Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

PRIĖMIMAS Į AUKŠTESNIUOSIUS KURSUS

Priėmimo datos:
 • 2018 m. sausio 11 d.
 • 2018 m. gegužės 24 d.
 • 2018 m. rugpjūčio 29 d.
Aplinkos inžinerijos fakultete, tel. (8 5) 274 4729
Saulėtekio rūmai, II korpusas, 2513  kab. (dekanatas, Saulėtekio al. 11), posėdžio pradžia 10:00 val.
 
Asmenys, pageidaujantys tęsti studijas aukštesniame kurse, ne vėliau kaip 1 savaitė iki paskelbtos datos turi pateikti fakulteto dekanui (instituto direktoriui):
 • prašymą rektoriaus vardu;
 • fakultete (institute) užpildytą stojančiojo anketą;
 • visų baigtų universitetinių studijų diplomų ir jų priedų ar priedėlių notaro arba VGTU vadovo įgalioto asmens Stojančiųjų priėmimo ir informavimo centre patvirtintus nuorašus arba studijų (akademinė) pažymą;
 • vieną nuotrauką;
 • paso arba asmens tapatybės kortelės kopiją.

Visitings days for International students

VISITING-DAYS

Vice-Dean for Research and International
Relations in the Environmental Engineering Faculty VGTU,
2503 room, Prof Dr Rasa Vaiškūnaitė
Mondays from 12:30 to 14:30
rasa.vaiskunaite@vgtu.lt
 

Manager of Environmental Engineering Faculty
2503 room, Loreta Kačinskytė
Mondays, Wednesdays
Tuesdays, Thursdays from 12:00 to 16:30
Fridays from 8:00 to 13:30
apf@vgtu.lt

20-oji jaunųjų mokslininkų konferencija „Mokslas-Lietuvos ateitis“ Aplinkos apsaugos inžinerija

 
 
Vieta Data Kontaktai Tinklapis
VGTU Aplinkos inžinerijos fakultetas (Saulėtekio al. 11, Vilnius) Žemėlapis 2017 m. kovo 20 d. 09:00
Tel. + 370 5 274 47 23,  
aainz.jmk@vgtu.lt
http://jmk.aainz.vgtu.lt/index.php/aplinka/2017
Organizacinio komiteto pirmininkas prof. habil. dr. Pranas Baltrėnas
Organizacinio komiteto sekretorius doc. dr. Dainius Paliulis 
Mokslo komiteto pirmininkas doc. dr. Alvydas Zagorskis
Mokslo komiteto sekretorė doc. dr. Eglė Marčiulaitienė
 
Konferencijos tikslai: pasidalyti žiniomis ir patirtimi su aplinkos apsaugos krypties mokslininkais, žinybų darbuotojais, pramonės įmonių atstovais.
Konferencija skirta skatinti jaunuosius mokslininkus pristatyti mokslinius darbus, keistis informacija, įgyti patirties. Geriausi konferencijos pranešimai bus atrinkti spausdinti recenzuojamame mokslo žurnale ,,Mokslas – Lietuvos ateitis“, referuojamame tarptautinėse duomenų bazėse (ICONDA; Gale®: Academic OneFile, InfoTrac Custom; ProQuest: Ulrichsweb™, Summon™; EBSCOhost: Academic Search Complete; Index Copernicus) kiti - planuojamame išleisti  recenzuojamame konferencijos straipsnių rinkinyje „Aplinkos apsaugos inžinerija. 20-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ straipsnių rinkinys (2017 m. kovo 20 d.), referuojamame tarptautinėje duomenų bazėje (Index Copernicus).
 
Konferencijos apžvalga: 
Konferencijoje dalyvaus Lietuvos ir užsienio mokslininkai. Vyks plenarinis posėdis, kuriame pranešimus skaitys pramonės įmonių, valstybinių ir mokslinių institucijų atstovai.
Jaunieji mokslininkai skaitys pranešimus pasekcijuose bei pristatys stendinius pranešimus.
Konferenciją pradės plenarinis posėdis, vėliau vyks pranešimai pasekcijuose, stendiniai pranešimai.
Konferencija vyks 2017 m. kovo 20 d. Vilniaus Gedimino technikos universiteto II rūmuose, Saulėtekio al. 11, Vilniuje.
 
Kviečiame dalyvauti!
  • Puslapio administratoriai:
  • Kristina Bazienė
  • Egita Lapinskaitė
  • Laura Ladietaitė
  • Justė Kareivaitė