Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Aplinkos inžinerijos fakultetas Mokslas ir inovacijos Mokslo leidiniai ir publikacijos

Mokslo leidiniai ir publikacijos

Šiais laikais viena iš svarbiausių vertybių yra žinios. Jomis grindžiamos ekonominės ir socialinės prognozės, mokslo žinios reikalingos kuriant naujas technologijas. Todėl žinių publikavimas moksliniuose straipsniuose ir monografijose, pranešimų skaitymas konferencijose (ypač tarptautinėse bei vykstančiose užsienyje) kuria tikrąjį universiteto įvaizdį mokslo pasaulyje. Vadinasi, vienas svarbiausių mokslinių tyrimų rodiklių yra mokslinės publikacijos – monografijos, straipsniai, žodynai, žinynai bei kiti mokslo leidiniai.
 
Fakultete leidžiami 3 mokslo žurnalai: ,,The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering“, „Environmental engineering and Landscape Management“ ir „Geodezy and Cartography“. Žurnalai ,,The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering“ (vyr. redaktorius: prof. dr. D. Čygas) ir ,,Journal of Environmental Engineering and Landscape Management“ (vyr. redaktorius: prof. habil. dr. P. Baltrėnas) yra įtraukti ISI Web of Science duomenų bazes su Impact faktoriumi. Žurnalas  „Geodezy and Cartography“ (vyr. redaktorius: prof. dr. E. K. Paršeliūnas)yra referuojamas LMT patvirtintose duomenų bazėse.
Bendras straipsnių, tezių, recenzijų skaičius APF ir VGTU 2012–2016 m.
2012–2016 m. APF mokslininkų paskelbti straipsniai periodiniuose leidiniuose, įrašytuose į Thomson Reuters Web of Knowledge Web of Science duomenų bazes
                                                                                Periodiniuose leidiniuose, įrašytuose į Thomson Reuters Web of Knowledge Web of Science duomenų bazę, publikuoti APF ir VGTU straipsniai, tenkantys vienam mokslininko etatui
    • Puslapio administratoriai:
    • Kristina Bazienė
    • Egita Lapinskaitė
    • Laura Ladietaitė
    • Justė Kareivaitė