Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Rėmėjai ir partneriai

FAKULTETO TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS
       Fakulteto studentams sudaromos sąlygos nuo 3 iki 12 mėn. studijuoti ar atlikti praktiką ne tik mūsų universitete Lietuvoje, bet ir užsienyje. Studentų išvykimas yra vykdomas pagal dvišales Erasmus sutartis, kurios pasirašomos vienerių ar dviejų metų laikotarpiui.
       Šiuo metu Aplinkos inžinerijos fakultetas turi sudaręs apie 40 Erasmus sutarčių su įvairiomis aukštosiomis užsienio mokyklomis (Aalborg universitetu Danijoje, Joanneum aukštąja technikos mokykla Austrijoje, Aarhus aukštąja technikos mokykla Danijoje, Bolonijos universitetu Italijoje, Vroclavo potechnikos universitetu Lenkijoje, Vizėjaus politechnikos institutu Portugalijoje, Valencijos technikos universitetu Ispanijoje, karališkuoju technikos universitetu Švedijoje, Erfurto aukštąja technikos mokykla Vokietijoje ir kt.). Pagal šias sutartis trečio kurso bakalaurai bei pirmųjų metų magistrai išvyksta studijuoti į užsienį, o ketvirto kurso bakalaurai ir antro kurso magistrai – ten rašyti baigiamųjų darbų. Kasmet pagal Erasmus programą į užsienį išvyksta apie 20 fakulteto dėstytojų ir apie 40 studentų. Pagal didžiausią ir populiariausią Europoje akademinių mainų programą Erasmus 2008–2009 m. m. Europos universitetuose studijavo 42 fakulteto studentai, o praktinės profesinės patirties Europos šalių užsienio įmonėse sėmėsi 14 fakulteto studentų. Tokį intensyvų tarptautinį bendradarbiavimą vykdo fakulteto padaliniai, tai yra Kelių, Pastatų energetikos, Miestų statybos, Aplinkos apsaugos, Geodezijos ir kadastro bei Vandentvarkos katedros.
 
Šalis
Aukštoji mokykla
Sritis
Žiniatinklis
Austrija
Burgenlando aukštoji technikos mokykla (Fachhochschul - Studiengänge Burgenland)
Aplinkos inžinerija
www.fh-burgenland.at 
 
Joanneum aukštoji technikos mokykla (Fachhochschule Joanneum)
Civilinė inžinerija, keliai ir geležinkeliai, pastatų energetika
www.fh-joanneum.at
 
Austrijos aukštoji technikos mokykla (Upper Austria University of Applied Sciences)
Inžinerija
www.fh-ooe.at
Čekija
Mendelio žemės ūkio ir miškininkystės universitetas (Mendelova lesnick
 
á a zemědělská univerzita v Brně )
Aplinkos apsauga
http://www.mendelu.cz/en?lang=en
 
Ostravos technikos universitetas (VŠB - TU Ostrava)
Miestų inžinerija, geodezijos ir kadastro, aplinkos apsaugos inžinerija
www.vsb.cz
Danija
Aalborg universitetas (Aalborg Universitet)
Aplinkos inžinerija, pastatų energetika
www.auc.dk
 
Orhuso aukštoji technikos mokykla (Ingeniørhøjskolen i Århus)
Vandentvarka
www.iha.dk
Graikija
Sereso aukštoji technikos mokykla (T.E.I. Serres)
Kelių ir geležinkelių inžinerija
www.teiser.gr
Ispanija
Madrido politechnikos universitetas (Universidad Politécnica de Madrid)
Aplinkos inžinerija, civiline inžinerija
http://www.upm.es/
 
Madrido Karlos III universitetas (Universidad Carlos III de Madrid)
Aplinkos apsaugos, miestų inžinerija, pastatų energetika
www.uc3m.es
 
Catalunya politechnikos universitetas (Universitat Politecnica de Catalunya)
Aplinkos inžinerija
www.upc.es
 
Alfonso X-ojo universitetas (Universidad Alfonso X El Sabio)
Aplinkos inžinerija
www.uax.es
 
Valensijos politechnikos universitetas (Universidad Politécnica de Valencia )
Geodezija ir kartografija, miestų inžinerija ir aplinkos inžinerija
www.upv.es
Italija
Bolonijos universitetas (Universita di Bologna)
Aplinkos inžinerija, miestų inžinerija
www.unibo.it
 
Marche politechnikos universitetas Ankonoje (Universita Politecnica delle Marche)
Aplinkos inžinerija
www.unian.it
 
Podovos universitetas (Universita degli Studi di Padova)
Aplinkos inžinerija
www.unipd.it
Jungtinė Karalystė
Edinburgo Napier universitetas (Edinburgh Napier University)
Miestų inžinerija
www.napier.ac.uk
Latvija
Rygos technikos universitetas (Rīgas Techniska Universitate)
Keliai ir geležinkeliai
http://www.rtu.lv/
Lenkija
Košalino politechnikos universitetas (Politechnika Koszalinska)
Geodezija ir kartografija
www.tu.koszalin.pl
 
Opolska politechnikos universitetas (Politechnika Opolska)
Aplinkos inžinerija
http://www.po.opole.pl/lang/index.php?lang=eng
 
Nikolajaus Koperniko universitetas (Universitet Nikolaja Kopernika)
Aplinkos inžinerija
www.umk.pl
 
Varšuvos aukštoji ekonomikos mokykla (Szkola Glowna Handlowa w Warszawie)
Inžinerija, technologijos
www.sgh.waw.pl
Nyderlandai
Avans taikomųjų mokslų universitetas (Breda) Avans University of Applied Sciences (Breda)
Aplinkos mokslai
http://www.avans.nl/smartsite.shtml?em=33139&id=34249
 
Avans taikomųjų mokslų universitetas (Hertogenbosch) Avans University of Applied Sciences (Hertogenbosch)
Miestų inžinerija
http://www.avans.nl/smartsite.shtml?id=33268&ms=33139&em=33141
 
Saxion taikomųjų mokslų universitetas (Saxion University of Applied Sciences)
Geodezoja ir kartografija
www.saxion.nl
Norvegija
Gjoviko inžinerijos kolegija (Gjovik Engineering College)
Geodezija ir kartografija, miestų inžinerija, keliai ir geležinkeliai
http://international.hig.no
Portugalija
Vizėjaus politechnikos institutas (Instituto Politecnico de Viseu)
Aplinkos inžinerija
www.ipv.pt
Prancūzija
Paryžiaus 13 universitetas (Universite Paris13)
Pastatų energetika
www.univ-paris13.fr
Slovėnija
Liublijanos universitetas (Univerza v Liubliana)
Geodezija ir kartografija
http://www.uni-lj.si/ 
Suomija
Novia taikomųjų mokslų universitetas (Novia University of Applied Sciences)
Vandens inžinerija
www.novia.fi
 
Mikelio aukštoji technikos mokykla (Mikkelin Ammattikorkeakoulu)
Aplinkos apsaugos, geodezija ir kartografija
www.mamk.fi
Švedija
Čalmerso aukštoji technikos mokykla (Chalmers Tekniska Högskolan)
Aplinkos apsaugos, miestų inžinerija
www.chalmers.se
 
Linčiopingo universitetas (Linköpings Universitet)
Aplinkos apsaugos inžinerija
www.liu.se
Vengrija
Istvan universitetas (Szechenyi Istvan Egyetem)
Aplinkos apsaugos ir miestų inžinerija
http://uni.sze.hu/
 
Miskolco universitetas (University of Miskolc)
Aplinkos inžinerija
www.uni-miskolc.hu
Vokietija
Berlyno technikos universitetas (TU Berlin)
Civilinė inžinerija
www.tu-berlin.de
 
Bonos universitetas (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn )
Geodezija ir kartografija
www.uni-bonn.de
 
Dresdeno aukštoji technikos ir ekonomikos mokykla (Hohschule für Technik und Wirtschaft Dresden)
Keliai ir geležinkeliai
www.htw-dresden.de 
 
Dresdeno technikos universitetas (Technische Universität Dresden)
Aplinkos inžinerija
www.tu-dresden.de 
 
Erfurto aukštoji technikos mokykla (Fachhochschule Erfurt)
Miestų inžinerija
www.fh-erfurt.de
 
Eslingeno aukštoji technikos mokykla (Fachhochschule Esslingen)
Aplinkos inžinerija
www.fht-esslingen.de 
 
Karlsruhe aukštoji technikos mokykla (Hochschule Karlsruhe  Technik und Wirtschaft )
Geodezija ir kartografija
http://www.hs-karlsruhe.de
 
Magdeburgo aukštoji technikos mokykla (Fachhochschule Magdeburg)
Miestų inžinerija
www.fh-magdeburg.de
 
Neubrandenburg aukštoji technikos mokykla (Fachhochschule Neubrandenburg)
Geodezija ir kartografija
www.fh-nb.de
 
Nordhausen aukštoji technikos mokykla (Fachhochschule Nordhausen)
Aplinkos inžinerija
www.fh-nordhausen.de
 
Šralzundo aukštoji technikos mokykla (Fachhochschule Stralsund)
Aplinkos inžinerija ir pastatų energetika
www.fh-stralsund.de
FAKULTETO PARTNERIAI UŽSIENYJE PAGAL ERASMUS PROGRAMĄ
       Integruojantis į bendrąją Europos studijų erdvę, fakultete kuriamos studijų programos kartu su kitų šalių universitetais. Pavyzdžiui, Pastatų energetikos katedra su užsienio partneriais Aalborgo technikos universitetu (Danija) ir Pinkafeldo technikos mokykla (Austrija) rengia bendrąją magistrantūros studijų programą „Pastato energijos procesų integracija“. Miestų statybos katedra rengia studijų programą „Transportas ir planavimas“ su Kufštein aukštąja technikos mokykla (Austrija). Taip pat bus siekiama šių programų absolventams suteikti jungtinį diplomą.
       Aplinkos inžinerijos fakulteto padaliniai aktyviai dalyvauja intensyviose tarptautinėse programose ar tematiniuose tinkluose. Jau antrus metus iš eilės Aplinkos inžinerijos fakulteto Pastatų energetikos specialybės studentai dalyvauja intensyvaus mokymo programoje „The Future of Energy in Europe“ („Energijos ateitis Europoje“) (programos vadovas, Pastatų energetikos katedros vedėjas prof. habil. dr. V. Martinaitis). Šios programos paskaitų, kurios vyksta pora savaičių užsienio aukštosiose mokyklose, metu studentai ne tik išklauso paskaitas apie naujų technologijų sprendimus energetikoje bei atmosferos apsaugos tausojimo būdus, bet ir praktiškai susipažįsta su jau įdiegtomis technologijomis, atlieka individualias užduotis, jas pristato, taip pat gali palyginti VGTU ir užsienio universitetuose dėstomų paskaitų kokybę bei studijų sąlygas.
       Be Erasmus programos, fakulteto studentai studijuoja užsienyje ir pagal dvišales VGTU sutartis su užsienio partneriais. Universitetas yra pasirašęs daugiau kaip 50 tokių sutarčių, pagal kurias bendradarbiaujama su Vokietijos, Lenkijos, Švedijos ir kitų šalių universitetais.
  • Puslapio administratoriai:
  • Kristina Bazienė
  • Egita Lapinskaitė
  • Laura Ladietaitė
  • Justė Kareivaitė