Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Tarptautinis universitetų reitingas „QS World University Rankings by Subject“ 2015 metais Vilniaus Gedimino technikos universitetą pripažino geriausiu universitetu Baltijos šalyse civilinės inžinerijos ir statinių konstrukcijų kryptyje. Šioje kryptyje VGTU užima 101–150 vietą iš 486 įvertintų aukštųjų mokyklų. 

Apie fakultetą

ISTORIJA. Aplinkos inžinerijos fakulteto pradininku laikomas Miestų statybos fakultetas, įsteigtas    1968 m. kaip Kauno politechnikos instituto Vilniaus filialo fakultetas.1969 m. pertvarkius filialą į Vilniaus inžinerinį statybos institutą, fakultetas išlaikė savo vardą iki 1990 m. Fakultete buvo rengiami taikomosios geodezijos, miestų statybos, automobilių kelių inžinieriai.
Iš Kauno politechnikos instituto į VISI perkėlus šilumos, dujų tiekimo ir vėdinimo bei vandentvarkos specialybes,1987 m. įsteigtas Komunalinio ūkio fakultetas. Toks fakultetas gyvavo iki 1990 m. 1990 m. sujungus Miestų statybos ir Komunalinio ūkio fakultetus, įsteigtas Inžinerinių komunikacijų fakultetas. Taip fakultetas buvo vadinamas iki1992 m. Nuo1992 m. buvo vadinamas Miestų inžinerijos fakultetu. Šį vardą fakultetas turėjo iki1995 m. Fakulteto dekanais buvo: prof. dr. B. Sidauga, doc. dr. K. Sakalauskas, doc. dr. J. Duoba ir prof. habil. dr. V. Martinaitis.
Nuo 1995 m. fakultetas vadinamas Aplinkos inžinerijos fakultetu. Šiandien – tai antras pagal dydį VGTU fakultetas, kuriame rengiami 3 pakopų specialistai: bakalaurai, magistrai ir daktarai. Nuo 1999 m. iki šiol Aplinkos inžinerijos fakultetui vadovauja dekanas prof. dr. D. Čygas, dirbantis fakulteto dekanate nuo 1991 m. Fakultete yra 6-ios katedros, turinčios turiningą ir gražią istoriją. Seniausios yra Kelių bei Geodezijos ir kadastro katedros, įkurtos1922 m. Hidraulikos katedra įkurta 1969 m. ir  Vandentvarkos katedra įkurta 1940 m. apjungtos ir įkurta Vandentvarkos inžinerijos katedra. 1961 m. Miestų statybos bei Šildymo ir vėdinimo (dabar Pastatų energetikos), jauniausia yra Aplinkos apsaugos katedra įkurta1995 m. Aplinkos inžinerijos fakultete sėkmingai dirba Aplinkos apsaugos, Kelių tyrimo, Geodezijos institutai bei Automobilių kelių mokslo ir Skaičiavimo technikos laboratorijos.

VGTU Aplinkos inžinerijos fakulteto dekanai (iš kairės į dešinę):
docentas dr. Kazys Sakalauskas, profesorius dr. Donatas Čygas, profesorius dr. Bronius Sidauga, profesorius habil. dr. Vytautas Martinaitis, docentas dr. Jonas Duoba
    • Puslapio administratoriai:
    • Egita Lapinskaitė
    • Laura Ladietaitė
    • Justė Kareivaitė