Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Naujos patirtys Geodezijos studijose

2017-11-06
Naujos patirtys Geodezijos studijose
Aplinkos inžinerijos fakulteto Geodezijos ir kadastro katedros trečio kurso studentai studijuoja fotogrametrijos studijų dalyką. Fotogrametrija, tai matavimų technologija, kai fizinių objektų padėtis ar įvairių reiškinių lemiamas padėties pokytis nustatomas neprisiliečiant prie objekto. Objektų erdvinė padėtis ir dydis randami netiesioginiais matavimais pagal fotografinius vaizdus, gautus fotografuojant nuo žemės paviršiaus, iš lėktuvo (orlaivio) ar iš palydovinių sistemų. Ši matavimų technologija glaudžiai siejasi su aviacija, todėl 2017-11-06 dieną bepiločio orlaivio įrangą studentams pristatė Antano Gustaičio Aviacijos instituto prodekanas, Aeronautikos inžinerijos katedros lektorius Linas Gelažanskas. Atliktas bandomasis skrydis virš Aplinkos inžinerijos fakulteto pastato, iš fotonuotraukų sugeneruotas pastato ir teritorijos 3D modelis ir pristatyti kiti to paties pobūdžio darbų pavyzdžiai. Studentai praktiškai susipažino su fotogrametrijai pritaikyta įranga ir darbų pobūdžiu. Ateityje žadame bendrą veiklą plėtoti ir į bendrus projektus įtraukti ne tik katedrų dėstytojus, bet ir studentus.
      
 
 
 Parengė: Doc. dr. Jūratė Sužiedelytė Visockienė

 
 
 
    • Puslapio administratoriai:
    • Kristina Bazienė
    • Egita Lapinskaitė
    • Laura Ladietaitė
    • Justė Kareivaitė