Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Apie katedrą

Doc. dr. Vaidoto Vaišio vizitas į Indoneziją

Doc dr. Vaidoto Vaišio vizitas į Indonezijos Bandungo technologijos institutą
 
Vizito tikslas buvo skaityti paskaitas ir užmegzti bendradarbiavimo ryšius su Bandungo technologijos instituto Aplinkos apsaugos inžinerijos katedra. Tiesiogiai bendrauta su katedros vedėju Benno Rahardyan. Apsikeista informacija apie vykdomus mokslo darbus bei galimas temas rengiant paraiškas mokslo projektams (galimos temos aplinkos taršos modeliavimo, atliekų deginimo pelenų imobilizavimo, biodujų išgavimo, naftos produktų šalinimo kryptyse). Susitikta ir su kitais fakulteto padaliniais – Kietų ir pavojingų atliekų laboratorijos vedėja Emenda Sembiring (galimas doktorantų atvykimas į VGTU tyrimų atlikimui); Vandentvarkos laboratorijos vedėja Marisa Handajani (galimas bendradarbiavimas aerotankų, septikų temose); Toksikologijos laboratorijos vedėja Dwina Roosmini (galimas bendradarbiavimas vandens mikrobiologinio valymo temoje); Aplinkos oro kokybės laboratorijos vedėja Mont Kania Dewi (galimas bendradarbiavimas oro valymo įrenginių tematikoje).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplinkos apsaugos inžinerijos studentų vizitas į termofikacinę jėgainę Klaipėdoje

2016 m. lapkričio 30 d. VGTU Aplinkos apsaugos inžinerijos studentai kartu su Aplinkos apsaugos katedros docente dr. Egle Marčiulaitiene lankėsi UAB „Fortum Klaipėda“ termofikacinėje jėgainėje Klaipėdoje. Klaipėdos termofikacinė jėgainė kaip kurą naudoja komunalines ir nepavojingas pramonines atliekas, biokurą, gamina tiek šilumą, kuri tiekiama Klaipėdos miestui (jėgainė pagamina apie 40% viso Klaipėdos miestui reikalingo šilumos kiekio), tiek elektros energiją.
 

Aplinkos apsaugos inžinerijos studentų vizitas į Vilniaus mechaninio biologinio atliekų apdorojimo gamyklą

 
2016 m. lapkričio 2 d. VGTU Aplinkos apsaugos inžinerijos studentai kartu su Aplinkos apsaugos katedros docente dr. Egle Marčiulaitienė lankėsi Vilniaus mechaninio-biologinio atliekų apdorojimo įmonėje. Vizito metu studentai praktiškai buvo supažindinti su procesais kurių metu mišrios komunalinės atliekos išrūšiuojamos į skirtingas frakcijas, atskiriamos antrinės žaliavos, o atskirta biologiškai skaidi dalis apdorojama biodžiovinimo įrenginiuose.
 

Prof. dr. S. Vasarevičiaus išvyka į Malaiziją

Apsilankymas Malaizijos technologijos universitete
2016 lapkričio 21-25 d. Aplinkos inžinerijos fakulteto Aplinkos apsaugos katedros vedėjas prof. dr. Saulius Vasarevičius pagal pasaulinę Erasmus+ sutartį lankėsi Malaizijos technologijos universitete (UTM) Kuala Lumpure. Išvykos metu magistratūros studijų pakopos studentams skaitytos paskaitos apie pagrindines aplinkosaugos problemas, apie aplinkos apsaugos politiką, aplinkos apsaugos teisinį reglamentavimą Europos Sąjungoje.
Prof. dr. S. Vasarevičiaus apsilankymą partnerinėje institucijoje padėjo organizuoti UTM doc.dr. Lee Chew Tin. UTM šiltnamio dujų emisijų mažinimo tyrimo centro vadovas prof.dr. Ho Chin Siong pristatė prof. dr. S. Vasarevičiui centro veiklą ir vykdomus tyrimus. Prie UTM yra įkurtas Malaizijos-Japonijos tarptautinis technologijos institutas. Prof. dr. S. Vasarevičiui apsilankius jame doc.dr. Hirofumi Hara pristatė institute turimą įvairiapusišką įranga, parodė baigiamą įrengti aplinkos kokybės tyrimų laboratorija, kurioje sukomplektuota nauja gausi mokslinių tyrimų įranga. Prof. dr. S. Vasarevičius viešnagės metu pristatė UTM kolegoms VGTU bei Aplinkos inžinerijos fakultetą, mūsų vykdomus mokslinius tyrimus. Diskutuota apie galimus bendrus tyrimus, aptartos tolimesnio bendradarbiavimo ateityje perspektyvos.  Paskutinė viešnagės dieną šeimininkai prof. dr. S. Vasarevičiui organizavo išvyką į senuosius Malaizijos sultono rūmus bei į paukščių parką.
 

Doc dr. Eglės Marčiulaitienės vizitas į Chiang Mai (Tailandas) universitetą