Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

INOVACIJOS

2016 m. Aplinkos apsaugos instituto mokslininkai (prof. habil. dr. P Baltrėnas, doc. dr. A. Zagorskis) pirmieji VGTU gavo Europos patentą Plate type biofilter with a capillary system for charge humidification(„Plokštelinis biofiltras su kapiliarine įkrova“) ir 2 Lietuvos patentus „Vertikalus biofiltras-adsorberis“, „Daugialygis daugiakanalis cilindrinis ciklonas-filtras“. Vykdant užsakomuosius mokslo projektus bei mokslo tiriamuosius darbus tais pačiais metais Aplinkos apsaugos institute parengtos 3 patentinės paraiškos („Bioreaktorius ir biodujų gamybos būdas“, „Daugiakanalis ciklonas-filtras agresyvioms dujoms nuo kietųjų dalelių valyti“, „Bioanglies modifikavimo H2O2 vandeniniu tirpalu įrenginys“), kurios pateiktos Lietuvos patentų biurui.
Kelių tyrimo institutas sukurtiems voluojamo kelių betono mišiniams parengtos 2 patentinės paraiškos („Betoninės kelio dangos kompozicija“, „Kelių betono mišinys“), kurios pateiktos Lietuvos patentų biurui. 2016 m. Kelių tyrimo instituto mokslininkai gavo 2 Lietuvos patentus „Ilgalaikėms statinėms apkrovoms atsparus asfaltbetonio mišinys“, „Ilgalaikėms statinėms apkrovoms atsparus asfalto mišinys“.

PASIEKIMAI

Pirmosios ir antrosios pakopų studentai iš Aplinkos inžinerijos fakulteto, studijuojantys Miestų inžinerines informacines sistemas, Miestų inžineriją, Aplinkos apsaugos inžineriją, kartu su Miestų statybos katedros dėstytojais dr. E. Šarkiene, dr. M. Staniūnu žinias pritaikė praktiškai, pateikė sprendinius bei integravo išmaniąsias technologijas žurnalo „STRUCTUM“ organizuotame konkurse „Išmanusis miestas II“.
Lietuvos mokslų akademijos aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkurse Kelių katedros doktorantės Juditos Gražulytės darbas tema „Statinėms apkrovoms atsparių asfalto mišinių bitumo atsparumo šalčiui modelis“ įvertintas aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų laureato diplomu bei premija.
Fakulteto studentai aktyviai dalyvauja mokslinės-švietėjiškos veiklos projektuose bei parodose: pvz.: „Tyrėjų naktis“, „Erdvėlaivis žemė“, „STUDIJOS 2016“ ir kt. Miestų statybos katedros studentai kartu su doc. dr. V. Palevičiumi dalyvavo tarptautinėse kūrybinėse dirbtuvėse „City and Traffic“, kurios vyko Dečin (Čekija) Čekijos technikos universitete. 
    • Puslapio administratoriai:
    • Kristina Bazienė
    • Egita Lapinskaitė
    • Laura Ladietaitė
    • Justė Kareivaitė