Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Aplinkos inžinerijos fakultetas Apie fakultetą Naujausia informacija Aplinkos inžinerijos fakulteto mokslininkų vizitai pagal Erasmus programą

Aplinkos inžinerijos fakulteto mokslininkų vizitai pagal Erasmus programą

2016-12-06
Aplinkos inžinerijos fakulteto mokslininkų vizitai pagal Erasmus programą
2016 m. lapkričio 21-25 d. Aplinkos inžinerijos fakulteto prodekanė doc. dr. Rasa Vaiškūnaitė ir Aplinkos apsaugos katedros dėstytoja dr. Kristina Bazienė lankėsi Saragosos universiteto Aplinkos ir žemės ūkio mokslų fakultete pagal Erasmus programą. Išvykos metu vyko susitikimai su fakulteto Erasmus koordinatoriumi dr. Ernesto Perez-Collazos, Dirvotyros katedros profesoriumi dr. David Badia-Villas, Bioanglies tyrimų grupės vadovu profesoriumi dr. Joan J. Manyà, Žemės ūkio mokslų dėstytoju dr. Ramon J. Reine Vinales, Organinės chemijos dėstytoja Dr. María Eugenia Marqués López ir studentais, kurie planuoja atvykti studijoms pagal Erasmus į mūsų universitetą.
Išvykos metu dėstytojos skaitė paskaitas bakalauro ir magistrantūros studijų pakopų studentams. Jau keleri metai iš eilės į Aplinkos inžinerijos fakultetą atvyksta nemažai studentų iš Saragosos universiteto Aplinkos ir žemės ūkio mokslų fakulteto. Ypač didelio studentų susidomėjimo sulaukė anglų kalba vykdomos studijų programos mūsų fakultete.
Viešnagės metu dėstytojos susipažino su laboratorijomis bei jose vykdomais moksliniais tyrimais. Susitikimų metu ne tik buvo pristatytas Vilniaus Gedimino technikos universitetas bei Aplinkos inžinerijos fakultetas, bet ir pasikeista mokslinėmis idėjomis, o susitikus su miškų gaisrų tyrimų ir nuotekų dumblo tvarkymo mokslininkų grupėmis, aptartos galimos bendradarbiavimo galimybes.
 
 Doc .dr.  R. Vaiškūnaitė susitikime su dr. Ernesto Perez-Collazos aptarė  ateities bendradarbiavimą
 
  Dr. K. Bazienė skaito paskaitą                                       
                              
2016 lapkričio 21-25 d. Aplinkos inžinerijos fakulteto Aplinkos apsaugos katedros vedėjas prof. dr. Saulius Vasarevičius pagal pasaulinę Erasmus+ sutartį lankėsi Malaizijos technologijos universitete (UTM). Išvykos metu magistratūros studijų pakopos studentams skaitytos paskaitos apie aplinkos apsaugos politiką, apie aplinkos apsaugos teisinį reglamentavimą Europos Sąjungoje.
S.Vasarevičiaus apsilankymą partnerinėje institucijoje padėjo organizuoti UTM doc.dr. Lee Chew Tin. UTM šiltnamio dujų emisijų mažinimo tyrimo centro vadovas prof.dr. Ho Chin Siong pristatė S.Vasarevičiui centro veiklą ir vykdomus tyrimus. Prie UTM yra įkurtas Malaizijos-Japonijos tarptautinis technologijos institutas. S.Vasarevičiui apsilankius jame doc.dr. Hirofumi Hara pristatytė institute turimą įvairiapusišką įranga, parodė baigiamą įrengti aplinkos kokybės tyrimų laboratorija, kurioje sukomplektuota nauja gausi mokslinių tyrimų įranga.     
S. Vasarevičius viešnagės metu pristatė UTM kolegoms VGTU bei Aplinkos inžinerijos fakultetą, mūsų vykdomus mokslinius tyrimus. Diskutuota apie galimus bendrus tyrimus, aptartos tolimesnio bendradarbiavimo ateityje perspektyvos.
      Prof. S. Vasarevičius po paskaitos su studentais          
 
Dr. Hirofumi Hara pristato naują UTM Aplinkos tyrimų laboratoriją
 
2016 m. lapkričio 23-26 d. Geodezijos ir kadastro dėstytoja doc. dr. Jūratė Sužiedelytė Visockienė ir dėstytoja Eglė Tumelienė pagal dėstytojų mainų programą ERASMUS lankėsi Vokietijoje – Bonos universitete, Fotogrametrijos institute. Vizito metu universiteto bakalaurams buvo pristatytos VGTU studijų programos, ypač akcentuotos studijos anglų kalba, papasakota apie Geodezijos ir kadastro katedros veiklą ir vykdomus projektus.
Dviejų dienų laikotarpyje skaitytos fotogrametrijos bei nekilnojamojo turto ir kadastro paskaitos ir pristatyti projektai vykdyti šiose srityse. Vizitą kuravo Bonos universiteto prof. W. Forstneris, kuris šį pavasarį lankėsi ir Geodezijos ir kadastro katedroje. Profesorius organizavo susitikimus su Fotogrametrijos institute studijuojančiais doktorantais ir magistrantais. Doktorantai pristatė savo mokslinius darbus, kurie yra tarpdisciplininiai, tai yra geodezijos sritis kartu su robotika, žemėtvarka, informacinėmis technologijomis. Bonos universiteto doktorantai visą dieną praleidžia universitete ir vykdo tiriamuosius-mokslinius darbus, kurie vėliau bus pritaikomi praktikoje. Doktorantas žinodamas, kad jo darbo rezultatas yra aktualus ir reikalingas įmonei yra motyvuotas ir suinteresuotas siekti rezultato.
Užmegzti ryšiai su Geodezijos ir geoinformatikos instituto profesoriumi dr. Theo Kotter. Ateityje žadama bendradarbiauti su juo nekilnojamojo turto vadybos ir vertinimo, teritorijų planavimo ir žemėtvarkos klausimais.
Bonos universiteto doktoranto J. Schneider sukonstruotas dronas  
 
Doc. dr. J. Sužiedelytė Visockienė skaito paskaitą Fotogrametrijos instituto studentams
 
 
    • Puslapio administratoriai:
    • Kristina Bazienė
    • Egita Lapinskaitė
    • Laura Ladietaitė
    • Justė Kareivaitė