Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

anotacijos

Studento vardas, pavardė Baigiamojo darbo pavadinimas Baigiamojo darbo vadovas Anotacija
2017 metų bakalauro baigiamųjų darbų anotacijos
Algimantas Drulia Biojėgainės diegimas UAB „Baušų ūkis“ dr. Tomas Januševičius
Inga Nastajūtė Aplinkosauginės būklės vertinimas ir gerinimas UAB „Akadas“ dr. Vaida Šerevičienė
Vilius Palionis UAB „IDW baldai“ aplinkosauginės būklės vertinimas ir gerinimas doc. dr. Rasa Vaiškūnaitė
Silvija Semsytė Oro taršos prevencijos ir mažinimo priemonių taikymas Varėnos mieste doc. dr. Rasa Vaiškūnaitė
Kristina Vitkutė Statybos atliekų apdorojimo technologijų diegimas ir karjero rekultivavimas UAB „Gasta“ doc. dr. Eglė Marčiulaitienė
Erika Simanavičiūtė UAB „Utenos šilumos tinklai“ aplinkosauginės būklės vertinimas ir esamų problemų inžineriniai sprendimai dr. Audronė Mikalajūnė
Jūratė Matulionytė Kupiškio miesto kuro ir trąšų bazės teritorijos valymas ir aplinkosauginis vertinimas dr. Mantas Pranskevičius
Gaudenis Kybartas Aplinkosauginių technologijų taikymas „Minties“ gimnazijoje Vilniaus mieste doc. dr. Aušra Zigmontienė
Tomas Gecevičius Naujųjų Valkininkų katilinės aplinkosauginis vertinimas ir gerinimas Aleksandras Chlebnikovas
Rūta Gadišauskaitė Aplinkosauginių priemonių diegimas individualiame name doc. dr. Dainius Paliulis
Vilmantas Andrukonis ŽŪB „Žaugėdai“ aplinkosauginės būklės vertinimas ir gerinimas doc. dr. Rasa Vaiškūnaitė
Giedrė Lapaitė Klaipėdos regione buityje susidarančių pavojingųjų atliekų surinkimo ir tvarkymo galimybės doc. dr. Aušra Zigmontienė
Miglė Jankauskaitė Utenos miesto oro taršos problemų analizė ir sprendimas taikant viešojo administravimo priemones dr. Audronė Mikalajūnė
Ieva Cataldo Vilniaus miesto tekstilės atliekų susidarymo, tvarkymo ir panaudojimo galimybių analizė doc. dr. Aušra Zigmontienė
Jurgita Aleknaitė Užterštos garažų teritorijos dirvožemio cheminių savybių vertinimas ir valymo metodų taikymas dr. Vaida Šerevičienė
Kristina Klepaitė Anykščių miesto paviršinių nuotekų susidarymo aplinkosauginis vertinimas ir valymo technologijų taikymas dr. Vaida Šerevičienė
Martynas Kliukas AB „Plasta“ aplinkosauginės būklės vertinimas ir gerinimas doc. dr. Dainius Paliulis
Deimantė Gotautaitė Pastato energetinio efektyvumo didinimas panaudojant atsinaujinančius energijos šaltinius ir aplinkosauginis vertinimas dr. Mantas Pranskevičius
Karolina Chatkevičiūtė Elektros ir elektroninės įrangos atliekų prevencijos ir tvarkymo organizavimas Širvintų rajone doc. dr. Aušra Zigmontienė
Vita Kazlauskaitė AB „Vilniaus paukštynas“ aplinkosauginės būklės vertinimas ir gerinimas doc. dr. Jolita Bradulienė
Tomas Vileikis Aplinkosauginės būklės gerinimo priemonių diegimas Viešvienų miestelyje doc. dr. Aušra Zigmontienė
Edita Šiaulytė AB „Šiaulių energija“ aplinkosauginės būklės vertinimas bei gerinimas doc. dr. Jolita Bradulienė
Povilas Simanavičius UAB „Vita Baltic International“ taršos vertinimas ir naujų technologijų diegimas doc. dr. Jolita Bradulienė
Rūta Remeikytė ŽŪB „Vazniškiai“ aplinkosauginės būklės vertinimas ir gerinimas doc. dr. Dainius Paliulis
Andrej Naimušin Autotransporto keliamos oro taršos ir triukšmo mažinimo priemonių diegimas Vilniaus miesto M. Lietuvio gatvėje doc. dr. Raimondas Grubliauskas
Eva Grigorjeva Aplinkosauginių inžinerinių sprendimų diegimas, įgyvendinant pasyvaus namo koncepciją doc. dr. Dainius Paliulis
Rūta Bielevičiūtė Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apdorojimo technologijų diegimas UAB „Metalo laužas“ atliekų tvarkymo aikštelėje Jonavos mieste doc. dr. Eglė Marčiulaitienė
Ingrida Molnerytė Aplinkosauginių priemonių taikymas UAB „Alkesta“ doc. dr. Dainius Paliulis
Ringailė Vaškelienė Aplinkosauginių įrenginių diegimas Algimanto Vaškelio gyvulininkystės ūkyje doc. dr. Rasa Vaiškūnaitė
Simona Žilvinskaitė Aplinkosauginės būklės vertinimas ir gerinimas Vilniaus tarptautinio oro uosto gyvenamoje aplinkoje doc. dr. Raimondas Grubliauskas
Vytautas Šakinis UAB „Žemaitijos grūdai“ aplinkosauginės būklės vertinimas ir gerinimas doc. dr. Raimondas Grubliauskas
Brigita Šalčiūnaitė UAB „Ukmergės vandenys“ nuotekų dumblo apdorojimo įrenginių diegimas doc. dr. Eglė Marčiulaitienė
Eglė Vilkelytė „Lietuvos elektrinė“ Elektrėnų komplekso aplinkosauginis vertinimas ir gerinimas doc. dr. Eglė Marčiulaitienė
Ignas Matulevičius Šiaudų biokuro katilinės diegimas Didžiosios Riešės kaime Aleksandras Chlebnikovas
Gedmintas Briedis Statybos ir griovimo atliekų tvarkymo technologijų diegimas Vilniaus mieste doc. dr. Aušra Zigmontienė
2017 metų magistro baigiamųjų darbų anotacijos
Vilma Živelytė Naftos angliavandeniliais užteršto dirvožemio bioremediacijos, naudojant silicio nanokompozitus, tyrimai prof. dr. Saulius Vasarevičius
Kristina Pilžis Naftos produktų sklaidos vandens paviršiumi ribojimo oro srautu vertinimas doc. dr. Vaidotas Vaišis
Ieva Sveikauskaitė Sunkiųjų metalų kiekio dirvožemyje priklausomybės nuo kietųjų dalelių kiekio ore tyrimai ir vertinimas doc. dr. Jolita Bradulienė
Erika Petrauskaitė Lašelinio biofiltro su kiminų įkrova tyrimai ir vertinimas orui valyti nuo lakiųjų organinių junginių doc. dr. Rasa Vaiškūnaitė
Laura Meškauskaitė Paviršinių nuotekų filtrų eksperimentiniai tyrimai taikant statybines atliekas ir bioanglį doc. dr. Eglė Marčiulaitienė
Tomas Vilniškis Konstrukcijų su kintamąja garso izoliacija kūrimas ir tyrimas dr. Tomas Januševičius
Mindaugas Motiejūnas Cheminės ekstrakcijos metodo taikymas sunkiaisiais metalais užterštam dirvožemiui valyti doc. dr. Dainius Paliulis
Lauryna Kriščiūnaitė Aplinkos oro taršos NO2 vertinimas elektrocheminiu jutikliu Vilniaus miesto Ukmergės gatvėje dr. Mantas Pranskevičius
Greta Dajoraitė Uždaryto ir veikiančio sąvartynų liekamosios taršos tyrimai ir vertinimas doc. dr. Aušra Zigmontienė
Gintarė Čeponytė Nanokompozitų panaudojimo sunkiaisiais metalais užteršto vandens valymui eksperimentiniai tyrimai doc. dr. Aušra Zigmontienė
Živilė Bingelytė Biodujų valymo, panaudojant mikrodumblių kultūrų suspensijas, eksperimentiniai tyrimai ir vertinimas doc. dr. Alvydas Zagorskis
Tomas Astrauskas Vertikaliųjų transporto greičio mažinimo priemonių įtakos keliamai vibracijai aplinkoje tyrimai bei vertinimas doc. dr. Raimondas Grubliauskas
Luiza Usevičiūtė Pirogeninio karbonatingojo produkto taikymas imobilizuojant potencialiai toksiškus elementus pabėgiuose ir užterštame dirvožemyje prof. dr. Edita Baltrėnaitė
Marija Meišutovič Nepavojingųjų atliekų sąvartyne išsiskiriančių kvapų tyrimai, taikant dinaminės olfaktometrijos metodą doc. dr. Eglė Marčiulaitienė
Andrius Skripka Paprastojo kaštono (Aesculus Hipocastanum L.) sėklų panaudojimo tyrimai variui iš vandeningųjų tirpalų šalinti doc. dr. Dainius Paliulis
    • Puslapio administratoriai:
    • Lina Damanskaitė
    • Egita Lapinskaitė
    • Laura Ladietaitė
    • Justė Kareivaitė