritage: European integration of technologies TOPCART 2009.01.01 2009.12.01 prof. dr. Eimuntas Kazimieras Paršeliūnas

Programa Pavadinimas Santrumpa Projekto pradžia Projekto pabaiga Projekto VGTU dalies vadovas
Interreg IIIC Europinės padėties nustatymo sistema - tarpregioninis bendradarbiavimas EUPOS-IRC 2006.11.01 2007.12.31 Arūnas Būga
Dalyvavimas tarptautinėse mokslo programose
 • Tarptautinės geodezijos asociacijos programa. Projektas EUREF POL 92. Koordinatorius: Tarptautinė geodezijos asociacija. Partneriai užsienyje: Europos šalių mokslo institucijos.
 • Tarptautinės geodezijos asociacijos programa. Projektas EUREF BAL 92. Koordinatorius: Tarptautinė geodezijos asociacija. Partneriai užsienyje: Europos šalių mokslo institucijos.
 • Šiaurės šalių geodezijos komisijos programa. Projektas „Baltijos jūros lygis“ (BSL, Baltic Sea Level). Koordinatoriai: Tarptautinė geodezijos asociacija, Šiaurės šalių geodezijos komisija. Partneriai užsienyje: Baltijos jūros regiono šalių – Danijos, Švedijos, Suomijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos – mokslo institucijos.
 • Šiaurės šalių geodezijos komisijos programa. Projektas „Geoido tyrimai“ (Investigation of Geoid). Koordinatoriai: Tarptautinė geodezijos asociacija, Šiaurės šalių geodezijos komisija. Partneriai užsienyje:  Baltijos jūros regiono šalių – Danijos, Švedijos, Suomijos, Estijos, Latvijos,  Lenkijos – mokslo institucijos.
 • Dvišalis projektas „Kooperavimosi infrastruktūra ir Vilniaus municipaliteto geoinformacinė sistema“ (Cooperation Infrastructure and Vilnius Municipal Geoinformation System). Koordinatoriai: AB Fjellanger Widerøe (Norvegija). Partneriai užsienyje: AB Fjellanger Widerøe.
 • Danijos Valstybinės geodezijos ir kadastro tarnybos (KMS) programa. Koordinatoriai: KMS, VGKT, VGTU Geodezijos institutas. Projektas „Ignalinos kontrolinis tinklas“ (Ignalina Control Network), kompanija RAMBØLL, kompanija Nellemann & Bjørnkjær (Danija).
 • Danijos Valstybinės geodezijos ir kadastro tarnybos programa. Koordinatoriai: KMS, VGKT, VGTU Geodezijos institutas. Projektas „Lietuvos valstybinė aukščių sistema“ (National Height System of Lithuania). Partneriai užsienyje: KMS, „Kampsax Geoplan“ (Danija).
 • Danijos Valstybinės geodezijos ir kadastro tarnybos programa. Koordinatoriai: KMS, VGKT, VGTU Geodezijos institutas. Projektas „Gravimetriniai matavimai Lietuvoje“ (Gravity Survey in Lithuania). Partneriai užsienyje: KMS, „Kampsax Geoplan“ (Danija).
 • Daugiašalis projektas „GPS stočių panaudojimo geodezijoje ir navigacijoje tyrimas“ (Investigation of permanent GPS stations usage for the geodesy and navigation). Koordinatoriai: Tarptautinė geodezijos asociacija ir Onsalos kosminė observatorija (Švedija). Partneriai: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Lietuvos civilinės aviacijos direkcija, VGTU A. Gustaičio aviacijos institutas, Onsalos kosminė observatorija.
 • Tarptautinės geodezijos asociacijos programa. Projektas „Europos vertikalusis tinklas“ (EUVN,  European Vertical GPS Reference Network). Koordinatorius: Tarptautinė geodezijos asociacija. Partneriai užsienyje: Europos šalių mokslo institucijos.
 • Daugiašalis projektas „Geodinaminiai tyrimai geodeziniais, gravimetriniais ir magnetiniais metodais“ (Geodinamic research by geodetic, gravimetric and magnetic methods). Koordinatoriai: Lenkijos Geodezijos ir kartografijos institutas, VGTU Geodezijos institutas, Baltarusijos geologijos institutas. Partneriai užsienyje: Lenkijos Geodezijos ir kartografijos institutas.
 • Šiaurės šalių geodezijos komisijos programa. Projektas „Baltijos jūros aerogravimetrinė nuotrauka“ (Baltic sea aerogravity survey). Partneriai užsienyje: Baltijos jūros regiono šalių – Danijos, Švedijos, Norvegijos, Suomijos, Estijos, Latvijos – mokslo institucijos.
 • „Absoliutiniai sunkio matavimai“ (Absolute gravity measurements). Koordinatoriai: Suomijos Geodezijos institutas, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, VGTU Geodezijos institutas.
 • „Kyviškių kalibravimo bazės matavimas“ (Measurement of the Kyviškes calibration baseline). Koordinatoriai: Suomijos Geodezijos institutas, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, VGTU Geodezijos institutas. Partneriai užsienyje: Suomijos Geodezijos institutas.
 • Tarptautinės geodezininkų federacijos (FIG) programa. „Struvės meridiano lanko punktų įtraukimas į UNESCO pasaulio paminklų paveldo sąrašą“ (Struve Geodetic Arc as an International Heritage Monument). Koordinatoriai: FIG, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.
  • Puslapio administratoriai:
  • Evelina Zigmantienė
  • Egita Lapinskaitė
  • Laura Ladietaitė
  • Justė Kareivaitė