Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Pasiekimai

VGTU doktorantų moksliniai tyrimai ir apgintos disertacijos 2015 m. buvo įvertintos ir už universiteto ribų. Lietuvos mokslų akademija 2015 m. įteikė technikos mokslų skyriaus premiją dr. Laurynai Šiaudinytei už darbą „Geodezinių prietaisų vertikaliųjų kampų matavimo sistemų kalibravimo metodų bei įrenginių tyrimas ir tobulinimas“.
 
Būtina paminėti, kad Aplinkos inžinerijos fakulteto padaliniai kaip ir kasmet dalyvavo mokslinės-švietėjiškos veiklos projektuose bei parodose: pvz.: „Tyrėjų naktis“, „Erdvėlaivis žemė“ ir kt. Pavyzdžiui, Miestų statybos katedros dėstytoja doc. dr. Edita Šarkienė sėkmingai vadovavo VGTU studentų komandai žurnalo „STRUCTUM“ organizuotame konkurse „Išmanusis miestas“, kuriame jos vadovaujama komanda, rengusi Klaipėdos miesto atnaujinimo projektą, konkurse laimėjo pirmąją vietą. 

IŠRADYBINĖ VEIKLA

APF išradybinės veiklos rezultatus geriausia apibūdina pastarųjų kelių metų rodikliai, atspindintys fakulteto mokslininkų aktyvumą tarp visų VGTU mokslininkų. Iš 53 2011–2015 m. VGTU paduotų patentinių paraiškų 12 yra iš APF. Analogiškai yra ir su gautais patentais, iš 38 2010–2014 m. VGTU gautų išradimų patentų, net 16 priklauso APF. Pagal paduotų patentinių paraiškų ir gautų išradimų patentų skaičių iš visų fakulteto padalinių aktyviausi yra Aplinkos apsaugos, Geodezijos instituto, Kelių tyrimo instituto mokslininkai. 
 
VGTU ir APF išradybinės veiklos rodikliai 2011–2015 m.
 
Laikotarpis
2011
2012
2013
2014
2015
VGTU pateiktų patentinių paraiškų skaičius į LR valstybinį patentų biurą (VPB)
13
9
7
13
11
APF pateiktų patentinių paraiškų skaičius į LR valstybinį patentų biurą (VPB)
(tame skaičiuje Europos patentų tarnybai (EPO)*)
1
3
2
(2*)
6
(4*)
VGTU gautų Lietuvos išradimų patentų skaičius
7
11
12
8
13
APF gautų Lietuvos išradimų patentų skaičius
1
4
5
4
2
 
2015 m. birželio 25 d. Geodezijos instituto Europos patentų tarnybai pateikė patentinę paraišką Object turn angle measuring instrument, its production method and application area“. Aplinkos instituto mokslininkai pateikė dvi patentines paraiškas (A vertical biofilter-adsorber“, „A biofilter-adsorber“) Europos patentų tarnybai ir dvi paraiškas „Vertikalus biofiltras-adsorberis“, „Katalitinis užterštų dujų valymo įrenginys ir būdas“ Lietuvos patentų biurui. 2015 m. fakulteto mokslininkai gavo 2 Lietuvos patentus „Sąvartynų drenažinio sluoksnio užpildas“, „Biofiltras-adsorberis“.
2015 m. Kelių tyrimo institutas sukurtiems statinėms apkrovoms atspariems asfalto mišiniams parengė 2 patentines paraiškos, kurios buvo pateiktos Lietuvos patentų biurui.
    • Puslapio administratoriai:
    • Kristina Bazienė
    • Egita Lapinskaitė
    • Laura Ladietaitė