Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Kita informacija

Komandiruotė Liublino technikos universitete, Lenkija2017 m. lapkričio 20 d. – 2017 m. lapkričio 24 d.  doc. dr. Marina Valentukevičienė dalyvavo pedagoginio personalo Erasmus+ mainų programoje Lenkijos Liublino technikos universitete. Komandiruotė buvo skirta paskaitoms ir diskusijoms apie tolimesnį bendradarbiavimą Erasmus+ programoje. Docentė skaitė paskaitas studentams, magistrantams ir doktorantams. Paskaitų metu pristatė Lietuvoje ir ES naudojamų ekologinio projektavimo technologijų pavyzdžius, taip pat paskaitos buvo pratęstos diskusijomis ir klausimais. Studentai dalyvavo studijų programos aptarime, domėjosi ir svarstė galimybes atvykti į VGTU pagal Erasmus programą.
Paskaitas organizavo Liublino technikos universiteto Aplinkos apsaugos instituto direktorius prof. hab. Dr. Lucjan Pawlowski, taip pat prorektorė prof. hab. dr. Marzena Dudzinska ir Aplinkos inžinerijos fakulteto prodekanė prof. dr. inž. Aneta Czechowska - Kosacka.
Komandiruotės metu doc. dr. Marina Valentukevičienė susitiko su Erasmus+ programą administruojančiais Liublino technikos universiteto atstovais, VGTU pristatė kaip perspektyvų programos partnerį ir siūlė VGTU studijų programas anglų kalba.
Po susitikimų su Lenkijos kolegomis buvo susitarta dėl galimo mainų programos tęstinumo.

Dėstytojų vizitas Žilinos universitete, Slovakija

2017 m. lapkričio 20-24 d. Aplinkos inžinerijos fakulteto prodekanė bei Aplinkos apsaugos ir vandens inžinerijos katedros dėstytoja doc. dr. Rasa Vaiškūnaitė bei Aplinkos apsaugos ir vandens inžinerijos katedros dėstytojas doc. dr. Dainius Paliulis lankėsi Slovakijoje, Žilinos universiteto Saugos inžinerijos fakultete pagal Erasmus+ programą. Išvykos metu vyko susitikimai su fakulteto dekanu prof. Ing. Zdeněk Dvořák, Tarptautinių ryšių ir rinkodaros prodekane Ing. Katarína Hollá, Saugos katedros dėstytoja Ing. Adelaida Fanfarová, doktorantais bei su kitais fakulteto dėstytojais ir mokslininkais.
Išvykos metu dėstytojai skaitė paskaitas bakalauro ir magistrantūros studijų pakopų studentams. Ypač didelio studentų susidomėjimo sulaukė anglų kalba vykdomos studijų programos VGTU Aplinkos inžinerijos fakultete.
Viešnagės metu dėstytojai susipažino su laboratorijomis bei jose vykdomais moksliniais tyrimais. Susitikimų metu ne tik buvo pristatytas Vilniaus Gedimino technikos universitetas bei Aplinkos inžinerijos fakultetas, bet ir pasikeista mokslinėmis idėjomis, o susitikus su dekanu bei tarptautinius projektus vykdančiais mokslininkais, aptartos galimos bendradarbiavimo galimybės.

 

Konferencija Kinijoje

Lietuvos tyrimų rezultatų pristatymas Kinijoje
Prof. dr. Edita Baltrėnaitė š. m. lapkričio 11–15 d. dalyvavo 10-oje tarptautinėje konferencijoje „Aplinkos mokslų ir inžinerijos iššūkiai“ Kinijoje (Kunming mieste). Ji pristatė žodinį ir stendinį pranešimus. Stendinis pranešimas skirtas teoriniam žaliavos cheminių elementų singenetiškumo poveikio bioanglies kaip adsorbento savybėms priežastingumui aptarti (Nuotrauka Nr. 1). Šis pranešimas parengtas šiuo metu vykdomų Lietuvos mokslo tarybos nacionalinių mokslo projektų (S-MIP-17-83, vadovė – prof. dr. Edita Baltrėnaitė, ir S-MIP-17-20, vadovas – prof. habil. dr. Pranas Baltrėnas) pagrindu. Žodinio pranešimo tema – dinaminių rodiklių metodo taikymas teršalų pernašoje. Be to, konferencijos metu vadovauta konferencijos pasekcijo darbe, susipažinta su aplinkos inžinerijos tyrimo kryptimis, lankytasi regiono valstybiniame Yunnan Minzu universitete (Nuotrauka Nr. 2), aplankytos laboratorijos, susipažinta su įranga ir veiklos kryptimis. Žinios itin vertingos ir bus pritaikytos mokslo ir pedagoginės veiklos organizavimo veikloje.

Mokslinė išvyka į JAV


Prof. dr. Editos Baltrėnaitės mokslinė išvyka į JAV

Mokslinė išvyka buvo organizuojama į 110-ąją Oro ir atliekų valdymo asociacijos konferenciją ir parodą Pitsburge, Pensilvanijos valstijoje (JAV) 2017 m. birželio 4–8 d. Ilgametes tradicijas išlaikęs renginys sieja aplinkosaugos, energetikos ir žmonių sveikatos problemas kasmet priimdamas atstovų iš valdymo institucijų, pramonės ir akademijos.
Dalyvavimo tikslas – atstovauti konferencijoje Lietuvą ir Vilniaus Gedimino technikos universitetą bei pristatyti žodinį pranešimą “Bioanglies pagrindo biofiltracijos užpildas šalinant acetono, amoniako ir ksileno garus” (Biochar-based biofiltering medium for removal of acetone, ammonia and xylene vapors) (autoriai: Edita Baltrėnaitė, Pranas Baltrėnas). Šis pranešimas įdomus tuo, kad jame pristatomas oro kokybės gerinimo technologija (biofiltracija), kuri yra svarbi švarios gamybos technologinės linijos dažnoje pramonės šakoje dalis. Naujai siūlomas technologijos bruožas – biofiltracinio užpildo suformavimas iš pigesnio, tačiau artimą efektyvumą išlaikančio užpildo, sudaryto iš bioanglies.
Dalyvavimo renginyje nauda įvairiapusė. Šis pranešimas buvo tik tarp kelių, kuriuos pristatė mokslininkai iš Europos, todėl Lietuvos, kaip šalies, mokslinės veiklos matomumas buvo nemažas. Švarios gamybos principais paremtos technologijos, naudojant gamtines, mažai apdorotas medžiagas oro kokybei gerinti, yra aktualios intensyviai JAV pramonei, kuri pasaulinėje plotmėje susiduria su klimato kaitos iššūkiais. Veiksmingai organizuota daugialypė konferencijos forma (vienu metu vykstančios techninės sesijos, platforminiai susitikimai, oro kokybės matavimo įrangos paroda, stendinių pranešimų sesijos, mokymai studentams) tapo geru efektyviai organizuotos konferencijos pavyzdžiu ir patirtimi, kurią verta pritaikyti Lietuvoje. Konferencijos daugiafunkcionalumas, paremtas akademijos, valdymo, pramonės įmonių, konsultacinių įmonių atstovų dalyvavimu ir galimybe susitikti bei aptarti mokslo ir pramonės naujienas, buvo dar viena naudinga patirtis tuo požiūriu, kad betarpiškas bendravimas tarp mokslo, pramonės ir valdymo institucijų yra neišvengiamas.
Paramą išvykai skyrė Lietuvos mokslo taryba (Nr. P-KEL-17-356).
 

Svečių iš Japonijos vizitas

Vasario 19 dieną Aplinkos apsaugos ir vandens inžinerijos katedroje lankėsi gausi svečių delegacija iš Japonijos, Yokohama City University. Svečių grupę sudarė 11 studentų, o jai vadovavo prof. Masazumi Ao. Japonijos studentai kartu su mūsų katedros dalyvavo bendrame seminare. Susitikimo pradžioje buvo trumpai pristatyti abu universitetai (VGTU ir Yokohamos). Toliau mūsų bei Japonijos studentai pristatė savo darbus temomis "Darnus vartojimas", "Plastikų atliekų tvarkymas" bei "Oro tarša ir energetikos problemos". Susitikimo pabaigoje įvyko studentų diskusija išvardintomis temomis. 

Egzaminų perlaikymai


                                                     Aplinkos apsaugos ir vandens inžinerijos katedra
                                                   Pirmo pakartotinio egzaminų laikymo tvarkaraštis
 
Dėstytojas Dalykas Grupė,-ės Konsultacijos
data, laikas, auditorija
Egzamino
data, laikas, auditorija
Doc. dr. Eglė Marčiulaitienė Atliekų tvarkymo ir pakartotinio naudojimo technologijos (kursinis) APino-16 - 2018 m. balandžio 23 d. 10:20 val. 2313 a.
- 2018m.  gegužės 16 d. 8:30 val. 2313 a.
Doc. dr. Eglė Marčiulaitienė Atliekų tvarkymo ir pakartotinio naudojimo technologijos (egzaminas) APino-16 - 2018 m. gegužės 03 d. 12:00 val. 2313 a.
- 2018 m. gegužės 23 d. 8:30 val. 2313 a.
Pakartotiniam egzaminų laikymui būtina užsiregistruoti katedroje ne vėliau kaip 1 diena iki egzamino.____________________________________________katedros vedėjas                      ________________________________________________________
                      (Katedros pavadinimas)                                                                                                                              (Vardas, pavardė, parašas)

 
2017/2018 m. m. PAVASARIO SEMESTRO

APLINKOS APSAUGOS IR VANDENS INŽINERIJOS KATEDROS DĖSTYTOJŲ DARBO GRAFIKAS

Dėstytojo pareigos, vardas, pavardė

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS
Vedėjas
Profesorius dr. S. Vasarevičius
16:20-19:45 (P)        
Profesorius dr. V. Šaulys     10:20-13:45 (P)
14:30-16:05 (P) 2 sav.
  8:30-11:55 (P) 2 sav.
Profesorius dr. M. Rimeika 8:30-10:05 (P)
12:10-17:55 (P)
8:30-11:55 (P)
14:30-17:55 (P)
8:30-10:05 (P) 1 sav.
12:10-19:45 (P) 1 sav.
   
Profesorė dr. E. Baltrėnaitė     16:20-17:55 (P)    
Profesorė dr. R. Vaiškūnaitė 15:20-16:20 (D) 12:10-13:45 (K)
16:20-17:55 (P)
  12:10-13:45 (K)  
Docentas dr. D. Paliulis         8:30-10:05 (P)
Docentė dr. A. Zigmontienė 12:10-13:45 (B)
14:30-16:05 (K)
16:20-17:55 (P) 12:10-13:45 (B)   12:10-13:45 (K)
Docentė dr. E. Marčiulaitienė 16:20-17:55 (P) 10:20-13:45 (P)      
Docentas dr. R. Grubliauskas   18:10-19:45 (P) 8:30-10:05 (P)
10:20-11:55 (P) 1 sav.
   
Docentė dr. R. Stankevičienė       10:20-11:55 (P)
12:10-13:45 (P) 1 sav.
14:30-16:05 (P)
16:20-17:55 (P) 2 sav.
 
Docentas dr. A. Litvinaitis       18:10-21:30 (P)  
Docentas dr. A. Zagorskis 12:10-13:45 (P)   12:10-13:45 (P) 08:30-11:55 (P) 08:30-10:05 (P)
10:20-11:55 (P) 2 sav.
Docentas dr. R. Dauknys       16:20 – 17:55 (P) 1 sav.
18:10-21:30 (P)
 
Docentas dr. M. Pranskevičius     10:20-11:55 (P) 2 sav.
12:10-13:45 (P)
  12:10-13:45 (P)
Hidraulikos mokomosios laboratorijos vedėjas
A. Krutkis
8:00 – 16:45
11:30 – 12:00
(pietų pertrauka)
 
8:00 – 16:45
11:30 – 12:00
(pietų pertrauka)
 
8:00 – 16:45
11:30 – 12:00
(pietų pertrauka)
 
8:00 – 16:45
11:30 – 12:00
(pietų pertrauka)
 
8:00 – 15:30
11:30 – 12:00
(pietų pertrauka)
 
Docentė
dr. L. Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė
    08:30-17:55 (P)
18:10-19:45 (P) 1 sav.
   
Docentė dr. M. Valentukevičienė 8:30-11:55 (P)
12:10-13:45 (P) 2 sav.
  8:30-11:55 (P)
12:10-13:45 (P) 1 sav.
10:20-13:45 (P)  
Docentė dr. A. Mažeikienė M M 10:20-11:55 (P)
12:10-13:45 (P) 2 sav.
15:00-15:30 (B) 1 sav.
10:20-13:45 (P)
14:00-15:00 (B)
M
Docentė dr. A. Mikalajūnė 9:00-10:30 (B)
10:20-11:55 (P)
  08:30-10:05 (P)
10:20-11:55 (P) 2 sav.
   
Docentė dr. O. Survilė   14:00-16:00 (B)   9:00-11:00 (B)  
Docentė dr. J. Bradulienė 10:20-11:55 (P)
12:10-13:45 (P) 2 sav.
       
Doc. dr. K. Bazienė     08:30-10:05 (P) 1 sav.
10:20-11:55 (P)
12:10-17:55 (P) 2 sav.
16:20-19:45 (P)
   
Docentas dr. T. Januševičius          
Docentas dr. V. Vaišis          
Lektorius A. Chlebnikovas 12:10-13:45 (P)
14:30-16:05 (B)
14:30-16:05 (B)      
Lektorė dr. D. Janeliauskienė 18:30-10:05 (P) 2 sav.
10:20-13:45 (P)
       
Lektorė dr.  R. Albrektienė 8:30-10:05 (P) 2 sav.
10:20-13:45 (P)
14:00-15:30 (B)
       

P – paskaitos                       B – budėjimo katedroje laikas    M – mokslinis darbas    K- konsultacijos

D – darbas su doktorantais
 
  • Puslapio administratoriai:
  • Lina Damanskaitė
  • Tomas Žemaitis
  • Egita Lapinskaitė
  • Laura Ladietaitė
  • Justė Kareivaitė