Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Aplinkos inžinerijos fakultetas Apie fakultetą Naujausia informacija Skelbiamas 2017 metų Lietuvos mokslo premijų konkursas

Skelbiamas 2017 metų Lietuvos mokslo premijų konkursas

2017-08-08
Skelbiamas 2017 metų Lietuvos mokslo premijų konkursas
Skelbiamas 2017 metų Lietuvos mokslo premijų konkursas
 
Lietuvos mokslo premijų komisija kviečia teikti paraiškas fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų darbų bei eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbų 2017 metų Lietuvos mokslo premijų konkursui.
 
Darbai 2017 m. Lietuvos mokslo premijų konkursui priimami iki 2017 spalio 1 d.
Lietuvos mokslo premijų nuostatai  http://www.lma.lt/lietuvos-mokslo-premijos-1
 
Fundamentinius ir taikomuosius mokslinių tyrimų darbus premijai gauti siūlo aukštosios mokyklos ir mokslinių tyrimų institutai. Eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbus premijai gauti bendru teikimu siūlo verslo įmonės ar organizacijos kartu su aukštosiomis mokyklomis arba mokslinių tyrimų institutais. Premijuotinų darbų pateikėjai nurodo darbų mokslinę ir praktinę reikšmę. Lietuvos mokslo premijai gali būti siūlomi ne anksčiau nei per pastaruosius 15 metų atlikti darbai. Darbai turi būti paskelbti Lietuvos ir (ar) užsienio spaudoje ne vėliau kaip prieš metus iki dokumentų premijai gauti pateikimo komisijai.
 
Dokumentai teikiami skaitmeniškai adresu
 
Privalomi dokumentai:
 1. Darbas
 2. Darbą teikiančių institucijų pristatymas
 3. Darbo anotaciją iki 10000 spaudos ženklų
 4. Anotaciją, skirta visuomenei, žiniasklaidai, iki 1000 spaudos ženklų
 5. Darbą sudarančių autoriaus (-ių) spausdintų ir (ar) įdiegtų mokslo darbų, sąrašąs
 6. Autoriaus (-ių) anketa (os)
 7. Darbo autoriaus (-ių) gyvenimo ir mokslinės veiklos aprašymas
Turintiems tik spauzdintas monografijas ir knygas, jos teikiamos po 3 egz. sudedant į 3 atskirus aplankus, dėžutes ir pan., ant kurių užrašyta darbo autorius (-iai), darbo ir institucijos pavadinimas.
Darbą teikiančių institucijų pristatymas turi būti patvirtintas parašais.
Monografijas, knygas bei institucijų pristatymo originalus siųsti arba atnešti adresu:
Lietuvos mokslo premijų komisijai, Lietuvos mokslų akademija, Gedimino pr. 3, 201 kab., 01103 Vilnius
 
Informacija tel. 8 604 44826, (8 5) 212 5113, el. p.: l.milosiene@lma.lt,
 
 
 
Lietuvos mokslo premijų komisija
  • Puslapio administratoriai:
  • Kristina Bazienė
  • Egita Lapinskaitė
  • Laura Ladietaitė
  • Justė Kareivaitė